+7 (701) 759 90 19
USD 431.07 EUR 485.51
RUB 5.69 CNY 67.47
جاڭالىقتار

قازاقستاندا ادامنىڭ كەلبەتىن تانيتىن تەحنولوگيانى ەنگىزۋ قارالىپ جاتىر

26 قازان 08:02
:ءبولىسۋ

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - ەلىمىزدىڭ ىشكى ىستەر ورگاندارى قىزمەتىندە ادامنىڭ كەلبەتىن تانيتىن تەحنولوگيانى ەنگىزۋ ماسەلەسى قارالىپ جاتىر.

بۇل تۋرالى ق ر ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى ساكەن سارسەنوۆ ءمالىم ەتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

بۇگىن ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە ەلىمىزدىڭ ىشكى ىستەر ورگاندارى قىزمەتىن سيفرلاندىرۋ تاقىرىبىنا ارنالعان باسپا ءسوز ءماسليحاتى ءوتتى. بريفينگ بارىسىندا «الماتى - 2025» جوباسىندا ادامنىڭ كەلبەتىن تانيتىن جانە بيومەتريالىق دەرەكتەردى انىقتايتىن قۇرىلعىنى ەنگىزۋ قاراستىرىلعان.

وسى ورايدا جاڭا تەحنولوگيانى قاشان ەنگىزۋ جوسپارلانىپ وتىر؟ دەگەن ساۋال قويىلدى. ءوز كەزەگىندە ق ر ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى ساكەن سارسەنوۆ ەلىمىزدە اتالعان جاڭاشىلدىقتى ەنگىزۋ ماسەلەسى تالقىلانىپ جاتقانىن ايتا كەلە، ءبىراق ناقتى شەشىمنىڭ قابىلدانباعانىن جەتكىزدى.'

«قازىرگى تاڭدا بەينەباقىلاۋ كامەراسىنىڭ ءتۇرلى مۇمكىندىكتەرى الەم ەلدەرىندە كەڭىنەن قولدانىلىپ جاتىر. ونىڭ قاتارىندا ادامنىڭ ءتۇر الپەتىن تانۋ فۋنكتسياسى مەن بيومەتريالىق مالىمەتتەردى انىقتاۋ دا بار. ودان بولەك، ءتۇرلى فورماتتاعى شۋعا اسەر ەتىپ، انىقتايتىن قۇرىلعى دا بار. مىسالى، ايتالىق قىزىل ءتۇستى Toyota Camry ماركالى اۆتوكولىككە ىزدەۋ سالىندى، اتالعان قۇرىلعى سوعان ۇقساس جەڭىل كولىك دىبىسىن ەستىگەندە دابىل قاعادى. سول سەكىلدى بۇگىندە بيومەتريالىق دەرەكتەردى انىقتاۋ تەحنولوگياسىن ەنگىزۋ دە تالقىلانۋ ۇستىندە»، - دەپ جاۋاپ بەردى س. سارسەنوۆ.

سونداي- اق، مينيستر ورىنباسارى ا ق ش، ۇلى بريتانيا جانە وڭتۇستىك كورەيا سەكىلدى ەلدەردىڭ قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىندا زاماناۋي تەحنولوگيانى ەنگىزۋ ەداۋىر العا جىلجىپ كەتكەنىن ايتىپ ءوتتى.

ونىڭ ايتۋىنشا، جاڭا تەحنولوگيالار قىلمىستى ءىزىن سۋىتپاي اشۋمەن قاتار ونىڭ الدىن الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.

بۇعان دەيىن س. سارسەنوۆ بيىل 9 ايدىڭ ىشىندە ەل كولەمىندە بەينەباقىلاۋ كامەرالارىنىڭ كومەگىمەن 10 مىڭعا جۋىق قىلمىستىڭ بەتى اشىلعانىن ءمالىم ەتتى. ودان بولەك، ەلىمىزدە جول ەرەجەسىن بۇزۋ فاكتىلەرىنىڭ 44 پايىزىن بەينەباقىلاۋ كامەراسى انىقتاعانى بەلگىلى بولدى.


:ءبولىسۋ
سونداي-اق... وقىڭىز
پئكئر قالدئرؤ
+7
جئبةرؤ
ونلاين قىزمەتكەرلەر

مۇراعات