В столице Казахстана началось торжественное открытие комплекса «Қазақ Елі»
20 Октября 2009 11:01

В столице Казахстана началось торжественное открытие комплекса «Қазақ Елі»

АСТАНА. 20 октября. КАЗИНФОРМ /Расул Бахамов/ - В столице началось торжественное открытие архитектурно-скульптурного комплекса «Қазақ Елі».

В торжественной церемонии его открытия принимает участие Премьер-Министр Карим Масимов, председатель Сената Парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев, аким Астаны Имангали Тасмагамбетов, депутаты Парламента РК, представители Правительства страны, маслихата города, Ассамблеи народа Казахстана, видные общественные деятели.

На площади собрались десятки тысяч казахстанцев разных возрастов и гостей столицы. В VIP-ложах - представители иностранных посольств и руководители основных религиозных конфессий страны.

На церемонии открытия выступил аким Астаны Имангали Тасмагаметов. Агентство Казинформ предлагает читателям полный текст выступления:

Ардақты ағайын!
Арқалы қауым!

Түп шежiресi сонау ежелгі түркiден бас алатын қазақ халқы өзiнiң жер бетiнен жойылмай, iргелi ел, жоралы жұрт, қабырғалы қалпын, салиқалы салтын сақтап қалғаны - оның еркіндік сүйгіш ерік-жігерінің, асқақ рухының арқасы.

Евразия атты қарт материк талай аласапыран оқиғаларды басынан өткізсе де, осы апайтөс құрлықтың дәл кіндік ортасындағы ұшы-қиыры жоқ Ұлы даланы «үстінде көк аспан, астында қара жер жаралғаннан бері» мекен етіп келе жатқан халқымыз әр кезде де Бостандық, Еркіндік, Азаттық ұғымдарымен ұлықтанып келеді. Оған Ұлы Уақыттың өзі куә. Осы тұрған Сіз бен біз - Өзіміз куә.

Еркіндік және Теңдік. Егемендік және Тәуелсіздік.
Қай халық үшін де аса қадірлі ұғымдар. Қазақ үшін тіпті де қасиетті ұғымдар. Мұны түсіну үшін, түсініп қана қоймай, түйсіну үшін - үлкен ұғым керек. Елім деп соққан зор жүрек керек, жерім деп соққан жан-пида сезім керек.

Адам болып өмірге келу де, азамат болып қалыптасу да, тізгін ұстап ел басқару да, сол елдің тұғырлы тұтқасына айналу да алдымен Тәңірдің, сосын халықтың арқасы. Тағдыр Қазақстанға бұрын-соңды болмаған тарихи мүмкіндікті сыйға тартса, сол еркіндік пен теңдіктің, егемендік пен тәуелсіздіктің туын көтерген Елбасымыз - Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың еңбегі қазақтың кигіз шежіресіне көне түркінің тасқа басқан таңбасындай мәңгі қашалатын мол мұра.

Халықты жасайтын - тарих, тарихты жасайтын - жеке тұлғалар.
Қазақстан Президенті - сондай тұлғалардың бірі де, бірегейі де. Соңғы жиырма жылға жуық уақыт ішінде елдің ел болғаны, ес жиып, етек жауып, өркениетті мемлекеттер қатарына қосылғаны, шежіре үшін көзді ашып-жұмғанша қысқа мерзімде Қазақстанның бұрын-соңды болмаған экономикалық және рухани биікке көтерілгені сол кісінің саяси жетістігі деп білемін.

Бүгін Егемендігіміз баянды, Тәуелсіздігіміз табанды болған кезең, ұлтымыздың рухани қуатын, қайыспайтын қара нардай қайратын, арыс алдаспандай сенім мен жігерін желдің жүзіне суарып, шыңдап жатқан уақыт - Елбасының ұзақ жылғы табысты өмір жолының заңды жемісі де, тарих алдындағы жеңісі де.

Олай болса, Ұлтқа Ұстаз болып отырған Елбасының асқақ рух, сирек азаматтық еркі, қайрат пен ақылы, парасат пен пайымы, көрегендiк пен көсемшiлдiгі, ақиық ақын Махамбетше айтқанда жайылып жатқан жерді «елге толтыруды, жағалай жатқан сол елді малға толтыруды» көксеген көкейтесті арманы, «малым жанымның садағасы, жаным - арымның садағасы», - деп жатса-тұрса ердің емес, елдің қамын жеген мемлекетшіл қайраткерлігі - қашан да өрелі өнеге, үлкен үлгі.

