+7 (701) 759 90 19
-17 °С : نۇر-سۇلتان
-5 °С : الماتى
USD 423.87 EUR 505.25
RUB 5.59 CNY 64.43
جاڭالىقتار

ايمان وماروۆا پرەزيدەنتكە ادۆوكاتتاردىڭ مۇڭىن جەتكىزدى

22 قازان 15:39
:ءبولىسۋ
ايمان وماروۆا پرەزيدەنتكە ادۆوكاتتاردىڭ مۇڭىن جەتكىزدى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - ەلىمىزدە ىسىنە بەرىك قورعاۋشىلاردى ءجوندى-ءجونسىز قۋدالاۋ كوبەيىپ بارا جاتىر.

بۇل تۋرالى ۇلتتىق قوعامدىق سەنىم كەڭەسىنىڭ 4-وتىرىسىندا كەڭەس مۇشەسى ايمان وماروۆا ايتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«ىسىنە بەرىك قورعاۋشىلاردى ءجوندى-ءجونسىز قۋدالاۋ كوبەيىپ بارا جاتىر. راس، ءجۇسىپ بالاساعۇن ايتقانداي: «ءادىل ءسوز اشى كورىنەدى». كەيبىر سوت ادۆوكاتتاردى اقيقاتتى ايتقانى ءۇشىن قىسىمعا الىپ جۇرگەنىنە ءسان مارتە كۋا بولدىم.

«بارلىق ازاماتتاردىڭ قىزمەتتىك جايى مەن الەۋمەتتىك مارتەبەسىنە قاراماستان زاڭ الدىندا تەڭ بولۋى كەرەك» دەگەن ءسوزىڭىز ءاربىر قازاقستاندىقتىڭ ساناسىندا سايراپ تۇرۋى ءتيىس. سوندا عانا زاڭنىڭ ۇستەمدىگى ءوز بيىگىندە قالادى. سوتتاردا پروكۋروردىڭ، اندا-ساندا كەلەتىن مەدياتورلاردىڭ بولمەسى بار. ال سوت ىشىنەن شىقپايتىن ادۆوكاتتاردىڭ بولمەسى دە جوق»، - دەدى ول.

سونىمەن قاتار ول اۋىلدا ادۆوكاتتاردىڭ جەتىسپەيتىندىگىن، بارىنىڭ جاعدايى جوق ەكەندىگىن باسا ايتتى.

«ادۆوكاتتاردىڭ الەۋمەتتىك قاۋىپسىزدىگى. مۇنداعى ايتپاعىم، ادىلدىك جولىندا باسىن بايگەگە تىگۋگە ءازىر جاندار ءۇشىن قاراپايىم ەڭبەككە جارامسىزدىق پاراعىنا قاراجات قاراستىرىلمايدى. تابىس پەن زەينەتاقى جارنالارىنا 10 پايىز مولشەرىندە قوسارلانعان سالىق سالىنادى. قىزىعى سول، قۇقىق قورعاۋ، سوت ورگاندارى ءۇشىن تەگىن جۇزەگە اسىرىلاتىن زاڭ كومەگى اقپاراتتىق جۇيەسىنە ادۆوكاتتار ايىنا 6 مىڭ تەڭگەنىڭ ۇستىندە قاراجات جۇمساۋى كەرەك. نەگە ولاي؟»، - دەدى ايمان وماروۆا.

تانىمال ادۆوكات حالىقتىڭ قۇقىقتىق ساۋاتتىلىعىن ارتتىرۋ باعىتىندا اتقارىلىپ جاتقان جۇمىستارعا دا توقتالىپ ءوتتى.

«زاڭ ادام پايداسىنا جازىلادى. ادام زاڭ ءۇشىن تۋمايدى». قوعام قايراتكەرى ءاليحان بوكەيحاننىڭ وسىناۋ ورەلى ويى جىلدار جىلجىعان سايىن قۇندىلىعىن ارتتىرىپ كەلەدى. راسىندا ءادىل زاڭ قوعام دامۋىنىڭ ىرگەتاسى. مۇنداعى باستى ماسەلە قاراشا حالىقتىڭ قۇقىقتىق ساۋاتتىلىعىن ارتتىرۋ بولىپ تۇر. وسى ماقساتتا ق ر سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس-قيمىل اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى اليك شپەكبايەۆپەن بىرلەسىپ، «ادال كومەك» جوباسىنا جەتەكشىلىك ەتۋدەمىن. وسى جىلدىڭ اقپان ايىندا باستالعان جوبا از ۋاقىتتا كوپشىلىكتىڭ ىقىلاسىنا بولەندى. بۇل تۇرعىدا ازاماتتىق قوعام مەملەكەتتىك ورگاندارعا كومەك بەرۋگە ءازىر.

وعان «ادال كومەك» تۇعىرناماسىن قۇرۋ ارقىلى كوزىمىز جەتىپ وتىر. سوڭعى مالىمەت بويىنشا 2 ميلليون 200 مىڭنان استام ازامات تىكەلەي ەفيردى كورىپ، ونىڭ 26 مىڭنان استامى جوبا اياسىندا قۇقىقتىق كومەكتى تەگىن الدى»، - دەدى ول.

ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، «ادال كومەك» ارقىلى ەل ءىشىن كەزىپ ءجۇرىپ، ءتۇرلى تۇيتكىلدى ماسەلەلەرمەن بەتپە-بەت كەلگەن.

«ايرىقشا ايتارىم، ەلىمىزدەگى اسكەري زەينەتكەرلەر وتەماقىسىن الا الماي ءجۇر. سول سەكىلدى مۇمكىندىگى شەكتەۋلى تۇلعالاردىڭ دا تاعدىرى الاڭداتارلىق. الەۋمەتتىڭ الەۋەتىن كوزبەن كورۋ ناتيجەسىندە «حالىق ءۇنى» جاڭا جوباسىنىڭ يدەياسى تۋىندادى. قازىرگى ۋاقىتتا جاڭا جوبانى اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ ءمينيسترى ايدا بالايەۆامەن، «التىن قىران» قورىنىڭ ءتوراعاسى يسلامبەك سالجانوۆپەن سەرىكتەسىپ جۇزەگە اسىرماقپىز»، - دەدى ايمان وماروۆا.


:ءبولىسۋ
پئكئر قالدئرؤ
+7
جئبةرؤ
ونلاين قىزمەتكەرلەر
رەداكتور
باقىتجول كاكەش
باقىتجول كاكەش
954-049
رەداكتور
ريزابەك نۇسىپبەك
ريزابەك نۇسىپبەك
954-049

مۇراعات