+7 (701) 759 90 19
1
USD 411.66 EUR 465.92
RUB 5.81 CNY 58.79
جاڭالىقتار

گۇلشارا ءابدىقالىقوۆا باستاعان ۇكىمەتتىك توپ الماتى وبلىسىنداعى ۇجىمداردى ارالادى

17 ءساۋىر 15:23
:ءبولىسۋ
گۇلشارا ءابدىقالىقوۆا باستاعان ۇكىمەتتىك توپ الماتى وبلىسىنداعى ۇجىمداردى ارالادى

الماتى وبلىسى. قازاقپارات - بۇگىن ق ر پرەمەر- ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى گۇلشارا ءابدىقالىقوۆا باستاعان ۇكىمەتتىك دەلەگاتسيانىڭ الماتى وبلىسىنا جۇمىس ساپارى بۇگىن دە جالعاستى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

دەلەگاتسيا الدىمەن «ينفراەنەرگو» ج ش س بازاسىندا قالا، اۋدان اكىمدەرىمەن، ونەركاسىپ كاسىپورىندارىنىڭ، بيزنەس- قۇرىلىمدار مەن كاسىپوداق ۇيىمدارىنىڭ باسشىلارىمەن كەڭەس وتكىزدى. بۇل زاۋىت وبلىستاعى ءىرى كاسىپورىنداردىڭ ءبىرى جانە جارىلىستان قورعالعان ەلەكترلىك- تەحنيكالىق جابدىقتى، اپپاراتۋرانى، باقىلاۋ جۇيەسىن، اپاتقا قارسى قورعانىس جانە سيگناليزاتسيانى دايىنداۋمەن، مونتاجداۋمەن جانە جوندەۋمەن اينالىسادى.

كەڭەسكە قاتىسۋشىلار جالاقىسى تومەن قىزمەتكەرلەردىڭ جالاقىسىن ارتتىرۋ، جاڭا جۇمىس ورىندارىن قۇرۋ، بيزنەستىڭ الەۋمەتتىك جاۋاپكەرشىلىگىن كۇشەيتۋ، از قامتاماسىز ەتىلگەن قىزمەتكەرلەرگە الەۋمەتتىك كومەك كورسەتۋ ماسەلەلەرىن قاراستىردى. وبلىستا 11317 ۇجىمدىق شارت جاسالدى، ءىرى جانە ورتا كاسىپورىنداردىڭ %74,1 ءى قامتىلدى. 118,5 مىڭ ادامدى قامتي وتىرىپ، جۇمىس ورىندارىن ساقتاپ قالۋ بويىنشا 9,7 مىڭ مەموراندۋم جاسالدى. بۇل رەتتە اعىمداعى جىلدىڭ باسىنان بەرى وڭىردە جۇمىسكەرلەردىڭ جۇمىستان بوساتۋ جاعدايلارى بولماعانىن ايتا كەتۋ كەرەك.

سونىمەن قاتار 43 كاسىپورىندا 704 كوپبالالى قىزمەتكەر جۇمىس ىستەيدى، ونىڭ ىشىندە 524 ادامنىڭ تۇرعىن ءۇيى جوق. مىسالى، «PSI STROI UNDYSTRYA» ج ش س- دا 95 كوپ بالالى قىزمەتكەردىڭ 75 ءى پاتەرگە مۇقتاج.

