USD 434.84 EUR 498.2
RUB 5.72 CNY 68.47
جاڭالىقتار

وتكەن جىلى نارىقتارعا قانداي فاكتورلار اسەر ەتتى

14 قاڭتار 15:03
:ءبولىسۋ
وتكەن جىلى نارىقتارعا قانداي فاكتورلار اسەر ەتتى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - ق ر ۇلتتىق بانكى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ءاليا مولدابەكوۆا قارجى نارىعى ءۇشىن 2021 -جىلدىڭ نەگىزگى ناتيجەلەرى مەن 2021 -جىلدىڭ جەلتوقسانىندا نارىقتارعا اسەر ەتكەن فاكتورلار تۋرالى ءتۇسىندىردى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«2021 -جىلدىڭ باسىندا ۆاكسيناتسيالاۋ پروتسەسىنىڭ كەڭىنەن ورىستەۋىن كۇتكەن ينۆەستورلاردىڭ ۇمىتتەرى، اسىرەسە دامۋشى ەلدەردىڭ نارىقتارىنا قاتىستى ۇمىتتەرى وپتيميستىك سارىندا بولدى. الايدا، جىلدى قورىتىندىلاي كەلە، بۇل وپتيميزم كۇتكەنىمىزدى اقتامادى دەپ قورىتىندى جاساۋعا بولادى. مونەتارلىق جانە فيسكالدىق قولداۋدىڭ تەڭدەسسىز شارالارى الەمدىك ەكونوميكا ءوسۋىنىڭ جانە قارجى نارىقتارىنىڭ سەرپىنىن جاقسارتۋدىڭ نەگىزگى قوزعاۋشى كۇشتەرىنە اينالدى. سونىمەن بىرگە، بۇل شارالار بۇكىل الەمدە تۇراقتى جانە جوعارى ينفلياتسيانىڭ فاكتورلارىنا اينالدى»، - دەدى ءاليا مولدابەكوۆا.

ونىڭ ايتۋىنشا، كوروناۆيرۋستىڭ جاڭا شتامدارىنىڭ پايدا بولۋى، سونداي- اق ۆاكسيناتسيانىڭ باياۋ قارقىنى ءماجبۇرلى تۇردە قايتالانعان لوكداۋندارعا جانە جاھاندىق جەتكىزىلىم تىزبەگىنىڭ بۇزىلۋىنا اكەپ سوقتى. بۇل دا الەمدىك باعانىڭ وسۋىنە اكەلىپ، 2021 -جىلى دامۋشى ەلدەر اكتيۆتەرىنىڭ سەرپىنىنە تەرىس اسەر ەتتى. دامۋشى ەلدەر اكسيالارىنىڭ يندەكسى (MSCI EM) دامىعان ەلدەر نارىعىنان ءبىرشاما ارتتا قالا وتىرىپ، ءبىر جىلدا %4,6 عا تومەندەدى.

«2021 -جىلى قوماقتى ءوسۋدى كورسەتكەن اكتيۆتەردىڭ بىرنەشە سىنىپتارىنىڭ ءبىرى فيسكالدىق جانە مونەتارلىق قولداۋ شارالارى ەسەبىنەن وتىمدىلىكتىڭ ساقتالىپ وتىرعان ەڭ ۇلكەن كولەمى اياسىندا دامىعان ەلدەردىڭ اكسيالار نارىعى بولدى. MSCI World يندەكسى ءبىر جىل ىشىندە %22,4 عا ءوستى. ا ق ش دوللارىنىڭ نىعايۋى اياسىندا دامىعان ەلدەردىڭ مەملەكەتتىك وبليگاتسيالارىنىڭ جاھاندىق يندەكستەرىنىڭ كىرىستىلىگى تەرىس بولدى جانە (-) %3,5 دى قۇرادى، ال كورپوراتيۆتىك وبليگاتسيالار يندەكسى %3,1 عا تومەندەدى. 2021 -جىلعى جەلتوقساندا ا ق ش- تاعى ينفلياتسيا %7 ج/ج جەتتى - بۇل سوڭعى 40 جىلداعى رەكوردتى كورسەتكىش. ا ق ش-تاعى ينفلياتسيانىڭ ءوسۋى ا ق ش ف ر ج قولداۋ شارالارىنىڭ تەز ارادا توقتاتىلۋىنا جانە مونەتارلىق ساياساتتى كۇشەيتۋگە كوشۋگە بايلانىستى الاڭداۋشىلىقتىڭ ارتۋىنا سەبەپ بولدى. قارجى نارىعىنا قاتىسۋشىلار ف ر ج مولشەرلەمەسىنىڭ العاشقى ءوسۋىن ناۋرىزدىڭ وزىندە كۇتۋدە. ناتيجەسىندە، ا ق ش دوللارى باعامىنىڭ جاھاندىق نىعايعانى جانە قازىناشىلىق وبليگاتسيالار كىرىستىلىگىنىڭ وسكەنى بايقالدى»، - دەدى ۇ ب وكىلى.

«جىل قورىتىندىسى بويىنشا، ا ق ش دوللارىنىڭ DXY يندەكسى %6,4 عا ەداۋىر ءوستى، بۇل سوڭعى 5 جىلداعى ەڭ جوعارى قارقىن بولىپ وتىر. دامۋشى نارىقتاردىڭ ۆاليۋتالارىندا قاراما-قارسى سەرپىن ەم ەلدەرى ۆاليۋتالارىنىڭ يندەكسى %9,25 عا السىرەدى. بيىلدىڭ باسىنان باستاپ دامۋشى ەلدەردىڭ ۆاليۋتا يندەكسى بويىنشا ايتارلىقتاي وزگەرىستەر بايقالمايدى. الايدا، ناتو مەن رەسەي فەدەراتسياسى اراسىندا ۋكرايناداعى جاعداي بويىنشا جۇرگىزىلگەن كەلىسسوزدەردىڭ ناتيجەسىز اياقتالۋى سالادرىنان كەشە رەسەي رۋبلىنىڭ باعامى ءبىر دوللار ءۇشىن 74,7 رۋبلدەن 76,3 رۋبلگە دەيىن %2,2 عا السىرەگەنىن اتاپ وتكەن ءجون»، - دەدى ءاليا مولدابەكوۆا.

اۆتور: رۋسلان عابباسوۆ:ءبولىسۋ
سونداي-اق... وقىڭىز
پئكئر قالدئرؤ
+7
جئبةرؤ
ونلاين قىزمەتكەرلەر

مۇراعات