USD 424.84 EUR 453.6
RUB 7.3 CNY 63.91
جاڭالىقتار

جىلجىمايتىن مۇلىك باعاسىنىڭ اسپانداۋىنىڭ سەبەبى بەلگىلى بولدى

31 جەلتوقسان 13:39
:ءبولىسۋ
جىلجىمايتىن مۇلىك باعاسىنىڭ اسپانداۋىنىڭ سەبەبى بەلگىلى بولدى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - جىلجىمايتىن مۇلىك باعاسىنىڭ اسپانداۋى - بۇكىلالەمدىك ترەند.

بۇل تۋرالى قاراشا ايىنداعى باسپانا باعاسىنا تالداۋ جاساعان ranking.kz جازدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

سايتتىڭ مالىمەتى بويىنشا، قاراشا ايىندا قازاقستاندا جاڭا تۇرعىن ءۇي باعاسى 0,6 پايىز، ياعني، شارشى مەترى ءۇشىن 354,7 مىڭ تەڭگەگە دەيىن وسكەن. ال قايتالاما نارىقتاعى باعا ءبىر ايدا 1,1 پايىز نەمەسە شارشى مەترى ءۇشىن 282,3 مىڭ تەڭگەگە دەيىن جەتكەن. وسىلايشا ءبىر جىلدىڭ ىشىندە جاڭا تۇرعىن ءۇي نارىعىندا باعانىڭ ءوسۋى 15,2 پايىز، قايتالاما تۇرعىن ءۇي نارىعىندا 23,1 پايىز بولىپ وتىر.

«جالپى جىلجىمايتىن مۇلىك باعاسىنىڭ اسپانداۋى - جالپى الەمدىك ترەند. قازاقستاندا بيىلعى ەكىنشى توقساننىڭ قورىتىندىسى بويىنشا جاڭا تۇرعىن ءۇي باعاسىنىڭ ءوسۋى ءبىر جىل ىشىندە 11,2 پايىز بولسا، «ەۋروستات» دەرەگى بويىنشا، تۇركيادا، بىردەن 33 پايىز، چەحيادا 14,7 پايىز، ليتۆادا 12,5 پايىز، ەستونيادا 11,9 پايىز، ءوسىم تىركەلگەن. ليۋكسەمبۋرگ پەن نيدەرلاند ەلىندە دە پاتەر باعاسىنىڭ ءوسۋى دەڭگەيى قازقاستاننان جوعارى»، - دەپ جازادى ranking.kz.

اناليتيكالىق رەسۋرس قازاقستاننىڭ ۇلتتىق بانكى جىلدىق مولشەرلەمەنى 9,75 پايىزعا دەيىن كوتەرۋ ارقىلى ينفلياتسيالىق قىسىمنىڭ اسەرىن باسەڭسىتكەنىن، سونىڭ ارقاسنىدا بىزدەگ باسپانا باعاسى الەمدىك ترەند دەڭگەيىنەن الدەقايدا تومەن بولىپ تۇر دەگەن قورىتىندى جاسايدى.

«Knight Frank LLP ساراپشىلارىنىڭ مالىمەتتەرى بويىنشا، شولۋدا قاراستىرىلعان الەمنىڭ 150 ءىرى قالاسىنىڭ 9-ىندا ءۇشىنشى توقساننىڭ قورىتىندىسى بويىنشا تۇرعىن ءۇيدىڭ ورتاشا قۇنى ۇشتەن بىرگە ءوستى. جالپى، الەمدە قالالارداعى تۇرعىن ءۇي باعاسى سوڭعى 17 جىلداعى ەڭ جىلدام قارقىنمەن وسۋدە. قارالىپ وتىرعان قالالار بويىنشا ورتاشا جىلدىق ءوسىم ءۇشىنشى توقساننىڭ قورىتىندىلارى بويىنشا 10,6 پايىز بولدى»، - دەلىنگەن ساپارتامادا.

اتالعان 150 قالانىڭ ىشىندە ت م د ەلدەرىنەن رەسەيدىڭ سانكت- پەتەربور (15-ورىن، جىلدىق باعانىڭ ءوسۋى - 24,5 پايىز) جانە ماسكەۋ (20-شى ورىن، 22,1 پايىز) قالالارى بار. ال قازاقستاننىڭ ءىرى قالالارىندا ءۇشىنشى توقساننىڭ قورىتىندىسى بويىنشا جاڭا تۇرعىن ءۇي باعاسىنىڭ جىلدىق ءوسۋى الماتىدا 13، نۇر-سۇلتاندا 15,6 پايىز، شىمكەنتتە 16,8 پايىز بولعان. قايتالاما سەگمەنتتەگى كورسەتكىشتەر دە جوعارى: الماتىدا 9,8 پايىز، نۇر-سۇلتاندا 27 پايىز جانە شىمكەنتتە 54,6 پايىز. Ranking.kz.باستاپقى نارىقتاعى باعانىڭ ءوسۋى قايتالاما نارىقتاعىمەن سالىستىرعاندا تومەن كورىنۋىن مەملەكەتتىك باعدارلامالاردىڭ تەتىگىمەن تۇسىندىرەدى.:ءبولىسۋ
سونداي-اق... وقىڭىز
پئكئر قالدئرؤ
+7
جئبةرؤ

مۇراعات