USD 434.84 EUR 498.2
RUB 5.72 CNY 68.47
جاڭالىقتار

پروكۋراتۋرا مەترو قۇرىلىسىنداعى نەگىزگى كۇدىكتىلەردى تەرگەۋگە شارقىرتۋ تۋرالى اقپار جاريالادى

14 قاڭتار 18:45
:ءبولىسۋ
پروكۋراتۋرا مەترو قۇرىلىسىنداعى نەگىزگى كۇدىكتىلەردى تەرگەۋگە شارقىرتۋ تۋرالى اقپار جاريالادى

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - نۇر- سۇلتان قالاسى پروكۋراتۋراسىنىڭ ۆەدومستۆوارالىق جەدەل تەرگەۋ توبى نۇر- سۇلتان قالاسى اكىمىنىڭ بۇرىنعى ورىنباسارى ق. ت. سۇلتانبەكوۆكە، «استانا LRT» ج ش س باسقارما ءتوراعاسى بولعان ت. ن. اردانعا جانە باسقا دا تۇلعالارعا قاتىستى

«استانا قالاسىنىڭ جاڭا كولىك جۇيەسى» LRT، BRT/ITS جوباسىن ىسكە اسىرۋعا بولىنگەن بيۋدجەت قاراجاتىن جىمقىرۋ فاكتىسى بويىنشا قىلمىستىق ءىستى تەرگەپ جاتىر، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

قۇزىرلى ورگاننىڭ مالىمەتىنشە، تەرگەۋ بارىسىندا جينالعان دالەلدەمەلەر كۇدىكتى ق. ت. سۇلتانبەكوۆتىڭ ارەكەتتەرىن سارالاۋعا مۇمكىندىك تۋىنداعان. ياعني وعان ق ر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 1997 -جىلعى رەداكسياسىنداعى (بۇدان ءارى – ق ك) 176-بابى (ۇيىمداسقان توپ قۇرامىنداعى قىزمەت جاعدايىن پايدالانا وتىرىپ، اسا ءىرى مولشەردە بيۋدجەت قاراجاتىن بىرنەشە رەت ۇرلاۋ)، 235-بابى (بىرنەشە قىلمىس جاساۋ ماقساتىندا ۇيىمداسقان توپ قۇرۋ جانە ونى باسقارۋ) جانە قولدانىستاعى ق ك- ءنىڭ 189-بابى (ۇيىمداسقان توپ قۇرامىنداعى قىزمەت جاعدايىن پايدالانا وتىرىپ، اسا ءىرى مولشەردە بيۋدجەت قاراجاتىن بىرنەشە رەت ۇرلاۋ) بويىنشا ايىپ تاعىلماق.

ال ت. ن. ارداننىڭ زاڭسىز ارەكەتتەرى 1997 -جىلعى قىلمىستىق كودەكستىڭ 176-بابى (ۇيىمداسقان توپ قۇرامىندا قىزمەت بابىن پايدالانا وتىرىپ، اسا ءىرى مولشەردە بيۋدجەت قاراجاتىن بىرنەشە رەت ۇرلاۋ) ، 262-بابى (قىزمەت بابىن پايدالانا وتىرىپ، ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپقا قاتىسۋ) جانە 189-بابى (ۇيىمداسقان توپ قۇرامىندا قىزمەت بابىن پايدالانا وتىرىپ، اسا ءىرى مولشەردە بيۋدجەت قاراجاتىن بىرنەشە رەت ۇرلاۋ) بويىنشا سارالانعان. ق ر قىلمىستىق ءىس جۇرگىزۋ كودەكسىنىڭ (بۇدان ءارى- ق ى ج ك) 206-بابىنىڭ 1-بولىگىنە سايكەس، كۇدىكتىنىڭ ءىس- ارەكەتىن سارالاۋ تۋرالى قاۋلى شىعارىلعان كەزدەن باستاپ جيىرما ءتورت ساعاتتان كەشىكتىرىلمەي جاريالانادى.

