الماتى زووباعىنداعى گيمالاي قونجىعىنىڭ اتىن جەلى پايدالانۋشىلارى قويدى
27 مامىر 19:31

الماتى زووباعىنداعى گيمالاي قونجىعىنىڭ اتىن جەلى پايدالانۋشىلارى قويدى

الماتى. قازاقپارات - زووباقتاعى گيمالاي ايۋىنىڭ قونجىعىنا «ياسسۋري» دەگەن ات قويىلدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

الماتى زووباعىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنەن حابارلاعانداي، قونجىققا ات قويۋ ءۇشىن الەۋمەتتىك جەلى ارقىلى ۇسىنىستار قابىلدانعان.

«وقىرمانداردىڭ كوپشىلىگى «ياسسۋري» دەگەن ەسىمگە داۋىس بەردى. سەبەبى، بۇل جەردە قونجىقتىڭ اكەسى مەن ەنەسىنىڭ ەسىمدەرى بىرىكتىرىلگەن. اكەسىنىڭ اتى - «ياشين» بولسا، ەنەسى - «ۋسسۋري»، ەكەۋىن قوسقاندا «ياسسۋري» بولادى. ءبىز دە بارلىق نۇسقالاردىڭ ىشىنەن وسىعان توقتاپ، تاڭداپ الدىق»، - دەپ حابارلادى زووباقتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

سونداي- اق، قازىر «ياسسۋريدىڭ» قال- جاعدايى جاقسى، ەنەسىنىڭ قاسىندا جۇرگەنى ايتىلدى. ەسكە سالايىق، الماتى زووباعىندا گيمالاي ايۋىنىڭ قونجىعى ومىرگە كەلگەنى تۋرالى بۇعان دەيىن حابارلانعان. سونداي- اق، قازنەتتە گيمالاي قونجىعىنىڭ ۇيىقتاتىپ ولتىرىلگەنى تۋرالى فەيك اقپارات تاراعان بولاتىن.


جاڭالىقتار