قاسىم- جومارت توقايەۆتىڭ ماقالاسى «The Parliament Magazine» باسىلىمىندا جاريالاندى
26 قاراشا, 20:57

قاسىم- جومارت توقايەۆتىڭ ماقالاسى «The Parliament Magazine» باسىلىمىندا جاريالاندى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - ە و جارىق كورەتىن «The Parliament Magazine « باسىلىمى پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ماقالاسىن جاريالادى.

بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى بەرىك ءۋالي فەيسبۋكتەگى پاراقشاسىندا حابارلادى.

«ەۋروپالىق وداق كەڭىستىگىندەگى ساياسي وقيعالار تۋرالى جازاتىن بەدەلدى «The Parliament Magazine « باسىلىمى پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ماقالاسىن جاريالادى.

وندا مەملەكەت باسشىسى بريۋسسەلگە رەسمي ساپارىنا ورايلاستىرىلعان قازاقستان مەن ە و اراسىنداعى ستراتەگيالىق ارىپتەستىكتىڭ قازىرگى جاعدايى مەن دامۋ پەرسپەكتيۆالارى تۋرالى وي تولعايدى» دەلىنگەن حابارلامادا.

جاڭالىقتار