USD 416.91 EUR 446.47
RUB 7.34 CNY 62.53
جاڭالىقتار

سوت ەلجان ءبىرتانوۆتىڭ ءىسىن باس پروكۋراتۋراعا قايتاردى

28 قاڭتار 17:36
:ءبولىسۋ
سوت ەلجان ءبىرتانوۆتىڭ ءىسىن باس پروكۋراتۋراعا قايتاردى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - نۇر-سۇلتان قالاسى سارىارقا اۋداندىق 2№ سوتىندا بۇرىنعى دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى ەلجان ءبىرتانوۆ پەن ونىڭ ورىنباسارى بولعان ولجاس ابىشيەۆتىڭ ءىسى بويىنشا الدىن الا سوت تىڭداۋى اياقتالدى، حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

الدىن الا تىڭداۋ قورىتىندىسى بويىنشا، ايىپتالۋشى تاراپتىڭ قورعاۋشىلارى قويعان تالاپتار ءىشىنارا قاناعاتتاندىرىلدى. ناقتىراق ايتساق، 141 تومنان تۇراتىن ءىس ماتەريالدارىمەن ايىپتالۋشى تاراپتىڭ تولىق تانىسىپ ۇلگەرمەدىك دەگەن ءۋاجىن جانە قىلمىستىق ءىس جۇرگىزۋ زاڭناماسىنىڭ تالاپتارى بۇزىلعانىن ەسكەرىپ، سۋديا ءىستى باس پروكۋراتۋراعا قايتاردى.

«قىلمىستىق ءىس جۇرگىزۋ كودەكسىنىڭ 320، 321، 323-باپتارىن باسشىلىققا الا وتىرىپ، سۋديا ايتىپتالۋشى تاراپتىڭ قورعاۋشىلارى بەرگەن ە. ءبىرتانوۆ پەن و. ابىشيەۆتىڭ قىلمىستىق ىستەرىن پروكۋرورعا قايتارۋ تۋرالى ءوتىنىش حاتىن قاناعاتتاندىرۋ تۋرالى، ە. ءبىرتانوۆتى قىلمىستىق كودەكستىڭ 361-بابىنىڭ 4-بولىگى 2-تارماعى، 361-بولىگى 3-بولىگى بويىنشا كوزدەلگەن قىلمىستىق قۇقىق بۇزۋشىلىق جاسادى دەپ ايىپتاۋ جونىندەگى قىلمىستىق ءىستى جانە و. ابىشيەۆتى قىلمىستىق كودەكستىڭ 361-بابىنىڭ 4-بولىگى 4-تارماعى 2-تارماقشاسى بويىنشا كوزدەلگەن قىلمىستىق قۇقىق بۇزۋشىلىق جاسادى دەپ ايىپتاۋ جونىندەگى قىلمىستىق ءىستى ءىس جۇرگىزۋ زاڭناماسىنىڭ ەلەۋلى بۇزۋشىلىقتارىن جويۋ ءۇشىن باس پروكۋراتۋراعا قايتارۋ تۋرالى قاۋلى ەتەدى»، - دەدى نۇر-سۇلتان قالاسى سارىارقا اۋداندىق 2№ سوتىنىڭ سۋدياسى يبراگيم الكەنوۆ.

سونداي-اق، ول ەلجان ءبىرتانوۆتىڭ ادۆوكاتى ن. بەيسەكەيەۆتىڭ قورعاۋىنداعى ازاماتقا قاتىستى بۇلتارتپاۋ شاراسىن وزگەرتۋ تۋرالى ءوتىنىشىن قاناعاتتاندىرۋدان باس تارتتى.

«ە. ءبىرتانوۆ پەن و. ابىشيەۆكە قاتىستى ءۇيقاماق تۇرىندەگى بۇلتارتپاۋ شاراسىنىڭ مەرزىمىن ءىستى پروكۋرورلارعا تاپسىرعان ساتتەن باستاپ ءبىر ايعا ۇزارتۋ قاجەت»، - دەدى يبراگيم الكەنوۆ.

ايتا كەتەيىك، 17- قاڭتاردا بۇرىنعى دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى ەلجان ءبىرتانوۆتىڭ ۇستىنەن قوزعالعان قىلمىستىق ءىس سوتقا تۇسكەنى تۋرالى حابار تاراعان بولاتىن . ال 20- قاڭتاردا اتالمىش ءىس بويىنشا الدىن الا تىڭداۋ 26- قاڭتاردا وتەتىنى بەلگىلى بولدى .

ەلجان ءبىرتانوۆ 2020- جىلدىڭ 3- قاراشاسىندا بيۋجەت قاراجاتىن ىسىراپ ەتتى دەگەن كۇدىكپەن قاماۋعا الىنعان بولاتىن.


:ءبولىسۋ
سونداي-اق... وقىڭىز
پئكئر قالدئرؤ
+7
جئبةرؤ

مۇراعات