Qozoǵıston qıshloq hўjalıgı maҳsýlotları qaısı davlatlarga eksport qılınadı
30 Noıabr 14:30

Qozoǵıston qıshloq hўjalıgı maҳsýlotları qaısı davlatlarga eksport qılınadı

NUR-SULTAN. Kazinform – Jorıı ıılnıng 9 oııda eksport 950,5 mln dollarnı tashkıl etdı. Bý ҳaqda QR Qıshloq hўjalıgı vazırı Erbol Qarashýkeev malým qıldı, deb habar beradı Kazinform mýhbırı.

«Jorıı ıılnıng 9 oııda eksport 950,5 mıllıon dollarnı tashkıl etdı. Eksportnıng ўsıshı 2,4 foızga etdı. Sýt maҳsýlotları 2 foızga, makaron maҳsýlotları 37,4 foızga, kýngaboqar eǵı 11,7 foızga ўsgan. Agrosanoat kompleksı jamı eksportıda qaıta ıshlash maҳsýlotları eksportınıng ýlýshı 37 foıznı tashkıl etadı. Ishlab chıqarıshnı kўpaıtırısh va eksportdagı tўsıqlarnı bartaraf etısh orqalı bý kўrsatkıchnı ıkkı barobarga, 70 foızga etkazıshımız kerak», - dedı E. Qarashýkeev Ҳýkýmat ııǵılıshıda.

Evroosıe ıqtısodıı ıttıfoqıga azo davlatlar va Markazıı Osıe mamlakatları (Ўzbekıston, Tojıkıston), Afǵonıston, shýnıngdek, Evropa davlatlarınıng (Germanııa, Italııa) ananavıı bozorları eksportnıng asosıı ıўnalıshları ҳısoblanadı.

«Mıllıı loııҳa doırasıda qıshloq hўjalıgı maҳsýlotlarını qaıta ıshlashga ınvestıtsııalarnı raǵbatlantırısh ýchýn harajatlarnıng bır qısmını qoplash ýchýn ınvestıtsııa sýbsıdııaları, agrosanoat kompleksı sýbektlarınıng lızıng va kredıtları bўıııcha foız stavkaları, qaıta ıshlash korhonalarınıng homashe sotıb olısh harajatlarını sýbsıdııalash kabı davlat tomonıdan qўllab-qývvatlashnıng barcha choraları saqlanıb qoldı. Ýmýman olganda, Mıllıı loııҳanı amalga oshırısh natıjasıda besh ııl davomıda ozıq-ovqat maҳsýlotlarını ıshlab chıqarıshnı 1,5 barobar oshırısh, shýnıngdek, soҳaga 700 mıllıard tengegacha sarmoıa jalb etısh, bý esa 7 mıng kıshını qўshımcha ısh bılan tamınlash ımkonını beradı», - dedı vazır.


Mýallıf: Rýslan Ǵabbasov

Ўhshash ıangılıklar

ıAngılıklar

Arhıv