QR Davlat maslaҳatchısı TÝRKSOI Bosh kotıbını qabýl qıldı
28 Iıýn 21:55

QR Davlat maslaҳatchısı TÝRKSOI Bosh kotıbını qabýl qıldı

NUR-SULTAN. Kazinform - Qozoǵıston Respýblıkası Davlat maslaҳatchısı Erlan Qarın TÝRKSOI Bosh kotıbı Sýltan Raevnı qabýl qıldı, deıa habar beradı Aqorda.

Ýchrashývda týrkıı tıllı davlatlar ўrtasıdagı madanıı-gýmanıtar aloqalarnı ıanada rıvojlantırısh masalaları mýҳokama qılındı.

Erlan Qarın mamlakatda manavııat soҳasıda amalga oshırılaetgan ıshlar ҳaqıda gapırdı.

Shýnıngdek, jorıı ıılda Ahmet Baıtýrsınov tavallýdınıng 150 ııllıgı, Mýhtar Aýezov tavallýdınıng 125 ııllıgı doırasıda ўtkazılgan tadbırlar ҳaqıda ҳam tўhtalıb ўtdı.

Davlat maslaҳatchısı TÝRKSOI doırasıda tanıqlı shahslarnıng mýҳım sanalarını ўtkazısh zarýrlıgını takıdladı.

Ўz navbatıda Sýltan Raev halqaro tashkılot doırasıda Ahmet Baıtýrsınov va Mýhtar Aýezov ıýbıleılarını nıshonlash rejası ıshlab chıqılganı va bý boradagı ıshlar olıb borılaetganını aıtdı.

Shýnıngdek, ý nafaqat týrkıı dýneda, balkı halqaro mıqesda ҳam olım va tadqıqotchılarga ҳar ıılı topshırıladıgan Ahmet Baıtýrsınov va Mýhtar Aýezov nomıdagı kўkrak nıshonları chıqarılganını takıdladı.

Ýchrashýv ıakýnıda tomonlar ııl ohırıda Aҳmet Baıtýrsınov tavallýdınıng 150 ııllıgıga baǵıshlangan keng kўlamlı tadbır tashkıl etıshga kelıshıb oldılar.


ıAngılıklar

Arhıv