Сондықтан, Астана қаласының Мәслихаты бастамасымен ашылғалы тұрған осынау райы ерекше рәміз - біздің ата-баба аманатына адалдығымыздың, ұлттық сана-сезіміміз бен тарихи таңдауымыздың, Ел мен оны жетектеген Елбасымызға деген қадірлі құрметіміздің, халық үшін керекті, тарих үшін деректі айғағымыздың дәл көрінісі деп қабыл алайық, ардақты ағайын!

Уважаемые астанчане!
Уважаемые гости столицы!
Дорогие друзья!


Прошлое каждого народа помнит переломные этапы, когда вставал вопрос о самом его существовании. Такие этапы были в истории Казахстана - и до, и во время, и после основания казахской государственности. Но в такие моменты историческая судьба выдвигает неординарных личностей, чья политическая воля и мужество позволяют сохранить целостность государства и судьбу нации.

Имена таких людей навеки остаются в благодарной памяти потомков. Ибо жизнь их - опережала время, а деяния - становились теми духовными высотами, которые покоряли последующие поколения даже многие столетия спустя. Во времена смуты и разрушений на плечи этих лидеров ложилась огромная ответственность быть созидателями и создателями, буквально по крупицам выстраивая новое здание государства и страны.

Подобное мы пережили два десятилетия лет назад. Распад огромной империи грозил ввергнуть народы в пучину войны и насилия, лишив навсегда надежды на независимость и достойное существование. И государству был нужен лидер, обладающий мудростью, силой духа и политической волей.

И на рубеже веков, когда страна и народ вынесли на себе самое тяжелое, но благородное испытание - испытание независимостью, время выбрало Нурсултана Назарбаева. И, если оно состоялось, то в этом заключается, прежде всего, историческая миссия и непреходящая заслуга Первого Президента Казахстана - символа той самой независимости, благодаря которой мы сохранили мир не только внутри себя, но и стали источником мира для других.

Сегодня - момент истины, когда каждый из нас должен признаться в том, что своим становлением в качестве суверенного государства страна обязана колоссальной политической энергии и экономической эрудиции Главы государства. Ибо не судят о проделанном пути по времени, его оценивают по величию свершений. Самое грандиозное из них - новая столица Казахстана - Астана, ставшая сердцем и душой страны, определяющая дальнейшую судьбу нации.

Сегодняшние достижения Казахстана, по праву, достижения Главы государства. Также, как и то, что нынешнее, огромное число собравшихся на главной площади Столицы является зримым подтверждением того, что этот мощный духовный такт единения народа со своим лидером остается основной движущей силой развития страны. В единении с Президентом, единении с нацией, единении с вами, вместе и сообща.

В этом весь внутренний, духовный смысл архитектурно-скульптурного комплекса монумента «Қазақ елі», перед которым сегодня мы собрались. Комплекса, который воплотил в себе заветную мечту предков, созидательные стремления современников и жажду свершений будущих поколений.

Поэтому это событие затрагивает всех нас, затрагивает все наши чувства и помыслы, так как свобода и независимость есть прежде всего мера нашей ответственности перед будущим страны, перед Первым Президентом Казахстана, личность которого олицетворяет единство всей страны на основе четырех главных принципов:

  • § Независимости;
  • § Защиты Отечества;
  • § Созидания;
  • § Устремленности в будущее.

В нем также нашли символическое отражение четыре важнейших ценности:

  • § политическая стабильность;
  • § межнациональное согласие;
  • § экономический прогресс;
  • § социальное благополучие.


Обеспечению незыблемости всех этих принципов и ценностей посвящена вся жизнь основателя независимого Казахстана, Первого Президента нашей страны - Нурсултана Назарбаева.

Говорят, время точит камень. Но не имя отдельной личности! Ибо в нем - смысл бесконечности истории и перед временем никак не меркнут его благие дела и славные деяния.

Личность, олицетворяющая собой независимость, исторически бессмертна, как вечное стремление народа быть свободным и сильным!»

Лента новостей

Архив