+7 (701) 759 90 19
19 °С : نۇر-سۇلتان
24 °С : الماتى
USD 408.61 EUR 454.09
RUB 5.86 CNY 57.28
جاڭالىقتار

الەمنىڭ جەتپىسكە جۋىق اۆياكومپانياسى قىتايعا رەيستەر ورىنداۋدان باس تارتتى

17 اقپان 09:46
:ءبولىسۋ
الەمنىڭ جەتپىسكە جۋىق اۆياكومپانياسى قىتايعا رەيستەر ورىنداۋدان باس تارتتى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - الەمدە 70 كە جۋىق اۆياكومپانيا قىتايعا رەيستەر ورىنداۋدان باس تارتتى.

بۇل تۋرالى بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى (ب ۇ ۇ) حالىقارالىق ازاماتتىق اۆياتسيا ۇيىمىنا (ي ك ا و) سىلتەمە جاساپ ءمالىم ەتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

«حالىقارالىق ازاماتتىق اۆياتسيا ۇيىمىنىڭ (ي ك ا و) اقپاراتىنا سايكەس، بۇگىندە كوروناۆيرۋستىڭ ورشۋىنە بايلانىستى الەمنىڭ 70 كە جۋىق اۆياكومپانياسى قىتايعا ساپارلارىن توقتاتتى. تاعى 50 ى بۇل ەلگە رەيستەرىن قىسقارتتى. وسىعان بايلانىستى اۆياكومپانيالاردىڭ شىعىنى 4-5 ميلليارد دوللار شاماسىندا باعالانۋدا. بۇل سومادا قىتايعا حالىقارالىق اۋە جۇك تاسىمالدارىن جانە ىشكى اۋە تاسىمالدارىن قىسقارتۋدىڭ سالدارى ەسكەرىلمەگەن. اۆياتاسىمالداردى قىسقارتۋدان تەك جاپونيانىڭ ءوزى تۋريزمنەن 1,3 ميلليارد دوللار، ال تايلاند 1,2 ميلليارد دوللار جوعالتۋى مۇمكىن»، - دەلىنگەن ب ۇ ۇ سايتىندا.

ءمالىم ەتىلگەندەي، ي ك ا و كوروناۆيرۋستان كەلەتىن زارداپ 2003 -جىلى SARS ەپيدەمياسىنان بولعان شىعىنداردان كوپ بولاتىنىنا قاۋىپتەنەدى.

بۇگىندە قىتايدا كوروناۆيرۋستى جۇقتىرۋدىڭ راستالعان 68500 جاعدايى تىركەلدى.

قىتايعا دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ (د د ۇ) كومانداسى اتتاندى

وسى دەمالىستاردا قىتايدا د د ۇ جەتەكشىلىك ەتەتىن ميسسيا ءوز جۇمىسىن باستايدى. ولارعا جۇمباق كوروناۆيرۋس ەپيدەمياسىن زەرتتەۋ مىندەتتەلدى.

«بارلىق كوماندا دەمالىس كۇندەرى كەلەتىنى كۇتىلۋدە. ميسسيا قۇرامىنا 12 حالىقارالىق ساراپشى جانە د د ۇ ساراپشىلارى، سونداي-اق قىتايدىڭ وسىنداي كولەمدەگى ساراپشىلارى ەنگەن»، - دەدى د د ۇ باس ديرەكتورى تەدروس گەبرەيەسۋس.

ەۋروپا «قارۋلانۋدا»

