USD 425.02 EUR 450.1
RUB 7.17 CNY 63.75
جاڭالىقتار

ەلوردادا «شىعىستىڭ شوقجۇلدىزدارى» اتتى حالىقارالىق كونفەرەنسيا ءوتىپ جاتىر

24 جەلتوقسان 12:31
:ءبولىسۋ
ەلوردادا «شىعىستىڭ شوقجۇلدىزدارى» اتتى حالىقارالىق كونفەرەنسيا ءوتىپ جاتىر

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - ەلورداداعى ۇلتتىق اكادەميالىق كىتاپحانادا ق ر پارلامەنت سەناتىنىڭ ءتوراعاسىنىڭ قاتىسۋىمەن «شىعىستىڭ شوقجۇلدىزدارى» اتتى حالىقارالىق كونفەرەنسيا ءوتىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

حالىقارالىق تۇركى اكادەمياسى ۇيىمداستىرىپ وتىرعان شاراعا تۇركى تىلدەس مەملەكەتتىڭ رەسمي تۇلعالارى مەن عالىمدارى، قوعام قايرەتكەرى قاتىسۋدا.

كونفەرەنسيانىڭ اشىلۋىندا ءسوز سويلەگەن ق ر پارلامەنت سەناتىنىڭ ءتوراعاسى ماۋلەن اشىمبايەۆ قازاقستاننىڭ كوپۆەكتورلى سىرتقى ساياساتىندا تۇركى الەمىنىڭ الاتىن ورنى ەرەكشە ەكەنىن اتاپ ءوتتى.

«30 جىلدىڭ ىشىندە ەلىمىز الەمدىك قاۋىمداستىقتىڭ بەلدى جانە بەلسەندى مۇشەسىنە اينالدى. تاۋەلسىزدىك جىلدارى ۇلتتىق نەگىزىمىزگە قايتا ورالدىق. تاريحىمىزدى تۇگەندەدىك، مادەنيەتىمىزدى تۇزەتتىك، انا ءتىلىمىزدى تۇعىرىنا قوندىردىق. وسى جولدا بۇل باعىتتىڭ وركەندەۋىندە «مادەني مۇرا»، «حالىق تاريح تولقىنىندا» سياقتى باعدارلامالار ۇلكەن سەرپىن بەردى. ال «رۋحاني جاڭعىرۋ» باعدارلاماسى تۇتاس ۇلتتىڭ ساناسىن جاڭعىرتۋعا باعىتتالدى»، - دەگەن سپيكەر كوپۆەكتورلى سىرتقى ساياسات بۇگىندە ءوز ناتيجەسىن بەرگەنىن ايتتى.

«30 جىلدىڭ ىشىندە تۇركى ەلدەرىمەن ىنتىماقتاستاعىمىز جاڭا بيىككە كوتەرىلدى. بۇل ىستە ەلباسىمىزدىڭ ەڭبەگى ەرەن ەكەنى ءسوزسىز. نۇرسۇلتان ءابىش ۇلى نازاربايەۆتىڭ باستاماسىمەن تۇركى كەڭەسى، تۇركپا، تۇركسوي، تۇركى اكادەمياسى سەكىلدى بەدەلدى ۇيىمدار قۇرىلدى. جاقىندا عانا تۇركى كەڭەسى جاندانىپ، ونى تۇركى مەملەكەتتەرىنىڭ ۇيىمى رەتىندە قايتا قۇرۋ تۋرالى تاريحي شەشىم قابىلدانعانىن ءبارىمىز جاقسى بىلەمىز. بيىل ناۋرىزدا تۇركىستان شاھارىندا تۇركى تىلدەس مەملەكەتتەردىڭ ىنتىماقتاستىق كەڭەسىنىڭ بەيرەسمي سامميتى ءوتتى. سول جيىندا پرەزيدەنتىمىز قاسىم- جومارت توقايەۆ: «ءبىزدىڭ ماقساتىمىز - تۇركى الەمىن 21-عاسىردا ماڭىزدى ەكونوميكالىق جانە مادەني- گۋمانيتارلىق كەڭىستىكتىڭ بىرىنە اينالدىرۋ»، - دەگەن ەدى.

«قازىرگى تاڭدا ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋدىڭ ماڭىزدى ەكەنى تۇسىنىكتى»، - دەدى ماۋلەن اشىمبايەۆ. ونىڭ ايتۋىنشا، ەكونوميكالىق ىنتىماق ارقىلى تۇتاس تۇركى كەڭىستىگىنىڭ بايلانىسىن نىعايتىپ، ءال-اۋقاتىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك تۋادى.

«سونىمەن قاتار رۋحاني ۇندەستىگىمىزدى دامىتۋعا دا ايرىقشا ءمان بەرۋىمىز كەرەك. ءبىر كەزەڭدە تۇركى جۇرتى ءبىلىم مەن عىلىمنىڭ ءىرى ورتالىعى بولدى. تۇركى الەمى ايتۋلى تۇلعالاردى ومىرگە اكەلدى. الەم جۇرتىنىڭ نازارىن اۋداردى. جاڭا زاماندا دا وسى بيىككە كوتەرىلۋگە بار كۇشىمىزدى سالۋىمىز كەرەك. وسى جولدا پرەزيدەنتىمىز ايتقانداي، ەكونوميكامەن قاتار مادەني- رۋحاني باعىتتارعا دا ۇلكەن ءمان بەرۋىمىز شارت»، - دەدى سەنات ءتوراعاسى.

شارا تۇركى حالىقتارى ادەبيەتىنىڭ كلاسسيكتەرى نيزامي گانجاۋيدىڭ تۋعانىنا 880 جىل، الىشەر ناۋايدىڭ تۋعانىنا 580 جىل جانە يۋنۋس ەمرەنىڭ دۇنيەدەن وتكەنىنە 700 جىل تولۋىنا وراي ءوتىپ وتىر.

اۆتور: ەسىمجان ناقتىباي


:ءبولىسۋ
سونداي-اق... وقىڭىز
پئكئر قالدئرؤ
+7
جئبةرؤ

مۇراعات