USD 433.3 EUR 464.19
RUB 6.48 CNY 64.56
جاڭالىقتار

راقىمشىلىق قاتەلەسكەن ادامدارعا جاڭا ءومىر باستاۋىنا مۇمكىندىك بەرەدى -  ماۋلەن اشىمبايەۆ

2 جەلتوقسان 11:40
:ءبولىسۋ
راقىمشىلىق قاتەلەسكەن ادامدارعا جاڭا ءومىر باستاۋىنا مۇمكىندىك بەرەدى -  ماۋلەن اشىمبايەۆ

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - سەنات ءتوراعاسى ماۋلەن اشىمبايەۆ پارلامەنت قابىلداعان تاۋەلسىزدىكتىڭ 30 جىلدىعىنا ارنالعان راقىمشىلىق تۋرالى زاڭىنا قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«بۇگىن ءبىز مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا دايىندالعان ماڭىزدى زاڭدى قابىلدادىق. راقىمشىلىق - بۇل گۋمانيزم اكتىسى، زاڭدى بۇزعان ادامدارعا قاتىستى مەملەكەتتىڭ ىزگى نيەتى مەن بىلدىرگەن سەنىمى. ول ارداگەرلەرگە، كامەلەت جاسىنا تولماعاندارعا، ەگدە جاستاعى ازاماتتارعا، ءبىرىنشى ءارى ەكىنشى توپتاعى مۇگەدەكتەرگە جانە ازاماتتار مەن مەملەكەتتىڭ قاۋىپسىزدىگىنە اسا قاتەر توندىرمەيتىن ادامدارعا قاتىستى قولدانىلادى»، - دەدى م. اشىمبايەۆ.

ونىڭ ايتۋىنشا، قابىلدانعان زاڭ نەعۇرلىم قاۋىپتى قىلمىسقا بارعان ادامدارعا راقىمشىلىق جاساۋعا تىيىم سالادى.

«الداعى ۋاقىتتا بۇل قۇجات زاڭ بۇزعان ادامدارعا بۇرىن جاساعان قاتەلىكتەرىن قايتالاماي، جاڭا ءومىر باستاۋىنا مۇمكىندىك بەرەدى دەپ سەنەمىز»، - دەدى سەنات ءتوراعاسى.

ءوز كەزەگىندە سەناتور ساۋلە ايتپايەۆا زاڭ راقىمشىلىق جاساۋدى قولدانۋدىڭ شارتتارى مەن ءتارتىبىن، ونى ەنگىزۋ كۇنىنەن باستاپ 6 اي ىشىندە ونى ورىنداۋ جونىندەگى مەرزىمدەردى كوزدەيتىنىن، سونداي-اق ۇكىمەت پەن جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ ءتيىستى شارالاردى ىسكە اسىرۋ، ونىڭ ىشىندە بوساتىلاتىن ادامداردى ورنالاستىرۋ، جۇمىسقا ورنالاستىرۋ، ەمدەۋ، ولارعا الەۋمەتتىك جانە وزگە دە كومەك كورسەتۋ جونىندەگى قۇزىرەتىن بەكىتەتىنىن ايتتى.

«قىلمىستىق كودەكستىڭ 78-بابىندا راقىمشىلىق جاساۋ اكتىسىن قابىلداۋدىڭ جانە ونى تاراتۋ شەڭبەرىنىڭ جالپى ولشەمدەرى ايقىندالعان. زاڭ جوباسى قىلمىستىق كودەكستىڭ ەرەجەلەرىنە تولىق سايكەس كەلەدى. ول راقىمشىلىق جاساۋ قولدانىلمايتىن ادامدار توبىن ايقىندايتىن تىزبە بەلگىلەنەدى»، - دەدى س. ايتپايەۆا.

زاڭ جوباسىن ىسكە اسىرۋدان كۇتىلەتىن ناتيجەلەر:

- سوتتالعان ادامداردى جازادان بوساتۋعا بايلانىستى تۇرمەدە وتىرعانداردى ازايتۋ؛ - پروباتسيالىق باقىلاۋداعى سوتتالعاندار سانىن ازايتۋ؛

- الەۋمەتتىك وسال ادامدار ساناتىنداعى جانە زالالدى وتەگەن سوتتالعاندارعا جازانىڭ وتەلمەگەن بولىگىنىڭ مەرزىمدەرىن قىسقارتۋ؛ - قىلمىستىق ىستەردى توقتاتۋ جانە قىلمىستىق تەرىس قىلىقتار جانە ونشا اۋىر ەمەس قىلمىستار جاساعان ادامداردى، اۋىرلىعى ورتاشا قىلمىستار جاساعان الەۋمەتتىك وسال ادامداردى قىلمىستىق جاۋاپتىلىقتان جانە جازادان بوساتۋ.

بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، بۇگىن سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا «قازاقستان رەسپۋبليكاسى تاۋەلسىزدىگىنىڭ 30 جىلدىعىنا بايلانىستى راقىمشىلىق جاساۋ تۋرالى» زاڭى قابىلداندى.

اۆتور: رۋسلان عابباسوۆ:ءبولىسۋ
سونداي-اق... وقىڭىز
پئكئر قالدئرؤ
+7
جئبةرؤ

مۇراعات