ش ق و- دا قار كوشكىنى ءجۇردى
8 ناۋرىز, 17:28

ش ق و- دا قار كوشكىنى ءجۇردى

استانا. قازاقپارت – ش ق و- دا قار كوشكىنى ءجۇردى. جولشىلار ۋچاسكەنى تازارتىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى قازاقپارات رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوموبيل جولدارىنىڭ ۇلتتىق وپەراتورىنا سىلتەمە جاساپ.

ۇلتتىق وپەراتوردىڭ حابارلاۋىنشا، 8-ناۋرىز كۇنى ساعات 13.00 شاماسىندا رەسپۋبليكالىق ماڭىزداعى «وسكەمەن- التاي- ۇلكەن نارىن- كاتونقاراعاي- راحمان قاينارى» تاسجولىنىڭ 62 شاقىرىمىندا قار كوشكىنى وزدىگىنەن ءتۇستى. قار كوشكىنىنىڭ پارامەترلەرى: ۇزىندىعى - 4 م، ەنى-3 م، بيىكتىگى - 1 م.

«زارداپ شەككەندەر جوق. رەسپۋبليكالىق كۇرە جول اشىق. ۋچاسكەدە قوزعالىس ءبىر جولاق بويىمەن ۇيىمداستىرىلدى»، - دەلىنگەن حابارلامادا.

جاڭالىقتار