USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
جاڭالىقتار

ەلوردانىڭ ماڭىنداعى اۋىلداردا جاڭا الەۋمەتتىك نىساندار اشىلدى

18 قازان 22:41
:ءبولىسۋ
ەلوردانىڭ ماڭىنداعى اۋىلداردا جاڭا الەۋمەتتىك نىساندار اشىلدى

كوكشەتاۋ. قازاقپارات - تاۋەلسىزدىكتىڭ 30 جىلدىعى اياسىندا ارشالى اۋدانىندا جىبەك جولى اۋىلىندا بالاباقشا جانە بۇلاقساي اۋىلىندا فۋتبول سپورت الاڭى پايدالانۋعا بەرىلدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى وبلىستىق ىشكى ساياسات باسقارماسىنا سىلتەمە جاساپ.

اۋدان اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، «دانا» جاڭا بالاباقشاسى 46 ورىنعا شاقتالعان. ەكى قاباتتى، اۋماعى 220 شارشى مەتر نىسان «جول كارتاسى - 2021» الەۋمەتتىك دامۋ باعدارلاماسى شەڭبەرىندە سالىنعان.

عيماراتتا 1,5 جاستان 6 جاسقا دەيىنگى بالالاردىڭ دەنى ساۋ بولىپ دامۋى ءۇشىن بارلىق جاعداي جاسالعان.

«مەن ءارقاشان بالامنىڭ مەكتەپكە دەيىنگى ءبىلىم الۋىن، ونىڭ جان-جاقتى دامۋى ءۇشىن جاعداي جاسالاتىن ادەمى، جىلى، جارىق عيماراتتا بولعانىن قالايتىنمىن. بىزگە بۇل جەردە بارلىعى ۇنايدى. اۋدان باسشىلىعى مەن مەتسەناتتارعا وسىنداي سىيى ءۇشىن العىسىم شەكسىز»، - دەيدى اۋىل تۇرعىنى دينارا تەمىرعاليەۆا.

بۇلاقساي اۋىلىندا اشىلعان فۋتبول سپورت الاڭى نەگىزگى ورتا مەكتەپ اۋماعىندا ورنالاسقان. نىسان «بۇلاقساي» جاۋاپكەرشىلىگى شەكتەۋلى سەرىكتەستىگىنىڭ قاراجاتى ەسەبىنەن سالىنعان.

سەرىكتەستىك قۇرىلتايشىسى الىبەك توقبايەۆتىڭ ايتۋىنشا، اۋىلدىق وكرۋگتە بۇقارالىق سپورت بەلسەندى دامىپ كەلەدى، ەندى جاستار مەن بالالارعا ارنالعان دەمالىس ورىن اشىلىپ وتىر.

«ءبىز اۋا-رايى جاعدايىندا ەڭ وڭتايلى شەشىم جاساندى الاڭ سالۋ قاجەت دەپ شەشتىك. مۇنداي جابىندى الاڭدا جىل مەزگىلىنە قاراماي ويناي بەرۋگە بولادى. ونداعى ءشوپتى كەسۋ جانە شابۋ قاجەت ەمەس، قۇرعاتپايدى، قاتتى جاڭبىردان كەيىن ناشارلامايدى. فۋتبول الاڭىنىڭ كولەمى - شاعىن فۋتبول ءۇشىن قىسقارتىلعان. فۋتبول الاڭىنىڭ اينالاسىنا ەنى 1,5 مەتر قيىرشىق تاس توسەلگەن. بولاشاقتا جارىق شامدارىن ورناتۋ جوسپارلانۋدا»، - دەدى الىبەك توقبايەۆ.

ايتا كەتسەك، ارشالى اۋدانىندا تاۋەلسىزدىكتىڭ مەرەيتويلىق جىلىندا قوستومار جانە ۆولگودونوۆكا اۋىلدارىندا مەكتەپكە دەيىنگى مەكەمەلەر اشىلدى.


:ءبولىسۋ
سونداي-اق... وقىڭىز
پئكئر قالدئرؤ
+7
جئبةرؤ
ونلاين قىزمەتكەرلەر

مۇراعات