USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
جاڭالىقتار

ءبىر قىزىق يت جۇگىرتىپ، اڭعا شىقسا

18 قازان 08:02
:ءبولىسۋ
ءبىر قىزىق يت جۇگىرتىپ، اڭعا شىقسا

نۇر-سۇلتان.قازاقپارات - وتكەنىنەن ونەگە ىزدەگەن جۇرت جەتى قازىناسىن جالىقپاي تۇگەندەۋدە. كەشەگى كەڭەس زامانىندا تۇقىمى تۇزداي قۇرۋعا شاق قالعان قازاق تازىسىنىڭ باعى جاناشىر جانداردىڭ ارقاسىندا قايتا جانا باستادى.

ەل تاۋەلسىزدىگىن العالى رۋحاني قازىنانىڭ جۇگى جىعىلعان جىلدارى كەساپات ۋاقىت كوزىن كىرەۋكەلەگەن، توڭمويىن ءداۋىر ديدارىن زۇلمات شىمىلدىعىمەن تۇمشالاعان حالىق قازىناسى قايتا جاڭعىرىپ، ەڭسەسىن كوتەرۋدە. تاياۋدا ارشالى اۋدانىندا رەسپۋبليكالىق تازى يتتەردىڭ جارىسى ۇيىمداستىرىلدى. جارىستىڭ ءار ساتىنە قاقپان بەل، قانشىرداي قاتقان التى تازىدان قاتىستى. شارت بويىنشا ءبىر شاقىرىم قاشىقتىقتاعى اڭدى قاقپاق. اقىلدى كوزدەرى شوقتاي جايناپ، اڭسىراپ تۇرعان تازىلار ءۇشىن تابان قىزدىرار- اق قاشىقتىق. ىلكى زاماندا قارا جەردە بەس- التى قويان قاققان تازى جۇيرىك دەپ باعالانعان. ءتورت- بەس قويان ىلگەنى ورتاشانىڭ توڭىرەگىندە. سول تازىلاردىڭ سارقىتى بۇگىندە ءتاپ- ءتاۋىر. جەلمەن جارىسقان جۇيرىكتىك ساراپقا سالىنىپ، العىرلىعى ايقىندالعان تازىلار ەن دالانىڭ شىن جۇيرىگى كىم ەكەن دەگەندەي جەر تانابىن قۋىرىپ، كوز قۋانتتى. شامداعاي ەپتىلىگى دە، مويىنى قاتپاعان يكەمدىلىگى دە جوعالماعان ەكەن.

باعى جانىپ، بابى كەلىسكەن باسار اتتى تازىسى جەلدەن جۇيرىك جەلتابان اتانىپ، كوكشەتاۋ قالاسىنان كەلگەن كوماندانىڭ وكىلى بايموللا ەرعازى ءبىر قۋانىپ قالدى. ەكىنشى جانە ءۇشىنشى ورىنداردى الماتى وبلىسىنىڭ يتبەگىلەرى يەلەندى.

باس جۇلدە دە قوماقتى. بولات تۇياعىمەن جەر تارپىعان اسىل تۇقىمدى تۇلپار سىيعا تارتىلدى. ەكىنشى، ءۇشىنشى ورىندار ءۇشىن بەرىلگەن سىيلىق تازى باپتاعان يتبەگىلەر ءۇشىن قانجىعالارىن مايلايتىن قوماقتى ولجا بولدى. جارىستى ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ ءبىرى ASYL QAZYNA ۇلتتىق فەدەراتسياسىنىڭ مۇشەسى ەردوس كارىمقوجانىڭ ايتۋىنا قاراعاندا، جامان تۇماۋعا بايلانىستى وتكەن جىلى جارىس وتكىزىلمەي قالىپتى. بيىل العاش رەت رەسپۋبليكالىق دەڭگەيدە ۇيىمداستىرىلىپ وتىر.

- باسەكە وتە شيەلەنىستى ءوتتى. جارىستىڭ ءبىر جاقسى جەرى ارىپتەستەرىمىزبەن كەزدەسىپ، تاجىريبەمىزدى تولىقتىردىق، - دەيدى ەكىنشى ورىنعا يە بولعان كوكجال اتتى تازىنىڭ يەسى، الماتى وبلىسىنىڭ وكىلى سۇلتان يسابەكوۆ، - تۇلپار ءمىنىپ، تازى ەرتكەن الاش بالاسى ءۇشىن بۇل ەرىككەننىڭ ەرمەگى ەمەس، ەل باسىنا كۇن تۋعان اشتىق جىلدارى ءبىر اۋىلدى ءبىر ءيتتىڭ اسىراعانى تۋرالى قانشاما دەرەكتەر بار.

تازىنىڭ اتاۋىنىڭ ءوزى تازا دەگەن سوزدەن شىققان دەيدى بىلەتىندەر. سايىن دالانىڭ كوركى ىسپەتتى جۇيرىك ءيتتى جۇگىرتىپ، سەيىل قۇرۋدىڭ ءوزى الاش بالاسىنىڭ ماڭدايىنا جازىلعان سىباعا. قايتا جاڭعىرعان، زۇلمات جىلدارى يەسىمەن بىرگە قينالعان جەتى قازىنانىڭ ءبىرى تەكتى تۇقىمىن جايىپ جاتسا نەسى تەرىس؟ !

ەندىگى ماسەلە تازا قاندى تازىنى سۇرىپتاپ، باعزى قالپىنا، بۇرىنعى بىتىمىنە جەتكىزۋ.

egemen.kz


:ءبولىسۋ
سونداي-اق... وقىڭىز
پئكئر قالدئرؤ
+7
جئبةرؤ
ونلاين قىزمەتكەرلەر

مۇراعات