+7 (701) 759 90 19
-18 °С : نۇر-سۇلتان
-5 °С : الماتى
USD 380.84 EUR 419.50
RUB 6.05 CNY 54.90
جاڭالىقتار

دەنى ساۋ ادامنىڭ بەلگىلەرى

15 قاڭتار 03:53
:ءبولىسۋ
دەنى ساۋ ادامنىڭ بەلگىلەرى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - ادامنىڭ دەنساۋلىعىندا اقاۋ بولسا، سىرت كەلبەتىنىڭ ءبىر جەرىندە بەلگى بەرىپ، كورىنىپ تۇرادى. سونداي- اق ادامنىڭ دەنى ساۋ ەكەنىن دە مىناداي بەلگىلەرگە قاراپ بىلۋگە بولادى ەكەن.

جىلتىر، قالىڭ شاش

شاش سىنعىش، قۇرعاق بولسا، اعزا جۇمىسى دۇرىس ەمەس. بۇل گيپوتيرەوز (گورمون جەتىسپەۋشىلىگى) ، اۆيتامينوز نەمەسە اسقازان- ىشەك جولدارى جۇمىسىنىڭ بۇزىلعانىن بىلدىرەدى. ەرتە جاستان شاش ءتۇسىپ، باس تاز بولا باستاۋى سترەسس دەڭگەيى كۇشەيۋىنەن، قانت ديابەتى اسەرىنەن بولادى. دارىگەرلەر شاش دەنساۋلىق احۋالىنىڭ ينديكاتورى ەكەنىن ايتادى. ەگەر ول جىلتىراپ تۇرسا، ءجيى تۇسپەيتىن، تەز وسەتىن بولسا، دەمەك اعزا قۇندى زاتتاردى جەتكىلىكتى دەڭگەيدە ءسىڭىرىپ جاتىر جانە زات الماسۋ بۇزىلماعان.

قاتتى تىرناق

دەنىڭىز ساۋ ەكەنىن تىرناقتىڭ كۇيىنە قاراپ تا انىقتاۋعا بولادى. تىرناقتا كولدەنەڭ سىزىقتار بار ءارى كەبىر بولسا، D دارۋمەنى نە تەمىر جەتىسپەۋشىلىگى بولۋى مۇمكىن. قوڭىرقاي- قىزىل تۇسكە ەنۋى - بۇيرەكتەگى پروبلەمادان، اقشىل نۇكتەلەر كالتسي جەتىسپەۋىنەن حابار بەرەدى. تىرناق ساۋ بولسا، جاقسى وسەدى، ءتۇسى اشىق القىزىل رەڭدە، ءسىرقابىعى ءبۇتىن بولادى. جۋاندىعى جاس ۇلعايۋىنا بايلانىستى، ال تىرناق ءتىلىمى تەگىس، ءتۇزۋ بولادى.

ءتىل، ءتىس، قىزىل يەك ساۋلىعى

اعزاداعى %99 كالتسي تىستە بولادى ەكەن. اۋىز قۋىسىنىڭ تازالىعىنا ءمان بەرىپ، كۇن سايىن ءتىسىڭىزدى تازالاپ جۇرسەڭىز دە، ءتىسىڭىز سارعايىپ تۇرسا، ءتىس اۋرۋىنىڭ بەلگىسى. ەگەر قىزىل يەگىڭىز قابىنىپ، ءتىس قانايتىن بولسا، دارۋمەن جەتىسپەۋشىلىگى، باكتەريالىق اۋرۋ، يممۋنيتەت تومەندەۋى. ءتىلدىڭ سىرتقى كەلبەتى دە دەنساۋلىققا اسەر ەتەدى. تىلدەن سۇر نە جاسىل قالدىق شىقسا، اس قورىتۋ ماسەلەسى تۋىنداعانى. ءتىل ۇشى قىزىل بولسا، جۇرەك سوعىسى بۇزىلعانى. قالىپتى جاعدايدا ءتىل اشىق القىزىل تۇستە، شىرىشتى قاباتى ءتۇزۋ بولۋى كەرەك.

تەرى جاعدايى

ادامنىڭ دەنساۋلىعى قالىپتى بولسا، تەرىسىنەن- اق بىردەن كورىنىپ تۇرادى. ءتۇسى كۇڭگىرتتەنۋ، قابىرشاقتانۋ، شەكتەن تىس قۇرعاۋ نە مايلانۋ، ءبورتۋ - اعزا جۇمىسى بۇزىلعانىنىڭ بەلگىسى. ءجاسوسپىرىم شاقتا بەتكە بەزەۋ شىعۋى - فيزيولوگيالىق قالىپتى جاعداي. ال ەرەسەك ادامنىڭ بەتىندە بەزەۋ بولسا، گورموندار بۇزىۋلىنىڭ كورسەتكىشى نەمەسە جۇيكە جۇيەسى، اس قورىتۋ جۇيەسىنىڭ جۇمىسى بۇزىلعان. تەرىنىڭ جاعدايى قورشاعان ورتانىڭ كۇيىنە، اعزانىڭ ەرەكشەلىگىنە، گەنگە دە بايلانىستى بولۋى مۇمكىن. دەگەنمەن ءتۇسى قالىپتى، تەگىس، بورتپە بولماۋى ءتيىس.

بەل ورامى مەن دەنە سالماعىنىڭ يندەكسى

ادامنىڭ دەنە سالماعى مەن بويى ءبىر- بىرىنە سايكەس كەلۋى كەرەك ەكەنى بەلگىلى. امەريكالىق عالىمداردىڭ زەرتتەۋى بويىنشا، ادامداردىڭ% 50 ارتىق سالماعى بار، %29 ماي باسۋ دەرتى،% 16 زات الماسۋى جاقسى، مايلانۋدىڭ 3/2 تيپىنە جاتادى ەكەن. ال سالماعى قالىپتى ادامداردىڭ% 30 ىندە جۇرەك تالماسى پاتولوگياسى بار. بەل ورامى قالىپتى بولۋى دا دەننىڭ ساۋلىعىن كورسەتەدى، ال بەل ايماعىنا ماي جينالسا، بيوحيميالىق پروتسەستى وزگەرتىپ، ارتىق گورموندار ءبولىپ شىعۋىنا سەپ بولادى.

تىنىش ۇيقى

ادام ۇيقىسى تىنىش بولماسا، ميى تىنىقپايدى، ال اعزا قالپىنا كەلە المايدى. ۇيقىسىزدىق، وتە سەرگەك ۇيقى، ۇيىقتاۋ جانە ويانۋ ماسەلە تۋعىزسا، ۇنەمى شارشاپ ءجۇرۋ بايقالسا، ۇيقى قانباسا، جۇيكە جۇيەسى بۇزىلىپ، زات الماسۋ وزگەرگەنىن كورسەتەدى. جۇرەك اۋرۋى، قانت ديابەتى بولۋى دا ىقتيمال. تىنىش ۇيقى، ءوزىن جاقسى سەزىنۋ، تاڭدا تىڭ بوپ تۇرۋ دەننىڭ ساۋلىعىن بىلدىرەدى.

Massaget.kz


باستى سوزدەر: قوعام,
:ءبولىسۋ
پئكئر قالدئرؤ
+7
جئبةرؤ
ونلاين قىزمەتكەرلەر
رەداكتور
باقىتجول كاكەش
باقىتجول كاكەش
954-049
رەداكتور
ريزابەك نۇسىپبەك
ريزابەك نۇسىپبەك
954-049
رەداكتور
كۇنسۇلتان وتارباي
كۇنسۇلتان وتارباي
954-049

مۇراعات