QR Prezıdentı OAV hodımlarını kasb baıramı bılan tabrıkladı
28 Iıýn 08:47

QR Prezıdentı OAV hodımlarını kasb baıramı bılan tabrıkladı

NUR-SULTAN. Kazinform – Davlat raҳbarı Qasım-Jomart Toqaev jýrnalıstlar va ommavıı ahborot vosıtaları hodımlarını kasb baıramları bılan tabrıkladı, deıa habar beradı Kazinform Aqorda matbýot hızmatıga taıanıb.

Ҳýrmatlı jýrnalıstlar, ommavıı ahborot vosıtaları hodımları!

Kasbıı baıramıngız bılan tabrıklaıman!

Jýrnalıstıka soҳasıda ıshlash katta sharaf va katta masýlııatdır. Halqımıznıng bırlıgını va ҳamjıҳatlıgını mýstaҳkamlashda maҳallıı ommavıı ahborot vosıtaları mýҳım ўrın týtadı.

Jýrnalıstlar safıda ўz kasbınıng ıýksak va ezgý ǵoıalarıga doımo sodıq bўlgan ўz ıshınıng ҳaqıqıı ýstaları bor. Jamııat manfaatı ıўlıda ҳalol va sıdqıdıldan meҳnat qılıb, ҳaqlı ravıshda mınnatdor ўqırmanlar va tomoshabınlar etırofıga sazovor bўldılar.

Býgýngı kýnda ınternet va ıjtımoıı tarmoqlar elǵon malýmotlar oqımı bılan tўlıb ketgan. Býndaı qııın sharoıtda sıznıng obektıv va tanqıdıı nýqtaı nazarıngız sohta va chaıqovlarnıng tarqalıshıga ıshonchlı tўsıq bўlıshı mýmkın. Shýndaı ekan, ҳozırda professıonal jýrnalıstıkanıng aҳamııatı ҳar qachongıdan ҳam ıýqorı.

Barchamız oldıda eng mýҳım vazıfa – «ıAngı adolatlı Qozoǵıston»nı qýrısh týrıbdı. Maqola va ҳıkoıalarıngız, jýrnalıstık sýrıshtırývlarıngız ana shý ýlkan maqsadnı amalga oshırıshga ýlkan ҳıssa qўshmoqda. Shý boıs, ўz soҳasıdagı ҳaqıqıı professıonallarnıng hızmatlarını mýnosıb baҳolash chýqýr ramzıı manoga ega.

Mırjaqıp Dýlatovnıng «Maҳallıı matbýotı kýchlı bўlgan mamlakatnıng kelajagı býıýk» degan sўzları doımo dolzarbdır.

Mamlakatnıng ahborot havfsızlıgı va mafkýravıı sýverenıtetını tamınlash ýchýn maҳallıı jýrnalıstlar Qozoǵıston va jaҳonda rўı beraetgan voqealarga ўz nýqtaı nazarıga ega bўlıshı zarýr. Bız býtýn jamııatga ўrnak bўlıb, jamoat manfaatlarını tamınlashga ıntılıshımız kerak. Chýnkı halq ıshonchını oqlash bıznıng fýqarolık býrchımızdır.

Ishonchım komılkı, bız ҳamjıҳatlıknı saqlagan ҳolda, ıAngı Qozoǵıstonnı barpo etısh ıўlıda bırgalıkda ıýksak marralarnı zabt etamız!

Barchangızga farovonlık, mývaffaqııat va ıjodıı ılҳom tılaıman!
Ўhshash ıangılıklar

ıAngılıklar

Arhıv