USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
جاڭالىقتار

كاسپي تەڭىزى تارتىلىپ بارادى

22 قازان 17:50
:ءبولىسۋ
كاسپي تەڭىزى تارتىلىپ بارادى

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - قارت كاسپيدەن دە قۋات كەتىپ بارادى. 130 وزەن قۇياتىن الىپ ايدىننىڭ مۇشكىل ءحالىن جەتكىزىپ، جاھانعا ساۋىن ايتىپ جاتقاندار بار بولعانمەن، ناتيجە از.

ءبىر عانا ءۇمىت - جاڭا تەحنولوگيانىڭ كومەگىمەن وڭىرگە جاڭبىر شاقىرۋدى قولعا العان. ءبىراق ونىڭ اياعى نە بولادى؟ بەلگىسىز. بۇل ەكى ارادا ورىستەگى مال اۋىزعا ىلىگەر قىلتاناق تاپپاي قىرىلىپ تا جاتىر.

ەكولوگ ورىنباسار توعجانوۆ ولكەگە 1973 -جىلى نوسەر جاڭبىر جاۋعانىن ايتادى. ۋاقىت وتە كەلە بۇل قۇبىلىس 1990 -جىلى قايتالانعان. «5 جىل بۇرىن كۇنى بويى جاۋىن- شاشىن بولدى. ودان كەيىن ءجوندى ىلعال تۇسكەن جوق. بۇل وزگەرىس كاسپي باسسەينىنە اعاتىن وزەندەردىڭ تارتىلۋىنا اسەر ەتتى»، - دەيدى ول.

ورىنباسار توعجانوۆ، ەكولوگ:

- 2016 -جىلى جاۋىن- شاشىننىڭ مول بولعانى ەستە قالدى. ءبىراق 1973 -جىلى مول تۇسكەن جاڭبىرعا قاراعاندا 90 -جىلعى جاڭبىردىڭ مولشەرى از. ودان 2016 -جىلعى جاڭبىردىڭ مولشەرى از. بىرتە- بىرتە الدىڭعى دەڭگەيدەن از ءتۇسىپ كەلە جاتىر. مۇنىڭ بارلىعى دا بۇكىل عالامدىق كليماتتىڭ جىلىنۋىنا بايلانىستى.

كاسپي تەڭىزىنە 130-داي وزەن قۇيادى. اعىن سۋ كولەمىنىڭ 80 پروتسەنتى ەدىلدەن كەلەدى. جايىق، تەرەك، سامۋر جانە كۋرا وزەندەرىنىڭ ۇلەسى 6 پايىزدان اسپايدى. ولاردىڭ بويىنا قونىستانعان حالىق سانى 50 -جىلدا 6 ەسەگە ءوستى. سايكەسىنشە، اۋىز سۋعا سۇرانىس ارتتى.

«بۇلاي جالعاسا بەرسە، ماسەلە تىپتەن قيىندايدى. ەكى مەملەكەت بىرىگىپ شەشۋى كەرەك» - دەيدى ماماندار.

ەربول ەسقاليەۆ، «كاسپي بيوەكولوگيا» سەرىكتەستىگىنىڭ باسشىسى:

- ەكولوگيالىق ماسەلە تەحنوگەندىك سەبەپتەردەن تۋىنداپ وتىر. ماسەلەن، تەڭىزگە قۇيىلاتىن ەدىل وزەنى بويىندا 90 ميلليون حالىق تۇرادى. اۋىز سۋ، جىلۋعا سۇرانىس ارتقان سايىن ارنادان الىناتىن سۋ كولەمى دە ءوسىپ جاتىر. بۇعان ەگىستىكتەر مەن باۋ- باقشا داقىلدارىن سۋعارۋعا قاجەت ىلعالدى قوسىڭىز.

تاراپتاردىڭ ورتاق كەلىسىمگە قاشان كەلەرىن الداعى ۋاقىت كورسەتەدى. ازىرگە ايماق اكىمدىگى ەلىمىزدە بۇرىن بولماعان جوبانى قولعا الدى. 4 اۋداندا جاڭبىر جاۋدىراتىن قۇرىلعىلار ىسكە قوسىلدى. ءارقايسى اتموسفەرالىق ىلعال كولەمىن 30 پروتسەنتكە دەيىن كوتەرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. جاڭا تەحنولوگيا رەسەي، كورەيا جانە بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىندە وڭ ناتيجە كورسەتكەن.

www.24.kz


:ءبولىسۋ
سونداي-اق... وقىڭىز
پئكئر قالدئرؤ
+7
جئبةرؤ
ونلاين قىزمەتكەرلەر

مۇراعات