+7 (701) 759 90 19
-8 °С : نۇر-سۇلتان
-2 °С : الماتى
USD 385.55 EUR 426.57
RUB 6.05 CNY 54.77
جاڭالىقتار

ەلباسى: ۇكىمەت پەن «Nur Otan» فراكسياسى ازاماتتاردىڭ پروبلەمالارىن بىرلەسىپ شەشۋى كەرەك

18 قازان 17:04
:ءبولىسۋ
ەلباسى: ۇكىمەت پەن «Nur Otan» فراكسياسى ازاماتتاردىڭ پروبلەمالارىن بىرلەسىپ شەشۋى كەرەك

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات – ق ر تۇڭعىش پرەزيدەنتى - ەلباسى نۇرسۇلتان نازاربايەۆ ۇكىمەت، «Nur Otan» پارتياسى جانە پارلامەنت ماجىلىسىندەگى پارتيا فراكسياسىنىڭ مۇشەلەرىمەن جينالىس وتكىزدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

جينالىستا «قازاقستان - 2021: بىرلىك. تۇراقتىلىق. جاسامپازدىق» سايلاۋالدى باعدارلاماسى مەن «100 ناقتى قادام» ۇلت جوسپارىنىڭ جۇزەگە اسىرىلۋ بارىسى قارالدى.

وندا پرەمەر- مينيستر اسقار مامين، پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ ءتوراعاسى نۇرلان نىعماتۋللين، پرەمەر- ءمينيستردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى - قارجى ءمينيسترى ءاليحان سمايىلوۆ، پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارلارى بەردىبەك ساپاربايەۆ جانە رومان سكليار بايانداما وقىدى.

«بۇگىندە پارتيامىزدىڭ الدىندا ۇلكەن مىندەت تۇر - قوعامدى بىرىكتىرۋ، پارتيا اتىنان پرەزيدەنتتىككە سايلانعان قاسىم- جومارت كەمەل ۇلى توقايەۆتىڭ اينالاسىنداعى ەليتانى توپتاستىرۋ. پارتيا ەلىمىزدىڭ باستى ساياسي كۇشى رەتىندە مەملەكەت دامۋىنداعى ستراتەگيالىق باعىت ساباقتاستىعىن قامتاماسىز ەتۋى ءتيىس. سوندىقتان، ۇكىمەت پەن فراكسيا حالىقتىڭ ناقتى ماسەلەلەرىن بىرىگىپ شەشۋى قاجەت» ، - دەدى پارتيا ءتوراعاسى.

سايلاۋالدى باعدارلامانىڭ جانە ۇلت جوسپارىنىڭ ورىندالۋ ناتيجەلەرىن ايتا كەلە، ەلباسى پارتيانىڭ قالعان مىندەتتەرىن ورىنداۋداعى سىن- قاتەرلەرگە توقتالدى.

«ءبىز وڭ ناتيجەلەرگە قول جەتكىزدىك. ءۇش جارىم جىلدىڭ ىشىندە 430 مىڭنان استام جۇمىس ورنى قۇرىلدى، 2,7 مىڭ شاقىرىم جول سالىندى. ەۋرازيالىق قۇرلىقارالىق ءدالىز ىسكە قوسىلدى. شاعىن جانە ورتا بيزنەستىڭ ەلدىڭ ءجىو- دەگى ۇلەسى %28 جەتتى. ءبىر جىلدا قازاقستان «Doing Business» رەيتينگىندە 8 ساتىعا كوتەرىلىپ، 28 ورىنعا شىقتى» ، - دەدى تۇڭعىش پرەزيدەنت.

نۇرسۇلتان نازاربايەۆتىڭ ايتۋىنشا، جەڭىسكە جەتكەن پارتيانىڭ سايلاۋالدى باعدارلاماسى ۇكىمەتتىڭ بەسجىلدىق قىزمەتىنىڭ نەگىزىن قۇراۋى كەرەك، ال ماجىلىستەگى فراكسيا مۇشەلەرى ىقتيمال سىن- قاتەرگە ۋاقىتىلى جاۋاپ بەرىپ، باعدارلامانىڭ ورىندالۋىن قاداعالاپ وتىرۋى ءتيىس.

