+7 (701) 759 90 19
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
جاڭالىقتار

توعىز مىڭ شاقىرىم جۇرگەن فرانسۋز ۆەلوساياحاتشىسى ساپارىن الماتىدا اياقتادى

17 قىركۇيەك 19:02
:ءبولىسۋ
توعىز مىڭ شاقىرىم جۇرگەن فرانسۋز ۆەلوساياحاتشىسى ساپارىن الماتىدا اياقتادى

الماتى. قازاقپارات - فرانسيانىڭ رەنن قالاسى مەن الماتى باۋىرلاستىعىنىڭ 30 جىلدىعى اياسىنداعى ۆەلوشەرۋ اياقتالدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

بيىل الماتى قالاسى مەن فرانسيانىڭ برەتان ايماعىنىڭ استاناسى رەنن قالاسى اراسىنداعى باۋىرلاستىققا 30 جىل تولدى. وسىعان وراي، 44 جاستاعى لوران ماە ءوز ەلىنەن الماتى قالاسىنا دەيىن ۆەلوشەرۋ وتكىزدى. 3,5 جارىم اي ىشىندە 9 مىڭ شاقىرىم ءجۇرىپ وتكەن ساياحاشتى ۆەلوشەرۋىن الماتى قالاسىندا اياقتادى.

ساياحاتشىنى قالاعا كىرە بەرىستە «Almaty Cycling Team» كونتينەنتالدى كوماندانىڭ ۆەلوسيپەدشىلەرى قارسى الىپ، «قازاقستاننىڭ تاۋەلسىزدىگى» مونۋمەنتىنە الىپ باردى. ول جەردە قالا اكىمشىلىگى ونى قارسى الدى. الماتى قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى ەرجان باباقۇماروۆ الماتى مەن رەننىڭ اراسىنداعى دوستىق تاۋەلسىزدىكتىڭ تاڭىندا، 1991 -جىلى باستالعانىن اتاپ ءوتتى. ءوز كەزەگىندە ۆەلوساياحاتشى لوران ماە رەنن قالاسىنىڭ ءمەرى ناتالي اپپەردىڭ حاتىن وقىپ بەردى.

«باۋىرلاستىعىنا 30 جىل تولعان رەنن مەن الماتى ىنتىماقتاستىق پەن دوستىقتى ودان ءارى نىعايتۋعا نيەتتى. لوران ءماەنىڭ ەرلىگى - وسىنىڭ ايقىن دالەلى. دوستىعىمىز نىعايا بەرسىن»، - دەدى فرانسيانىڭ باس كونسۋلى الەكسيس شاحتاحتينسكي.

«الماتى- رەنن جانە الەم قالالارى دوستىعى قوعامىنىڭ» ۆيتسە-پرەزيدەنتى ايگۇل قاسىمبەك ەكى قالا اراسىنداعى دوستىقتى نىعايتۋ ماقساتىندا قانداي شارالاردىڭ جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقانىن جەتكىزدى.

ونىڭ ايتۋىنشا، الماتى مەكتەپتەرى مەن جوعارى وقۋ ورىندارىندا فرانسۋز ءتىلى ۇيرەتىلەدى. ايتا كەتەرلىگى، لوران ماە 15 جاسىنان باستاپ ۇلى جىبەك جولىن كورۋدى جانە ونىمەن ءجۇرىپ ءوتۋدى ارمانداعان ەكەن.

«قازاقستانعا كەلگەن بويدا ءبارى جاقسى ءوتىپ جاتىر. مەن شىمكەنت، تاراز، تۇركىستان، شۋ قالالارىندا بولدىم جانە قازاقتاردىڭ مەنى وتە جىلى قارسى العانىن ايتقىم كەلەدى. ەۋروپادا بولعانىمدا جاڭبىر كوپ جاۋدى، كەيدە قار استىندا قالعان كەزدەرىم بولدى. ءبىراق، قازاقستانعا كەلگەننەن كەيىن بارلىق قيىندىقتار مەن قولايسىز اۋا رايى ارتتا قالدى. مەن ۆەلوسيپەدپەن ساياحاتقا شىققان كەزدە ءۇش ماقساتتى الدىما قويدىم. رەنن- الماتى قالالارىنىڭ 30 جىلدىق دوستىعىن، قازاقستان رەسپۋبليكاسى تاۋەلسىزدىگىنىڭ 30 جىلدىعىن اتاپ ءوتۋ جانە ءسىزدىڭ ەلدى كورۋ جونىندەگى كوپتەن بەرگى ارمانىمدى ىسكە اسىرۋ. سونىڭ بارلىعى ورىندالدى»، - دەدى لوران ماە.


اۆتور: دۋمان ارعىنگەلدى:ءبولىسۋ
سونداي-اق... وقىڭىز
پئكئر قالدئرؤ
+7
جئبةرؤ
ونلاين قىزمەتكەرلەر

مۇراعات