USD 416.91 EUR 446.47
RUB 7.34 CNY 62.53
جاڭالىقتار

تۇركىستان مەن جەزقازعاندا اۆتوماتتاندىرىلعان اۆتودروم اشىلادى

12 مامىر 13:55
:ءبولىسۋ
تۇركىستان مەن جەزقازعاندا اۆتوماتتاندىرىلعان اۆتودروم اشىلادى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - تۇركىستان مەن جەزقازعان قالالارىنداعى مامانداندىرىلعان حالىققا قىزمەت كورسەتۋ سەكتورى اۆتوماتتاندىرىلعان اۆتودروممەن قامتاماسىز ەتىلەدى.

بۇل جايىندا ءماجىلىس دەپۋتاتتارىنىڭ ساۋالىنا ق ر سيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە اەروعارىش ونەركاسىبى ءمينيسترى باعدات ءمۋسيننىڭ جاۋابىندا ايتىلعان، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى. «تۇركىستان قالاسى مەن سارىاعاش اۋدانىندا اۆتودروممەن قامتاماسىز ەتىلگەن مامانداندىرىلعان ءبولىم اشۋ ماسەلەسى پىسىقتالۋدا. ارقالىق قالاسى بويىنشا مامانداندىرىلعان حالىققا قىزمەت كورسەتۋ سەكتورى بۇگىنگى كۇندە ءوز جۇمىسىن اتقارۋدا. اتالعان سەكتوردا قىزمەت الۋشىلاردىڭ جۇرگىزۋشى كۋالىگىن الۋلارى ءۇشىن بارلىق جاعدايلار جاسالعان. اتاپ ايتقاندا، ازاماتتار تەوريالىق جانە پراكتيكالىق ەمتيحانداردى سەكتوردا تاپسىرىپ، جۇرگىزۋشى كۋالىگىن الۋ مۇمكىندىگىنە يە بولىپ جاتىر. سونىمەن بىرگە، ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ قۇرىلۋىنا بايلانىستى جەزقازعان قالاسى بويىنشا مامانداندىرىلعان حالىققا قىزمەت كورسەتۋ سەكتورىن اۆتوماتتاندىرىلعان اۆتودروممەن قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەسى جۇزەگە اسىرىلاتىن بولادى»، - دەلىنگەن مينيستر جاۋابىندا.

ونىڭ دەرەگىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەل اۋماعىندا جالپى سانى 32 مامانداندىرىلعان حالىققا قىزمەت كورسەتۋ ءبولىمى مەن 72 مامانداندىرىلعان حالىققا قىزمەت كورسەتۋ سەكتورلارى جۇمىس جاساپ جاتىر. سالىستىرمالى تۇردە العاندا 2020 -جىلى 27 مامانداندىرىلعان حالىققا قىزمەت كورسەتۋ ءبولىمى مەن 65 مامانداندىرىلعان حالىققا قىزمەت كورسەتۋ سەكتورلارى جۇمىس ىستەگەن. ۇسىنىستار مەن قاجەتتىلىككە بايلانىستى ەل اۋماعىنىڭ سۇرانىسى جوعارى ايماقتارىندا ولاردىڭ ۇدايى ءوسۋ قارقىنىمەن كوبەيىپ جاتقانىن كورۋگە بولادى. سونىمەن قاتار ول شىمكەنت قالاسىندا 2021 -جىلدىڭ 27 جەلتوقسانى مەن 2022 -جىلدىڭ 9-اقپانى ارالىعىندا №1-مامانداندىرىلعان حالىققا قىزمەت كورسەتۋ بولىمىندە تەحنيكالىق اقاۋلارعا بايلانىستى س1 ساناتى بويىنشا پراكتيكالىق ەمتيحاندى قابىلداۋ مۇمكىندىگى بولماعاندىعىن ەسكە سالادى.

«سايكەسىنشە، ورىن العان اقاۋلار جويىلىپ، اتالعان سانات بويىنشا پراكتيكالىق ەمتيحاندى قابىلداۋ قايتا قالپىنا كەلتىرىلگەننەن كەيىن قىزمەت الۋشىلاردىڭ لەگى كوبەيگەن بولاتىن. قازىرگى ۋاقىتتا قىزمەت الۋشىلاردىڭ اراسىندا س1 ساناتى بويىنشا كەزەك سانىن جانە كۇتۋ ۋاقىتىن ازايتۋ ماقساتىندا اتالعان ساناتتاعى قوسىمشا كولىك قۇرالى جالعا الىنىپ، پراكتيكالىق ەمتيحان قابىلداۋعا پايدالانىلۋدا. جاعداي تۇراقتانىپ، قازىرگى كۇندە باقىلاۋدا تۇر»، - دەدى باعدات مۋسين.


:ءبولىسۋ
سونداي-اق... وقىڭىز
پئكئر قالدئرؤ
+7
جئبةرؤ

مۇراعات