ەۋروپادا كوروناۆيرۋس جۇقتىرۋدىڭ بىرنەشە جاعدايى تىركەلدى. د د ۇ ساراپشىلارى ۆيرۋستىڭ ودان ارى ءورشۋىن توقتاتۋ ونىڭ پاتوگەنىن شۇعىل انىقتاعان جاعدايدا عانا مۇمكىن بولاتىنىنا سەنىمدى. وسى رەتتە، د د ۇ-نىڭ ەۋروپالىق بيۋروسى بارلىق ەلدەردى ۆيرۋستى جەدەل زەرتتەۋ، ونىڭ تارالۋىنا توسقاۋىل قويۋ جانە ينفەكسيالانعانداردى ەمدەۋ ءۇشىن بارلىق قاجەتتى رەسۋرستارمەن «قارۋلانۋعا» شاقىردى. ال بۇل، مەديتسينا ماماندارى كۇدىكتى جاعدايلارعا جىلدام ارەكەت ەتىپ، بايلانىستا بولعان ادامداردى دەرەۋ انىقتاۋ قاجەتتىگىن بىلدىرەدى. ال ءتيىستى ۆەدومستۆولاردىڭ وكىلدەرى قاجەتتى قۇرال-جابدىقتاردىڭ بولۋىنا جانە مەدپەرسونال ءۇشىن نۇسقاۋلىقتار شىعارىلعانىنا كوز جەتكىزۋى كەرەك. حالىق بولسا قاۋىپ تۋرالى حاباردار ەتىلىپ، ونى بارىنشا ازايتۋ جولدارىن ءبىلۋى ءتيىس.

بالقان تۇبەگىندە، وڭتۇستىك كاۆكازدا جانە ورتالىق ازيادا وڭىرلىك ورتالىقتار قۇرىلدى

تەحنيكالىق قولداۋ كورسەتۋ كونتەكسىندە د د ۇ- نىڭ ەۋروپالىق بيۋروسى توتەنشە جاعدايلارعا دايىن بولۋدى قامتاماسىز ەتۋ بويىنشا ءوز توپتارىن نىعايتتى. «ولار ءۇش گەوگرافيالىق ورتالىقتا ورنالاسقان: بالقان تۇبەگىندە، وڭتۇستىك كاۆكازدا جانە ورتالىق ازيادا. قازىرگى ۋاقىتتا بۇل جەرلەردە زەرتحانالار مەن اۋرۋحانالاردىڭ دايىندىعىن قامتاماسىز ەتۋ، سونداي-اق توتەنشە جاعدايلارعا ارەكەت ەتۋ جوسپارلارىن دايىنداۋ بويىنشا ماماندار جۇمىس اتقارۋدا. ولار جەكەلەگەن مەملەكەتتەر دەڭگەيىندە كەز كەلگەن ۋاقىتتا مەديتسينا ماماندارىنا جانە بيلىك وكىلدەرىنە كومەككە كەلۋگە دايىن»، - دەلىنگەن ب ۇ ۇ مالىمەتىندە.

وڭىرلىك 6 زەرتحانادان تۇراتىن رەەستر

«بۇعان دەيىن د د ۇ-نىڭ ەۋروپالىق بيۋروسىنىڭ باس كوز بولۋىمەن 6 زەرتحانادان تۇراتىن رەەستر قۇرىلعان بولاتىن. ولارعا «وڭىرلىك» دارەجەسى بەرىلدى. ولار ۇلتتىق دەڭگەيدە جۇمىس ىستەيتىن وزگە زەرتحانالارعا قولداۋ بىلدىرۋگە باعىتتالعان. بۇل رەەستردە گەرمانيا، نيدەرلاندى، رەسەي، ۇلى بريتانيا جانە فرانسيا زەرتحانالارى ەنگەن. د د ۇ-نىڭ ەۋروپالىق وداعى ۆيرۋس تۋرالى اقپاراتتاردى باقىلاپ، جالعان مالىمەتتەرگە جول بەرمەۋدى قاداعالاۋدا. بۇل رەتتە، كوپتەگەن كومپانيامەن، سونىڭ ىشىندە الەۋمەتتىك جەلىدەگى كومپانيالارمەن ىنتىماقتاستىقتى جولعا قويدى»، - دەلىنگەن مالىمەتتە.

اۆتور: ميرا تولەندى قىزى


باستى سوزدەر: الةم,
:ءبولىسۋ
پئكئر قالدئرؤ
+7
جئبةرؤ
ونلاين قىزمەتكەرلەر
رەداكتور
باقىتجول كاكەش
باقىتجول كاكەش
954-049
رەداكتور
ريزابەك نۇسىپبەك
ريزابەك نۇسىپبەك
954-049
رەداكتور
بەيسەن سۇلتان
بەيسەن سۇلتان
954-049

مۇراعات