USD 431.41 EUR 452.94
RUB 6.92 CNY 63.83
جاڭالىقتار

«ويىل- قيىل- جەم- ساعىز» : اتىراۋ مەن اقتوبەدە جاڭا ەكولوگيالىق جوبا قولعا الىندى

7 قازان 20:31
:ءبولىسۋ
«ويىل- قيىل- جەم- ساعىز» : اتىراۋ مەن اقتوبەدە جاڭا ەكولوگيالىق جوبا قولعا الىندى

اتىراۋ. قازاقپارات - اتىراۋ وبلىستىق اكىمدىگىنىڭ قولداۋىمەن تىڭ باستاما قولعا الىندى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«ويىل- قيىل- جەم- ساعىز» اتتى ەكولوگيالىق تاقىرىپتاعى بىرلەسكەن شىعارماشىلىق- زەرتتەۋ جوباسى مەملەكەت باسشىسى قاسىم- جومارت توقايەۆتىڭ «جاڭا جاعدايداعى قازاقستان: ءىس- قيمىل كەزەڭى» اتتى حالىققا ارناعان جولداۋىنان تۋىندايتىن مىندەتتەر جانە «اۋىل - ەل بەسىگى» باعدارلاماسى نەگىزىندە جۇزەگە اسىرىلادى. جوبا اياسىندا «اتىراۋ- اقپارات» جانە «اقتوبە مەديا» ج ش س اراسىندا ارىپتەستىك باعىتتاعى قارىم- قاتىناستى دامىتۋ، بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى سالاسىندا شىعارماشىلىق بايلانىستى ورىستەتۋ كوزدەلىپ وتىر. وسى باعىتتا بۇگىن اتالعان ەكى سەرىكتەستىكتىڭ باسشىلارى ىسقاق ەگەمبەرديەۆ پەن راۋكەن وتىنشين ءوزارا ىنتىماقتاستىق جونىندەگى مەموراندۋمعا قول قويدى.

«اقتوبە مەديا» سەرىكتەستىگىنىڭ ديرەكتورى، قازاقستان جۋرناليستەر وداعى اقتوبە وبلىستىق فيليالىنىڭ ءتوراعاسى راۋكەن وتىنشين - شىعارماشىلىق- زەرتتەۋ جوباسىنىڭ سەرىكتەسى. مەموراندۋم اياسىندا اتالعان وزەندەردىڭ احۋالى جونىندە ەكسپەديتسيالار، قوعام بەلسەندىلەرى، ءتيىستى قۇرىلىمدارمەن بىرلەسكەن ءىس- شارالاردى ۇيىمداستىرۋ سياقتى جۇمىستار جاسالادى.




:ءبولىسۋ
سونداي-اق... وقىڭىز
پئكئر قالدئرؤ
+7
جئبةرؤ

مۇراعات