Qozoǵıston mýrakkab ўǵıtlar ıshlab chıqaradıgan dýnedagı bırınchı davlatga aılanadı
30 Noıabr 16:35

Qozoǵıston mýrakkab ўǵıtlar ıshlab chıqaradıgan dýnedagı bırınchı davlatga aılanadı

NUR-SULTAN. Kazinform – Qozoǵıston 2025 ıılga borıb nohomashe maҳsýlotlar eksportını 1,5 barobarga oshırıshnı rejalashtırmoqda. Bý ҳaqda mamlakat ındýstrııa va ınfratýzılmalarnı rıvojlantırısh vazırı Beıbıt Atamqýlov malým qıldı, deıa habar beradı Kazinform mýhbırı.

«2025 ıılga borıb nohomashe maҳsýlotlar eksportını 1,5 barobarga oshırısh vazıfası qўııldı. Ýshbý kўrsatkıchga erıshısh ýchýn dýnenıng 60 dan ortıq davlatıga eksport qılıshga qaratılgan 180 ta loııҳanı ıshga týshırıshnı rejalashtırganmız. Ýshbý loııҳalar natıjasıda, masalan, Qozoǵıston ferroqotıshma eksportı bўııcha ıkkınchı ўrınga chıqadı. Shýnıngdek, bız mýrakkab ўǵıtlar ıshlab chıqarısh bўııcha dýneda hlorıd kıslotası parchalanıshı qўllanıladıgan bırınchı davlatga aılanamız», - dedı Beıbıt Atamqýlov Ҳýkýmat ııǵılıshıda.


Ўhshash ıangılıklar

ıAngılıklar

Arhıv