Ўzbekıstonda pedagogıka ıўnalıshıda 10 ta OTM tashkıl etıladı
24 Iıýn 16:10

Ўzbekıstonda pedagogıka ıўnalıshıda 10 ta OTM tashkıl etıladı

TASHKENT. Kazinform - Ўzbekıston Prezıdentınıng «Pedagogık talım sıfatını oshırısh va pedagog kadrlar taıerlovchı olıı talım mýassasaları faolııatını ıanada rıvojlantırısh chora-tadbırları tўǵrısıda»gı qarorı qabýl qılındı. Bý ҳaqda Kazinform UzAga taıanıb habar beradı.

Qaror bılan tegıshlı OTM ҳamda ýlarnıng bakalavrıat talım ıўnalıshları va magıstratýra mýtahassıslıkları negızıda qýııdagılar tashkıl etıladı:

- Ýrganch davlat pedagogıka ınstıtýtı;

- Namangan davlat pedagogıka ınstıtýtı;

- Gýlıston davlat pedagogıka ınstıtýtı;

- Ўzbekıston-Fınlıandııa pedagogıka ınstıtýtı;

- Andıjon davlat pedagogıka ınstıtýtı;

- Býhoro davlat pedagogıka ınstıtýtı;

- Termız davlat pedagogıka ınstıtýtı;

- Shaҳrısabz davlat pedagogıka ınstıtýtı;

- Chırchıq davlat pedagogıka ýnıversıtetı;

- Jızzah davlat pedagogıka ýnıversıtetı.

Malým qılınıshıcha, 2022/2023 ўqýv ıılıdan boshlab pedagog kadrlar taıerlovchı OTM kýndýzgı talım shaklıda ўqıetgan 2–4-bosqıch talabaları ýchýn ҳaftalık ўqýv mashǵýlotları «4+2» tartıbıda (darslarnıng 4 kýnı OTMda, 2 kýnı maktabgacha va ýmýmıı ўrta talım mýassasalarıda amalıet ўtash tartıbıda) olıb borıladı.

Ҳar ıılı pedagog kadrlar taıerlovchı OTM ıhtısoslık kafedralarınıng kamıda 5 foız professor-ўqıtývchılarını horıjga tanlov asosıda malaka oshırısh va stajırovkaga ıýborısh choraları kўrıladı.

Aırım OTM tegıshlı ıўnalıshlarıda sırtqı talım shaklıga qabýl ýmýman amalga oshırılmaslıgı aıtılmoqda.

Qarorga kўra, 2023/2024 ўqýv ıılı qabýlıdan pedagogık kadrlar taıerlovchı OTMnıng aırım talım ıўnalıshları bўııcha sırtqı talım shaklıga qabýl amalga oshırılmaıdı.

Ўhshash ıangılıklar

ıAngılıklar

Arhıv