Qozoǵıston tashqı savdosınıng 40%ı Evropa Ittıfoqı ҳıssasıga tўǵrı keladı
29 Iıýn 18:03

Qozoǵıston tashqı savdosınıng 40%ı Evropa Ittıfoqı ҳıssasıga tўǵrı keladı

NUR-SULTAN. Kazinform – Evropa Ittıfoqı Qozoǵıstonda aҳolı va davlat ўrtasıdagı mýnosabatlarnıng tўlıq raqamlı formatga ўtıshını qўllab-qývvatlaıdı. Býndaı fıkrnı Evropa Ittıfoqınıng Qozoǵıstondagı ҳamkorlık bўlımı raҳbarı Iohannes Stenbek bıldırdı, deıa habar beradı Kazinform mýhbırı.

Markazıı Osıedagı Evroosıe jamǵarması Evropa Ittıfoqı kўmagıda «Sıznıng ovozıngız mýҳım. Fýqarolarnıng qarorlar qabýl qılınıshıda tehnologııalar orqalı ıshtırokı» Raqamlı rıvojlanısh, ınnovatsııalar va aerokosmık sanoat vazırlıgı bılan ҳamkorlıkda amalga oshırılmoqda.

Matbýot anjýmanıda bý boradagı ıshlarnıng borıshı ҳaqıda sўz ıýrıtılıb, 20-35 eshlı eshlar va 20 eshdan oshgan aellarnıng fýqarolık tehnologııası bўııcha tajrıbası ҳaqıda malýmot berıldı.

«Evropa Ittıfoqı 1990-ııllardan berı Qozoǵıstonnıng ıaqın ҳamkorı ҳısoblanadı. Býgýngı kýnda Evropa Ittıfoqı Qozoǵıstonnıng eng ıırık ınvestorı va asosıı savdo sherıgı ҳısoblanadı. Qozoǵıston tashqı savdosınıng 40 foızı Evropa Ittıfoqı ҳıssasıga tўǵrı keladı», — dedı ý.

Ýnıng sўzlarıga kўra, Qozoǵıston ўtgan 30 ııl ıchıda týrlı ўzgarıshlarnı boshıdan kechırdı.

«Evropa Ittıfoqı Qozoǵıston bılan Markazıı Osıenıng boshqa davlatları bılan ўzaro ҳamkorlık qılıshnıng ıangı ýsýllarıda ıshlashı mýmkın. Aını paıtda mýnosabatlarımız kengaıtırılgan sherıklık va sherıklık shartnomasıga asoslanadı. Shartnoma 2020 ıılda kýchga kırdı. Ҳýjjat 29 ta sıesıı soҳanı qamrab oladı. Býlarga sıesıı mýloqot, demokratııa, ınson ҳýqýqları, jamoatchılıknı habardor qılısh va barqaror ıqtısodıı rıvojlanısh kıradı», - dedı Iohannes Stenbek.

Shýnıngdek, ý Evropa Ittıfoqı Qozoǵıstonnıng raqamlı ısloҳotlar va raqamlı transformatsııa soҳasıdagı tashabbýslarını qўllab-qývvatlashını aıtdı.

«Eshlar va aellarnıng ıangı Qozoǵıstonnı kýchlı va samaralı fýqarolık jamııatı sıfatıda qýrısh ımkonııatlarını kengaıtırısh zarýr. Agar ýlar fýqarolık tehnologııası, tegıshlı bılım va raqamlı kўnıkmalarga ega bўlsa, ýlar ҳaqıqıı lıderga aılanıshı mýmkın. Ýshbý loııҳanı amalga oshırısh orqalı bız Qozoǵıstonga zamonavıı davlat qýrıshda erdam beramız. Qozoǵıstondagı ıanvar voqeaları sıesıı ısloҳotlarnı zýdlık bılan davom ettırısh zarýrlıgını kўrsatdı. Ҳýkýmat «halq ovozıga qýloq soladıgan davlat» kontseptsııasını tўlıq amalga oshırıshı kerak. Bız Qozoǵıston prezıdentınıng demokratlashtırısh va markazsızlashtırıshga qaratılgan ısloҳotlar paketını boshlash chaqırıǵını ılıq kýtıb olamız», — dedı spıker.

Mýallıf: Esımjan Naqtıbaı

Ўhshash ıangılıklar

ıAngılıklar

Arhıv