USD 425.02 EUR 450.1
RUB 7.17 CNY 63.75
جاڭالىقتار

قازاقستاندا نەسيەلىك ايىپپۇلدار پەن ءوسىماقىلار كەشىرىلدى

8 تامىز 21:31
:ءبولىسۋ
قازاقستاندا نەسيەلىك ايىپپۇلدار پەن ءوسىماقىلار كەشىرىلدى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - قازاقستاندىقتاردىڭ 30 ميلليارد تەڭگەدەن اساتىن نەسيەلىك ايىپپۇلدارى پەن ءوسىماقىلارى كەشىرىلدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

«ايىپپۇلدار مەن ءوسىماقىلار 30 ميلليارد تەڭگەدەن اسادى. ۇلتتىق بانك ولاردىڭ %30 جابادى، قالعانى - ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەر ەسەبىنەن كەشىرىلەدى. قازىرگى ۋاقىتتا بارلىق ايىپپۇلدار مەن ءوسىماقىلار كەشىرىلدى»، - دەدى ق ر ۇلتتىق بانكى قارجى ۇيىمدارىنىڭ ءادىسناماسى جانە رەتتەۋ دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى داۋرەن سالىمبايەۆ استانا اكىمدىگىندە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.

ۇلتتىق بانك وكىلى كەلەشەكتە 90 كۇننەن اسىپ كەتكەن كەپىلسىز قارىزدارعا ايىپپۇل، ءوسىماقى سالۋعا زاڭ جۇزىندە تىيىم سالىناتىنىن ەسكە سالدى.

«قازىر بانك قاۋىمداستىعىمەن قارىز جۇكتەمەسىنىڭ كوەففيسيەنتىن ەسەپتەۋ تاسىلدەرىن وزگەرتۋ ماسەلەلەرىن تالقىلاۋدامىز. قارىز جۇكتەمەسىن شەكتەيتىن تۇراقتى مەحانيزم بار. ول اي سايىنعى نەسيە تولەمىنە تابىستىڭ %50 عانا جۇمساۋعا رۇقسات بەرەدى»، - دەپ اتاپ ءوتتى سپيكەر.

ونىڭ ايتۋىنشا، تولەم تابىستىڭ %50 اسىپ كەتسە، تۇرعىنعا نەيسە بەرىلمەيدى.

«قازىر بۇل ماسەلەنى شەشىپ جاتىرمىز. قارىز جۇكتەمەسىن ەسەپتەۋدە ەڭ تومەنگى كۇنكورىس دەڭگەيى جانە ءاربىر وتباسى مۇشەسىنىڭ كۇنكورىسىنە قاجەتتى سوما انىقتالادى»، - دەدى د. سالىمبايەۆ.

ايتا كەتسەك، 2019 -جىلدىڭ 26 -ماۋسىمىندا ق ر پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ «قازاقستان رەسپۋبليكاسى ازاماتتارىنىڭ قارىز جۇكتەمەسىن ازايتۋ تۋرالى» جارلىققا قول قويدى.

بۇعان دەيىن ۇلتتىق بانك قازاقستاندىقتاردىڭ كرەديتىن جاۋىپ بەرۋ پروتسەدۋراسىن تولىق تۇسىندىرگەن بولاتىن.


:ءبولىسۋ

اأتور:

novasa

سونداي-اق... وقىڭىز
پئكئر قالدئرؤ
+7
جئبةرؤ

مۇراعات