توقايەۆ ت م ۇ-نىڭ كەزەكتەن تىس سامميتىنە قاتىسۋ ءۇشىن انكاراعا جۇمىس ساپارىمەن باردى
16 ناۋرىز, 08:18

توقايەۆ ت م ۇ-نىڭ كەزەكتەن تىس سامميتىنە قاتىسۋ ءۇشىن انكاراعا جۇمىس ساپارىمەن باردى

استانا. قازاقپارات - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ كەزەكتەن تىس سامميتىنە قاتىسۋ ءۇشىن انكاراعا جۇمىس ساپارىمەن كەلدى.

بۇل تۋرالى قازاقپارات اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ حابارلايدى.

ساپار بارىسىندا مەملەكەت باسشىسى تۇركيا پرەزيدەنتىمەن كەزدەسۋ وتكىزەدى دەپ جوسپارلانىپ وتىر.


وسىعان دەيىن 16-ناۋرىزدا تۇركيا استىناسىندا تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ ءسىم باسشىلارى كەزدەسەتىنى حابارلاندى.

سونداي-اق پرەزيدەنتتىڭ انكاراعا جۇمىس ساپارىمەن باراتىنى ءمالىم بولدى.


جاڭالىقتار