USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
جاڭالىقتار

مەملەكەتكە قارسى ارانداتۋشىلىقتىڭ بارلىق تۇرىنە تويتارىس بەرۋ كەرەك – پرەزيدەنت

21 قازان 15:43
:ءبولىسۋ
مەملەكەتكە قارسى ارانداتۋشىلىقتىڭ بارلىق تۇرىنە تويتارىس بەرۋ كەرەك – پرەزيدەنت

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - مەملەكەتىمىزگە قارسى ارانداتۋشىلىقتىڭ بارلىق تۇرىنە قۇقىقتىق ءارى اقپاراتتىق قۇرالدار ارقىلى تويتارىس بەرۋ كەرەك.

بۇل تۋرالى قازاقستان حالقى اسسامبلەياسىنىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم- جومارت توقايەۆ ايتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

مەملەكەت باسشىسى جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ باسىم مىندەتى رەتىندە الەۋمەتتىك، قىلمىستىق، تۇرمىستىق جانجالداردىڭ الدىن الۋدى اتادى. ەتنيكالىق استامشىلىقتىڭ بارلىق كورىنىسى، قانداي دا ءبىر كەمسىتۋشىلىككە، قوعامدىق ءتارتىپتى بۇزۋعا جول بەرمەي، ىشكى تۇراقتىلىقتى زاڭعا سايكەس قامتاماسىز ەتۋى كەرەكتىگىن باسا ايتتى.

«ءبىزدىڭ بىرلىگىمىزگە زيان كەلتىرۋدى كوزدەيتىن سىرتتاعى جانە ىشكى تەرىس پيعىلدى ادامداردىڭ، ءتۇرلى اۆانتيۋريستەردىڭ، جاۋاپسىز ءارى قابىلەتسىز ساياساتكەرلەر مەن ساراپشىلاردىڭ جەتەگىندە كەتپەۋ ماڭىزدى. «ءيت ۇرەدى، كەرۋەن كوشەدى» دەگەن ءسوز بار. ءبىرتۇتاس قوعام رەتىندە ءبىزدىڭ ۇستانىمىمىزدىڭ دۇرىس ەكەنىنە سەنىمدىمىز. الايدا بۇل ارەكەت ەتپەي وتىر دەگەندى بىلدىرمەيدى. ءبىزدىڭ قوعامعا جانە مەملەكەتىمىزگە قارسى ارانداتۋشىلىقتىڭ بارلىق تۇرىنە قۇقىقتىق ءارى اقپاراتتىق قۇرالدار ارقىلى تويتارىس بەرۋ كەرەك»، - دەدى قاسىم- جومارت توقايەۆ.

پرەزيدەنت قازاقستان حالقى اسسامبلەياسىنىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسىندا اقمولا وبلىسى پولياكتار قوعامدىق بىرلەستىگىنىڭ ءتوراعاسى ناتاليا ناگاچيەۆسكايا پاتريوتتىق TikTok جوبا جاساۋدى ۇسىندى.

«ءسىز بالالاردى، ونەرگە، مادەنيەتكە تارتۋعا قاتىستى وتە قىزىق ۇسىنىس ايتتىڭىز. مەن بۇل ۇسىنىستى قولدايمىن جانە وبلىس اكىمدەرىن دە ۇندەيمىن. شىنىمەن دە بالالاردىڭ حالىق تەاترلارىن اشقان سياقتى مۇنداي جۇمىستى باستاپ كورەيىك تە. بالالارىمىزدىڭ اراسىندا تالانتتىلار وتە كوپ. كۇنى كەشە عانا جەزقازعاندا بولدىم جانە بالالاردىڭ ونەردىڭ سان تۇرىمەن، ونىڭ ىشىندە دومبىرامەن اينالىساتىنىن كوردىم. بۇل - قۋانتارلىق جايت. دەگەنمەن، ءبىز مۇنداي بالالارعا قولداۋ كورسەتۋىمىز قاجەت. ال ولاردىڭ سانى وتە كوپ»، - دەدى قاسىم- جومارت توقايەۆ.

«ءسىزدىڭ ولكەمىزدىڭ تاريحى بويىنشا Tik-Tok جوبا قۇرۋعا قاتىستى ۇسىنىسىڭىزدى قولدايمىن. شىندىعىندا بۇل - وتە جاقسى جوبا. قازىر جاستار نەگىزىنەن Іnstagram مەن Tik-Tok-تا وتىرادى. بۇل - ءبىزدىڭ ءومىرىمىزدىڭ شىندىعى»، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.

دوستىق ۇيلەرى جينالىستار مەن سالتاناتتى جيىندار وتەتىن زالعا اينالماۋى ءتيىس.

«بەسىنشى - اسسامبلەيانىڭ الەۋمەتتىك جانە قوعامدىق ماڭىزى بار جوبالاردى قولداۋ تاسىلدەرىن دامىتۋ. قازاقستان حالقى اسسامبلەياسىنىڭ مۇشەلەرى جىل سايىن كوپتەگەن ماڭىزدى جوبانى جۇزەگە اسىرادى. بۇل رەتتە ولار مەملەكەتتەن اقپاراتتىق قولداۋ جانە ۇيىمداستىرۋ جاعىنان عانا كومەك الادى. مۇنداي باستامالاردى اسسامبلەيانىڭ حالىقتىق جوباسى دەپ اتاۋعا بولادى. ولاردىڭ اۆتورلارى رەسمي تۇردە اسسامبلەيا جوباسىنىڭ جەتەكشىسى رەتىندە تانىلۋى كەرەك»، - دەدى قاسىم- جومارت توقايەۆ.

وسىعان وراي مەملەكەت باسشىسى بەيىندى مينيسترلىكتەر اكىمدىكتەر كوپ ادامدى قامتيتىن رەسپۋبليكالىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ بارىسىندا اسسامبلەيانىڭ، ونىڭ قۇرىلىمدارىنىڭ جۇمىسىنا قولداۋ كورسەتۋى تيىستىگىن باسا ايتتى.

«دوستىق ۇيلەرى جينالىستار مەن سالتاناتتى جيىندار وتەتىن زالعا ەمەس ق ح ا- نىڭ حالىقتىق باستامالارى ءۇشىن رەسۋرستىق ورتالىقتار جانە جوبالىق كەڭسەلەرگە اينالۋى ءتيىس. ەتنومادەني بىرلەستىكتەر دە بۇل جۇمىسقا بەلسەندى قاتىسۋى قاجەت»، - دەدى ق ر پرەزيدەنت


:ءبولىسۋ
سونداي-اق... وقىڭىز
پئكئر قالدئرؤ
+7
جئبةرؤ
ونلاين قىزمەتكەرلەر

مۇراعات