USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
جاڭالىقتار

وزبەكستان پرەزيدەنتى سىنعا العاننان كەيىن ءۇش وبلىستىڭ اكىمى حالىقتان كەشىرىم سۇرادى

6 تامىز 18:03
:ءبولىسۋ
وزبەكستان پرەزيدەنتى سىنعا العاننان كەيىن ءۇش وبلىستىڭ اكىمى حالىقتان كەشىرىم سۇرادى

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات – قاشقاداريا، فەرعانا جانە حورەزم وبلىستارىنىڭ باسشىلارى پرەزيدەنت شاۆكات ميرزيايەۆتىڭ سىنىنان كەيىن حالىقتان كەشىرىم سۇرادى.

ءۇش اكىمنىڭ حالىقتان كەشىرىم سۇراعان ۆيدەولارى الەۋمەتتىك جەلىدە تارادى.

فەرعانا وبلىسىنىڭ باسشىسى شۋحرات گانيەۆ ريشتان اۋدانىنىڭ تۇرعىندارىمەن كەزدەسىپ، بۇل اۋداندا باسپانالار زاڭسىز سۇرىلگەنىن مويىنداپ، حالىقتان كەشىرىم سۇرادى. ول اۋداندا ۇيلەردى زاڭسىز سۇرۋگە قاتىسى بار 14 قىزمەتكەر جۇمىستان الىنعانىن ايتتى.


فەرعانا وبلىسى باسشىسىنان سوڭ قاشقاداريا ايماعىنىڭ اكىمى زافار رۋزييەۆ تا حالىقتان كەشىرىم سۇرادى.

«ياككاباگ اۋدانىندا بولعان جايتقا وبلىس جانە اۋدان اكىمشىلىگى كىنالى. ۇكىمەتتەن، مەملەكەتتەن، حالقىمنان، جۋرناليستەردەن، كاسىپكەرلەردەن مىڭ مارتە كەشىرىم سۇرايمىن» دەدى زافار رۋزييەۆ.

20 - شىلدەدە ياككاباگ اۋدانىندا كاسىپكەر اۋدان اكىمىنىڭ ورىنباسارى مانسۋر تۋيمايەۆتى بەنزينمەن ورتەمەك بولعان. ازاتتىقتىڭ وزبەك قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، كاسىپكەر وسى ارقىلى كرەديتكە سالعان ەكى قاباتتى دۇكەنى مەن سەحىن سۇرۋدەن قورعاماق بولعان. ال اكىم ورىنباسارى بۇل عيماراتتى ءوز بەتىنشە ءسۇرىپ تاستاماق بولعان. وسى وقيعادان كەيىن اۋدان اكىمى شوحمۋرول دونايەۆ قىزمەتىنەن كەتىپ، مانسۋر تۋيمايەۆتىڭ ۇستىنەن قىلمىستىق ءىس قوزعالعان.

حورەزم وبلىسىنىڭ باسشىسى فارحود ەرمانوۆ تا وزبەكستان حالقىنان كەشىرىم سۇراپ، الداعى ۋاقىتتا بارلىق شەشىمدى حالىقتىڭ رۇقساتىمەن قابىلدايتىنىن ايتتى.

«سىزدەردىڭ قينالعاندارىڭىز - ءبىزدىڭ كىنامىز. بۇل جاعدايدا مەن كىنالىمىن. بۇل ىستە جوسپارمەن باستاعاندا، ءبارىن ەسەپتەپ العاندا، سىزدەرمەن اقىلداسقاندا جاعداي ۋشىقپاس ەدى. الدارىڭىزدا تۇرىپ، كەشىرىم سۇرايمىن» دەدى ەرمانوۆ.

شىلدەنىڭ 26-سىنان 27-سىنە اۋعان ءتۇنى حورەزم وبلىسى ۇرگەنشى اۋدانىندا ۇيلەرى سۇرىلگەن مىڭداعان تۇرعىن جولدى جاۋىپ، بيلىكتەن وتەماقى تالاپ ەتكەن. ءۇيسىز قالعان 400-دەن استام تۇرعىن بىرنەشە اي بويى قولدان كۇركە جاساپ، سوندا كۇنەلتكەن. 27 - شىلدەدە ۇرگەنشىگە وزبەكستان پرەمەر- ءمينيسترى ابدۋللا اريپوۆ كەلگەن. ەرتەسىندە ۇيلەرى سۇرىلگەن تۇرعىندارعا وتەماقى بەرىلگەن.

2 - تامىزدا سەلەكتورلىق جينالىستا وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيايەۆ تۇرعىنداردىڭ ءۇيىن جاپپاي سۇرىلگەن ءۇش وبلىستىڭ اكىمىن سىنعا العان. ول ءۇش اكىم حالىقتان كەشىرىم سۇراۋى ءتيىس دەگەن.

www.azattyq.org


#الةم  
:ءبولىسۋ

اأتور:

novasa

سونداي-اق... وقىڭىز
پئكئر قالدئرؤ
+7
جئبةرؤ
ونلاين قىزمەتكەرلەر

مۇراعات