USD 434.84 EUR 498.2
RUB 5.72 CNY 68.47
جاڭالىقتار

قىزىلوردادا جاڭا وقۋ جىلىندا قانشا وقۋشى كوروناۆيرۋس جۇقتىردى؟

10 قىركۇيەك 21:14
:ءبولىسۋ
قىزىلوردادا جاڭا وقۋ جىلىندا قانشا وقۋشى كوروناۆيرۋس جۇقتىردى؟

قىزىلوردا. قازاقپارات - قىزىلوردا وبلىسىندا جاڭا وقۋ جىلىنىڭ العاشقى توعىز كۇنىندە 102 وقۋشى كوروناۆيرۋس جۇقتىردى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

وڭىردە بارلىعى 316 جالپى ءبىلىم بەرەتىن مەكەمە بار. ونىڭ بارلىعى قىزىلوردا وبلىسىنىڭ سانيتاريالىق-ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ دەپارتامەنتى باقىلاۋىنا الىنعان.

وتكەن 2020-2021 وقۋ جىلىندا وقۋشىلار اراسىندا قاتەرلى ىندەت جۇقتىرۋدىڭ 482 جاعدايى تىركەلگەن بولاتىن. ونىڭ %58 ۇيدەن وقىتىلاتىن ناۋقاس وقۋشىلار اراسىندا كورىنىس بەرسە، %42 وفلاين رەجيمدە وقىعان بالالار اراسىندا انىقتالدى.

«بيىلعى جاڭا وقۋ جىلىنىڭ توعىز كۇنىندە 102 وقۋشى ىندەتكە شالدىققان. ونىڭ ىشىندە 92 ءى مەكتەپپەن بايلانىستى ەمەس، جازعى دەمالىس ۋاقىتىندا ءۇي وشاعىنداعى قارىم-قاتىناس ارقىلى جۇقتىرىپ، ءۇي كارانتينىنە وقشاۋلانعان وقۋشىلار. ال قالعان 10 ى ءبىلىم الۋدى وففلاين فورماتتا باستاعان بالالار اراسىندا تىركەلدى. وسىعان بايلانىستى قارىم-قاتىناستا بولعان ادامدار شەڭبەرى انىقتالىپ، 13 سىنىپ وقۋشىلارى 14 كۇنگە ءۇي كارانتينىنە جىبەرىلدى»، - دەدى وبلىستىق سانيتاريالىق-ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ دەپارتامەنتىنىڭ ءبولىم باسشىسى الماش شۋاقبايەۆا.

بىلتىرعى وقۋ جىلىندا وڭىردە 76 مەكتەپتە كوروناۆيرۋس جۇقتىرۋ جاعدايى تىركەلگەن بولاتىن. سالدارىنان مەكتەپتەردىڭ زاقىمدانۋ كورسەتكىشى %25,4 دى قۇراعان ەدى. ال بيىلعى جاڭا وقۋ جىلىنىڭ 9 كۇنىندە 10 مەكتەپتەن كوروناۆيرۋس كورىنىس بەرىپ، زاقىمدانۋ كورسەتكىشى %3,2 قۇرادى.

ەسكە سالساق، بۇدان بۇرىن قىزىلوردادا كارانتينگە قاراماستان ءوتىپ جاتقان 4 توي تارقاتىلعان بولاتىن.


:ءبولىسۋ
سونداي-اق... وقىڭىز
پئكئر قالدئرؤ
+7
جئبةرؤ
ونلاين قىزمەتكەرلەر
رەداكتور
باقىتجول كاكەش
باقىتجول كاكەش
954-049

مۇراعات