ا ق ش- تا الەمدەگى ەڭ كىشكەنتاي بۇعى دۇنيەگە كەلدى
15 تامىز 10:49

ا ق ش- تا الەمدەگى ەڭ كىشكەنتاي بۇعى دۇنيەگە كەلدى

نۇر-سۇلتان.قازاقپارات - ا ق ش- تىڭ وكلەند قالاسىنداعى حايۋاناتتار باعىندا پۋدۋ جانۋارى دۇنيەگە كەلدى. بۇل الەمدەگى ەڭ كىشكەنتاي بۇعىنىڭ ءتۇرى. ولار مۇندا جاقىندا اكەلىنگەن.

پۋدۋ نەگىزىنەن چيلي مەن ارگەنتينادا تىرشىلىك ەتەدى. دارىگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، جاس ءتولدىڭ دەنساۋلىعى جاقسى. ازىرگە وعان قىزمەتكەرلەر ات قويعان جوق. ولار بۇل قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى ءۇشىن ۇلكەن سىي بولدى دەيدى.

www.24.kz

جاڭالىقتار