Prezıdentga Almatı shaҳrını 2025 ıılgacha rıvojlantırısh rejasınıng asosıı ýstývor ıўnalıshları taqdım etıldı
2 Iıýl 14:38

Prezıdentga Almatı shaҳrını 2025 ıılgacha rıvojlantırısh rejasınıng asosıı ýstývor ıўnalıshları taqdım etıldı

NUR-SULTAN. Kazinform – Prezıdent Qasım-Jomart Toqaev Almatı shaҳrı ҳokımı Erbolat Dosaevnı qabýl qıldı, deıa habar beradı Kazinform Aqordaga taıanıb.

Davlat raҳbarıga Almatı shaҳrınıng jorıı ııl ıanvar-maı oılarıdagı ıjtımoıı-ıqtısodıı aҳvolı tўǵrısıda ҳısobot berıldı. Shýnıngdek, shaҳar ҳokımı Davlat raҳbarınıng ıqtısodıetnıng barqaror ўsıshını tamınlashga doır topshırıqları ıjrosı ıýzasıdan ҳısobot berdı. Ýnga kўra, qısqa mýddatlı ıqtısodıı kўrsatkıch 107,6 foızga ўsdı, asosıı kapıtalga qўıılmalar ўsıshı 20,9 foızdan oshdı, tovar aıırboshlash tıklandı, ıshlaetgan kıchık va ўrta bıznes sýbektları sonı 19,5 foızga oshdı.

Qasım-Jomart Toqaevga «Almatı shaҳrını 2025 ıılgacha rıvojlantırısh rejasınıng asosıı ýstývor ıўnalıshları va 2030 ıılgacha bўlgan ўrta mýddatlı ıstıqbollar» loııҳası taqdım etıldı.

Davlat raҳbarıga Abaı shoҳ kўchası janýbıda, toǵlı va toǵ enbaǵırlarıda 9 qavatdan baland bınolar qýrıshnı taqıqlovchı ıangı qoıdalar qabýl qılınganı, shýnıngdek, mýҳandıslık ınfratýzılmasını ıangılash rejası ҳaqıda malýmot berıldı.

Erbolat Dosaev mýҳım ıjtımoıı mýammolarnı ҳal etısh, jýmladan, «Almatı eshları» dastýrı doırasıda ıshlaetgan eshlarga ýı-joı sotıb olısh, tıbbıı-ıjtımoıı mýassasalarda ozıq-ovqat sıfatını oshırısh, noeb kasallıklarga qarshı bepýl dorı-darmonlar bılan tamınlash, bolalar sport sektsııaları va ıjodıı tўgaraklarını molııalashtırısh ýchýn mablaǵ ajratılganını aıtdı.

Iıǵılısh ıakýnıda Prezıdent Almatı shaҳrını ıanada rıvojlantırısh, aҳolı týrmýsh farovonlıgını oshırısh bўııcha qator topshırıqlar berdı.

Ўhshash ıangılıklar

ıAngılıklar

Arhıv