USD 435.1 EUR 493.27
RUB 5.69 CNY 68.63
جاڭالىقتار

ەلوردادا «رۋحى مىقتى اسىل ەر» سايىسى مارەسىنە جەتتى

24 قاراشا 22:43
:ءبولىسۋ
ەلوردادا «رۋحى مىقتى اسىل ەر» سايىسى مارەسىنە جەتتى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - ەلوردادا «رۋحى مىقتى اسىل ەر» اتتى وقۋشىلار سايىسى ءوز مارەسىنە جەتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

بيىل كورنەكتى عالىم، ابايتانۋشى، ق ر مەملەكەتتىك سىيلىعىنىڭ يەگەرى، ۇلاعاتتى ۇستاز قايىم مۇحامەدحانوۆتىڭ تۋعانىنا 105 جىل. وسىعان وراي نۇر-سۇلتان قالاسىنىڭ تىلدەردى دامىتۋ جانە ارحيۆ ءىسى باسقارماسى، سونداي-اق «رۋحانيات» ك م م- ءنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن قايراتكەردىڭ رۋحىنا تاعزىم ەتۋگە ارنالعان مەكتەپ وقۋشىلارى اراسىندا «رۋحى مىقتى اسىل ەر» اتتى قالالىق سايىس ءوتتى.

سايىستىڭ ماقساتى - ءبىرتۋار تۇلعا قايىم مۇحامەدحانوۆتىڭ ءومىر جولىن زەردەلەۋ، ەل ءۇشىن اتقارعان ەڭبەگىن كەڭىنەن ناسيحاتتاۋ، قۇنارلى ءتىلىمىزدىڭ ءورىسىن كەڭەيتىپ، ۇلتىنا ادال وتان سۇيگىش جاستاردى تاربيەلەۋ.

سايىسقا قالانىڭ 17 مەكتەبى قاتىسىپ، قايراتكەر شىعارماشىلىعى بويىنشا ءوزارا باقتالاستى. سايىس قورىتىندىسى بويىنشا جۇلدەلى 3-ورىندارعا 48 - مەكتەپ-ليتسەيىنىڭ وقۋشىسى اليما قاليەۆا، 87 - مەكتەپ وقۋشىسى ءىلياس مىقتىبەك جانە 67 - گيمنازيا وقۋشىسى دينارا اقمولدايەۆا يە بولدى. ال 76 - مەكتەپ ليتسەيىنىڭ وقۋشىسى ابىلاي قايرات ۇلى مەن دارىندى قىز بالالارعا ارنالعان «ءبىلىم يننوۆاتسيا» ليتسەي-ينتەرناتىنىڭ وقۋشىسى الينا جازىلعان ەكىنشى ورىن الدى. 1-ورىنعا الكەي مارعۇلان اتىنداعى 40- مەكتەپ وقۋشىسى ەرسايىن مەيرام ۇلى لايىقتى دەپ تانىلسا، قايىم مۇحامەدحانوۆ اتىنداعى 90- گيمنازيا وقۋشىسى يبراش نۇريسلام باس جۇلدەگە يە بولدى. جۇلدەلى ورىندارعا يە بولعان بالالار ديپلومدار جانە باعالى سىيلىقتارمەن ماراپاتتالدى.

«رۋحانيات» مەكەمەسىنىڭ باسشىسى مەيرامعازى ساپارعاليەۆ سايىستىڭ ماقساتى الاش ارداقتىلارىنىڭ ءىسىن جالعاستىرۋ، قايىم مۇحامەدحانوۆتىڭ ءومىر جولىن زەردەلەۋ، ونىڭ ەڭبەگىن كەڭىنەن ناسيحاتتاۋ، قازاق ءتىلىنىڭ ءورىسىن كەڭەيتۋ، وتان سۇيگىش جاستاردى تاربيەلەۋ ەكەنىن اتاپ ءوتتى.

«قالاداعى بارلىق مەكتەپتەن ءوتىنىش ءتۇستى. ونىڭ ىشىندە سايىسقا 17 مەكتەپتىڭ وقۋشىسىن ىرىكتەپ الدىق. بۇگىنگى سايىستا وسى وقۋشىلار باعىن سىنادى. بۇل كونكۋرس العاش رەت ۇيىمداستىرىلىپ وتىر. نەگىزگى ماقساتىمىز - جاستاردىڭ ومىرگە دەگەن كوزقاراسىن دۇرىس قالىپتاستىرۋ»، - دەدى م. ساپارعاليەۆ.


:ءبولىسۋ
سونداي-اق... وقىڭىز
پئكئر قالدئرؤ
+7
جئبةرؤ
ونلاين قىزمەتكەرلەر

مۇراعات