«ءبىزدىڭ مىندەتىمىز - ۇزاق مەرزىمدى كوشباسشىلىقتى ساقتاۋ. پارتيانىڭ جاڭا سايلاۋالدى باعدارلاماسىن ءماجىلىس سايلاۋىنا دايىنداۋ جۇمىستارى بۇگىننەن باستالۋى كەرەك. ول الەۋمەتتىك باعدارلانعان كوزقاراسقا نەگىزدەلىپ، ءتۇرلى الەۋمەتتىك توپتاردىڭ مۇددەلەرىن ءبىلدىرۋى كەرەك جانە ادامداردىڭ ناقتى سۇرانىستارىنا جاۋاپ بەرۋى ءتيىس» ، - دەدى پارتيا ءتوراعاسى.

سونىمەن بىرگە، ەلباسى وڭىرلەردى دامىتۋ باعدارلامالارىن جۇزەگە اسىرۋ بارىسىنا توقتالدى.

«قازىر بۇل ستراتەگيالىق باعدارلامالار رەسمي تۇردە جۇزەگە اسىرىلۋدا. ولاردىڭ ورىندالۋىنا ءتيىستى باقىلاۋ جوق. كەيبىر تارماقتار مۇلدەم ورىندالمايدى. جوسپارلانعان كورسەتكىشتەرگە ۇنەمى تۇزەتۋلەر ەنگىزىلىپ تۇرادى. سوندىقتان ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگى «Nur Otan» پارتياسىمەن جانە ونىڭ فراكتسيالارىمەن بىرلەسىپ، اتالعان باعدارلامالاردىڭ ورىندالۋى تۋرالى جيىن ۇيىمداستىرۋى كەرەك. 2025 -جىلعا دەيىن اۋماقتاردى دامىتۋدىڭ جاڭا باعدارلامالارىن ازىرلەۋدى باستاۋ كەرەك» ، - دەدى ن. نازاربايەۆ.

وسىعان بايلانىستى، تۇڭعىش پرەزيدەنت 2020 -جىلدىڭ 1 - ناۋرىزىنا دەيىن ءار اۋدان، قالا جانە ايماق ءۇشىن اۋماقتىق دامۋ باعدارلامالارىن ازىرلەۋدى اياقتاۋدى تاپسىردى.

ەلباسى «Nur Otan» پارتياسىنىڭ پارلامەنت ءماجىلىسى مەن ءماسليحاتتارداعى فراكسياسىنىڭ قازىرگى جۇمىسىنا توقتالىپ، «نۇر وتان» پارتياسىنىڭ رەيتينگى دەپۋتاتتاردىڭ جۇمىسىنا نەگىزدەلگەنىن اتاپ ءوتتى.

نۇرسۇلتان نازاربايەۆ دەپۋتاتتاردىڭ ايماقتارعا جۇمىس ساپارى فورماتىن قايتا قاراۋدى جانە پارتيانىڭ قوعامدىق قابىلداۋ بولىمىندە ءبىرىنشى باسشىلاردىڭ تۇرعىندارمەن كەزدەسۋىن جانداندىرۋدى تاپسىردى.

«ساراپتاما ناتيجەسى كورسەتكەندەي، ءبىزدىڭ پارتيانىڭ دەپۋتاتتارى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىن جەتكىلىكتى پايدالانبايدى. ودان بولەك، «Nur Otan» فراكسياسى حالىقتى تولعاندىراتىن كوپتەگەن وزەكتى ماسەلەلەر بويىنشا باستاما كوتەرمەيدى. سوڭعى بىرنەشە ايدا «Nur Otan» فراكتسياسىنىڭ مۇشەلەرى بىردە- ءبىر رەزونانستىق ءىس بويىنشا ءوز ۇستانىمدارىن بىلدىرمەدى» ، - دەدى تۇڭعىش پرەزيدەنت.


باستى سوزدەر: بيلئك جانة ساياسات,
:ءبولىسۋ
پئكئر قالدئرؤ
+7
جئبةرؤ
ونلاين قىزمەتكەرلەر
رەداكتور
باقىتجول كاكەش
باقىتجول كاكەش
954-049
رەداكتور
ريزابەك نۇسىپبەك
ريزابەك نۇسىپبەك
954-049
رەداكتور
بەيسەن سۇلتان
بەيسەن سۇلتان
954-049

مۇراعات