+7 (701) 759 90 19
21 °С : نۇر-سۇلتان
29 °С : الماتى
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
جاڭالىقتار

تۇركىستان وبلىسىندا كوروناۆيرۋستان جازىلعاندار دارىگەرلەرگە العىس ايتتى

30 شىلدە 15:01
:ءبولىسۋ
تۇركىستان وبلىسىندا كوروناۆيرۋستان جازىلعاندار دارىگەرلەرگە العىس ايتتى

كەنتاۋ. قازاقپارات - تۇركىستان وبلىسى، كەنتاۋ قالالىق ورتالىق اۋرۋحاناسىندا قاۋىپتى ىندەتتەن ايىققان ناۋقاستار سانى ارتۋدا.

پاندەميا باستالعالى اۋرۋحاناعا كوروناۆيرۋس ينفەكتسياسىن جۇقتىرعان 495 ادام جاتقىزىلسا، ولاردىڭ 80 پايىزى دەرتىنەن ايىققان، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

وبلىستىق قوعامدىق دەنساۋلىق باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، كەنتاۋداعى ينفەكسيالىق ورتالىقتا بۇگىندە 68 ناۋقاس ەم قابىلداۋدا. قالادا COVID-19 ىندەتىمەن قاتار پنيەۆمونياعا شالدىققان ناۋقاستار دا ەمدەلىپ شىعىا جاتىر.


وسىنداي دياگنوزبەن 14-شىلدە كۇنى ورتالىققا تۇسكەن روزا اليەۆا بۇگىندە ءوزىن جاقسى سەزىنەتىنىن ايتادى. ەكى جاقتى وكپەنىڭ قابىنۋى مەن پنيەۆمونيا دياگنوزى قويىلعان ناۋقاس دارىگەرلەرگە ىستىق ىقىلاسىن بىلدىرۋدە.

53 جاستاعى ايەل قازىرگى ۋاقىتتا دارىگەرلەردىڭ قاتاڭ باقىلاۋىنا الىنعان. دەرتىنەن تولىق ايىققان ساتتە ۇيىنە شىعارىلاتىن بولادى.

«مەن شىن نيەتىممەن اۋرۋحانانىڭ بارلىق مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنە العىس ايتقىم كەلەدى. ويتكەنى اۋرۋحاناعا مەن وتە اۋىر حالدە ءتۇستىم. تىنىس الا الماستان، باقيلىق بولىپ كەتەمىن با دەگەن دە ويلار بولدى. ءبىراق مۇنداعى دارىگەرلەر مەن مەدبيكەلەر دەر كەزىندە ەم كورسەتۋىنىڭ ارقاسىندا بەتىم بەرى قاراپ، جازىلىپ شىقتىم. قازىر وزدىگىمنەن تۇرىپ، تىنىس الىپ جاتىرمىن. ريزامىن بۇل جاندارعا»، - دەيدى روزا اليەۆا.

ال، وتىرار اۋداندىق ورتالىق اۋرۋحاناسىندا پروۆيزورلى 60 ورىن بار. قازىرگى ۋاقىتتا ونىڭ 36 سى بوس. كەلگەن ناۋقاستاردىڭ بارلىعى دارىگەرلەردىڭ ءجىتى قاداعالاۋىندا بولادى. ءتيىستى ەمدىك شارالار قولدانىپ، بارلىق دارىلىك زاتتارمەن تولىق قامتاماسىز ەتىلۋدە. ناۋقاستاردىڭ ءبىرى قوعالى اۋىلىنىڭ تۇرعىنى امانقىز ەردانوۆا شىلدە ايىنىڭ 4-كۇنى اۋىر حالدە جەدەل- جاردەممەن وسىندا جەتكىزىلگەن. وعان دارىگەرلەر ەكى وكپەنىڭ تومەنگى بولىكتىك پنيەۆمونياسى دياگنوزىن قويعان. تىنىس الۋ شاماسىزدىعى ەكىنشى دارەجەلى ناۋقاستىڭ قوسىمشا سوزىلمالى ۆيرۋستى گەپاتيتى دە بولعان. زەينەتكەرگە قاجەتتى ەمدەۋ پروتسەسسى جاسالدى. ناتيجەسىندە 73 جاستاعى ناۋقاس تولىعىمەن دەرتىنەن ساۋىعىپ، ۇيىنە شىعارىلدى. قازىرگى تاڭدا اجەي ۇيىندە بولعانىمەن، دارىگەرلەردىڭ باقىلاۋىنان تىس قالعان ەمەس. وسىنداي ادال ەڭبەكتەرى ءۇشىن زەينەت جاسىنداعى قاريا اق حالاتتى ابزال جاندارعا شىنايى العىسىن ءبىلدىردى.

«ينفەكتسيالىق اۋرۋحاناعا تۇسكەن كەزدە جاعدايىم تىم ناشار بولاتىن. ونداعى دارىگەرلەر مەنى جاقسى قابىلداپ الىپ، 14 كۇن ەم قابىلداپ شىقتىم. ءبىراق كۇننەن كەيىن دەنساۋلىعىم دا، تىنىس الۋىم دا جاقسارا باستادى. وسى اق حالاتتى ابزال جانداردىڭ ارقاسىندا امان قالدىم دەپ ايتقىم كەلەدى. ءدارى- دارمەك تە، ەم دە بەردى. سونىڭ ارقاسىندا جاعجايىم جاقسى»، - دەيدى زەينەتكەر.


:ءبولىسۋ
پئكئر قالدئرؤ
+7
جئبةرؤ
ونلاين قىزمەتكەرلەر
رەداكتور
باقىتجول كاكەش
باقىتجول كاكەش
954-049
رەداكتور
ريزابەك نۇسىپبەك
ريزابەك نۇسىپبەك
954-049
رەداكتور
بەيسەن سۇلتان
بەيسەن سۇلتان
954-049

مۇراعات