USD 422.01 EUR 452.06
RUB 6.75 CNY 62.72
جاڭالىقتار

دۇنيەجۇزىلىك بانك ارال تەڭىزىن قالپىنا كەلتىرۋ جوباسىن دايىنداۋعا قولداۋ كورسەتەدى

22 مامىر 17:04
:ءبولىسۋ
دۇنيەجۇزىلىك بانك ارال تەڭىزىن قالپىنا كەلتىرۋ جوباسىن دايىنداۋعا قولداۋ كورسەتەدى

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - ەۋروپالىق وداق پەن دۇنيەجۇزىلىك بانك ورتالىق ازيانىڭ ەنەرگەتيكالىق جانە سۋ قاۋىپسىزدىگىن قولداۋ ءۇشىن 7 ميلليون ەۋرو كولەمىندە جاڭا گرانت بەرۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول قويۋعا نيەتتى.

بۇل جايىندا ەۋروپالىق وداقتىڭ قازاقستانداعى وكىلدىگى ءمالىم ەتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

تاراتىلعان اقپاراتتا سۋ رەسۋرستارىن ءتيىمدى پايدالانۋ ورتالىق ازيانىڭ بارلىق ەلدەرىنىڭ تۇراقتى دامۋىنىڭ ماڭىزدى بولشەگى سانالاتىندىعى ايتىلعان. بولىنەتىن قارجى دۇنيەجۇزىلىك بانك جۇزەگە اسىراتىن ورتالىق ازياداعى ەنەرگەتيكالىق جانە سۋ رەسۋرستارىن دامىتۋ باعدارلاماسىنا زور ۇلەس قوسادى. اتالعان باعدارلاما 2009 -جىلى باستالدى جانە ورتالىق ازيا ەلدەرىنىڭ (قازاقستان، قىرعىزستان، تاجىكستان، تۇرىكمەنستان جانە وزبەكستان) وڭىرلىك ىنتىماقتاستىقتىعىن دامىتۋ ارقىلى ەنەرگەتيكالىق جانە سۋ قاۋىپسىزدىگىن نىعايتۋعا جاردەمدەسۋگە باعىتتالعان.

2019 -جىلدىڭ 23 - مامىرىندا كەلىسىمگە قول قويۋ شاراسىنا دۇنيەجۇزىلىك بانكتىڭ ورتالىق ازيا بويىنشا وڭىرلىك ديرەكتورى ليليا بۋرۋنچۋك جانە ە و- نىڭ قازاقستانداعى ەلشىسى سۆەن- ولوۆ كارلسسون قاتىسادى. شارا بارىسىندا اكىمشىلەر باعدارلامانى جۇزەگە اسىرۋدا قول جەتكىزگەن جەتىستىكتەر مەن ناتيجەلەر جايىندا ايتىپ، الداعى جوسپارلارىمەن بولىسەدى.

«CAWEP ورتالىق ازيا ەلدەرىنىڭ سۋ جانە ەنەرگەتيكا قاۋىپسىزدىگىن دامىتۋ جولىندا تەحنيكالىق ساراپتاما، ساراپتامالىق جانە ينۆەستيتسيالىق قولداۋ كورسەتۋىن جالعاستىرا بەرەدى. قازاقستاندا CAWEP ارال تەڭىزى ءۇشىن جاڭا ينۆەستيتسيالىق جوبا دايىنداۋعا قولداۋ كورسەتىپ، تەحنيكالىق زەرتتەۋ جۇرگىزەدى. بۇل ارال ساعاسىن قايتا قالپىنا كەلتىرۋگە سەپتىگىن تيگىزەتىن بولادى» ، - دەلىنگەن تاراتىلعان اقپاراتتا.


:ءبولىسۋ

اأتور:

novasa

سونداي-اق... وقىڭىز
پئكئر قالدئرؤ
+7
جئبةرؤ

مۇراعات