كۇدىكتى نەمەسە ونىڭ قورعاۋشىسى كەلمەگەن جاعدايدا قاۋلى جيىرما ءتورت ساعات وتكەننەن كەيىن دە جاريالانۋى مۇمكىن. كۇدىكتى دەلىنىپ وتىرعان ق. ت. سۇلتانبەكوۆ پەن ت. ن. ارداننىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسى اۋماعىنان نان تىس جەردە بولۋىنا جانە كەلۋدەن جالتارۋىنا بايلانىستى قالا پروكۋراتۋراسى ق ى ج ك- ءنىڭ 206-بابىنىڭ 8-بولىگىن باسشىلىققا الا وتىرىپ، پروكۋروردىڭ كەلىسىمىمەن ولارعا تاعىلاتىن ايىپتى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىندا جاريالاپ وتىر. قاۋلىلاردى جاريالاۋعا جانە قاجەتتى تەرگەۋ ءىس- ارەكەتتەرىن جۇرگىزۋگە قاتىسۋ ءۇشىن كۇدىكتى ق. ت. سۇلتانبەكوۆ پەن ت. ن. اردان نۇر- سۇلتان قالاسى پروكۋراتۋراسىنىڭ نۇر- سۇلتان قالاسى قابانباي باتىر داڭعىلىنداعى اكىمشىلىك عيماراتىنا كەلۋى قاجەت.

كۇدىكتىلەر تەرگەۋ ارەكەتتەرىنە قاتىسۋ ءۇشىن قورعاۋشىنى ءوز بەتىنشە شاقىرۋعا نە قىلمىستىق پروتسەستى جۇرگىزەتىن ورگاننان قورعاۋشى سۇراۋعا قۇقىلى (ق ر ق ى ج ك- ءنىڭ 68-بابى). ەگەر قورعاۋشىنى كۇدىكتىلەر نەمەسە ولاردىڭ زاڭدى وكىلدەرى، سونداي- اق ولاردىڭ تاپسىرمالارى بويىنشا باسقا دا ادامدار شاقىرماسا، قورعاۋشىنىڭ قاتىسۋىن قىلمىستىق پروتسەستى جۇرگىزەتىن ورگان قامتاماسىز ەتەدى (ق ر ق ى ج ك- ءنىڭ 67-بابى). كۇدىكتىنىڭ تەرگەۋگە بەلگىلەنگەن مەرزىمدە كەلۋىنە كەدەرگى كەلتىرەتىن سەبەپتەر بولسا، سونداي- اق، كۇدىكتىنىڭ نەمەسە ولاردىڭ مۇددەلەرىن بەلگىلەنگەن تارتىپپەن قورعايتىن ادامداردىڭ پروكۋروردان نەمەسە سوتقا دەيىنگى ءىس جۇرگىزۋدى جۇزەگە اسىراتىن ادامنان قورعاۋشىنىڭ قاتىسۋىن قامتاماسىز ەتۋى تۋرالى ءوتىنىشحاتتى مالىمدەۋ تۋرالى نيەتى بولسا، قىلمىستىق قۋدالاۋ ورگانىن الدىن الا حاباردار ەتۋى قاجەت. بۇعان دەيىن كۇدىكتىلەر ق. ت. سۇلتانبەكوۆ پەن ت. ن. ارداندى نۇر- سۇلتان قالاسىنىڭ پروكۋراتۋراسى جاۋاپ الۋ ءۇشىن بيىلعى 12- قاڭتارعا شاقىرتقان. الايدا ولار بەلگىلەنگەن ۋاقىتتا كەلمەگەن جانە كەلۋگە كەدەرگى كەلتىرەتىن سەبەپتەر تۋرالى حابارلاماعان.

اۆتور: ەسىمجان ناقتىباي


:ءبولىسۋ
سونداي-اق... وقىڭىز
پئكئر قالدئرؤ
+7
جئبةرؤ
ونلاين قىزمەتكەرلەر

مۇراعات