ە و رەسەيگە تاعى دا سانكسيا سالادى
23 قىركۇيەك 08:24

ە و رەسەيگە تاعى دا سانكسيا سالادى

استانا. قازاقپارات - ەۋرووداق رەسەي پرەزيدەنتىنىڭ ءىشىنارا موبيليزاتسيا جاريالاۋىنا قارسى جاۋاپ رەتىندە جاڭا سانكسيا سالادى، دەپ حابارلايدى «حابار 24».

بۇل ماسەلە وداق كەڭەسىنىڭ توتەنشە وتىرىسىندا تالقىلاندى. ەۋروپالىق ديپلوماتيا باسشىسى جوزەپ بوررەل «جاڭا شەكتەۋ شارالارى جاقىن ارادا قاراستىرىلىپ، قابىلداناتىن بولادى» دەدى. ونىڭ ايتۋىنشا سانكسيالار جەكە تۇلعالارعا جانە رەسەي ەكونوميكاسىنىڭ سالالارىنا قارسى باعىتتالادى.


جاڭالىقتار