ا ق ش- تا سابيلەرگە ارنالعان تاعام تاپشىلىعى تۋىندادى
27 مامىر 19:45

ا ق ش- تا سابيلەرگە ارنالعان تاعام تاپشىلىعى تۋىندادى

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات – ا ق ش- قا ەۋرووداقتان سابيلەرگە ارنالعان تاعامنىڭ پارتياسى جەتكىزىلدى.

بۇل شتاتتارداعى ءسۇت قوسپاسىنىڭ تاپشىلىعى ماسەلەسىن جەڭىلدەتەدى دەگەن جوسپار بار، دەپ حابارلايدى قازاقپارات Euronews سايتىنا سىلتەمە جاساپ.

سابيلەرگە ارنالعان تاعام شىعارۋشى Abbott Nutrition كومپانياسىنىڭ ميچيگانداعى ءىرى زاۋىتى اقپان ايىندا جابىلىپ قالعان. بۇعان ءسۇت قوسپالارىنان اۋرۋ قوزدىرعىش باكتەريالاردىڭ انىقتالۋى سەبەپ بولعان. كومپانيا 4-ماۋسىمدا زاۋىتتى قايتا ىسكە قوسىپ، ءۇش اپتادان سوڭ جاڭا ونىمدەرىن دۇكەن سورەلەرىنە جەتكىزۋدى جوسپارلاپ وتىر.

جاڭالىقتار