Ð

وبلىستا الەۋمەتتىك جاۋاپكەرشىلىك تانىتۋدىڭ ايقىن مىسالى رەتىندە جامبىل اۋدانىنان «اقتەرەك» شارۋا قوجالىعىنىڭ باسشىسى تەمىرلان ءشاينۇسىپوۆتى كەلتىرۋگە بولادى. ول اۋىلداستارىن
جۇمىسپەن قامتاماسىز ەتىپ قانا قويماي، الەۋمەتتىك سالاعا دا تۇراقتى جاردەم بەرۋدە. 50 ورىندىق «داريا-2016» بالاباقشاسىن، زاماناۋي فۋتبول الاڭىن، سونداي- اق «بولاشاق» امبەباپ ساۋدا ورتالىعىن سالدى. ەڭ باستىسى، ول 2008 -جىلدان باستاپ كوپبالالى جانە از قامتىلعان وتباسىلارعا، سونداي- اق ءوز شارۋاشىلىعىنىڭ جۇمىسشىلارى ءۇشىن 105 ءۇي تۇرعىزدى. تابىستى كاسىپكەر ءوز ارىپتەستەرىن كوپبالالى وتباسىلارعا، از قامتىلعان ازاماتتارعا، سونداي- اق مۇگەدەكتەرگە جان- جاقتى كومەك كورسەتۋگە ۇندەدى.

شارا سوڭىندا گۇلشارا ءابدىقالىقوۆا كاسىپورىن جانە بيزنەس- قۇرىلىم باسشىلارىن تەمىرلان شاينۇسىپوۆتىڭ ىزگىلىگىنە قولداۋ كورسەتىپ، حالىقتىڭ الەۋمەتتىك قورعالماعان توپتارىنا جۇيەلى جانە جان- جاقتى كومەك كورسەتۋگە شاقىردى.

بۇدان ءارى گ. ءابدىقالىقوۆا 2017 -جىلى مامىردا اشىلعان كوپسالالى وبلىستىق بالالار اۋرۋحاناسىنىڭ نەوناتالدى ورتالىعىنا باردى. ورتالىق جاڭا قۇرالدارمەن جابدىقتالعان جانە بالالار مەن جاڭا تۋعان نارەستەلەرگە مامانداندىرىلعان جانە جوعارى ساپالى حيرۋرگيالىق، تراۆماتولوگيالىق كومەك كورسەتەدى. ونىڭ جۇمىسى وڭىردەگى نارەستەلەر ءولىمىنىڭ دەڭگەيىن تومەندەتۋ ماقساتىندا پاتولوگيانى ەرتە كەزەڭدە انىقتاۋعا جانە الدىن الۋعا باعىتتالعان. ورتالىق اشىلعاننان بەرى 398 ناۋقاس ەمدەلگەن، ونىڭ ىشىندە 25 ءى جاڭا تۋعان نارەستەلەر. بۇل رەتتە 189 وتا جۇرگىزىلگەن، ونىڭ ىشىندە 18 سابيگە وتا جاسالعان. بۇعان دەيىن تالدىقورعان قالاسىندا جاڭا تۋعان نارەستەلەرگە وتا جاسالمايتىن.

جۇمىس ساپارى سوڭىندا پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارى «قاراتال» شاعىن اۋدانىنداعى ستۋدەنتتەرگە ارنالعان جاتاقحانا قۇرىلىسىنىڭ بارىسىمەن تانىستى. قۇرىلىسى اياقتالماعان ءقوناقۇي عيماراتىن قايتا جاڭعىرتۋدىڭ ارقاسىندا قالادا 288 ورىندىق زاماناۋي ستۋدەنتتىك جاتاقحانا تۇرعىزىلىپ، ماڭىنداعى اۋماق اباتتاندىرىلادى. جوبانىڭ جالپى قۇنى 2,4 ميلليارد. تەڭگەنى قۇرايدى.

وسىمەن ۇكىمەتتىك دەلەگاتسيا الماتى وبلىسىنداعى ءوز جۇمىسىن اياقتاپ، قاراعاندى وبلىسىنىڭ جەزقازعان قالاسىنا بەت الدى.


:ءبولىسۋ

اأتور:

novasa

پئكئر قالدئرؤ
+7
جئبةرؤ
ونلاين قىزمەتكەرلەر
رەداكتور
باقىتجول كاكەش
باقىتجول كاكەش
954-049
رەداكتور
ريزابەك نۇسىپبەك
ريزابەك نۇسىپبەك
954-049
رەداكتور
كۇنسۇلتان وتارباي
كۇنسۇلتان وتارباي
954-049

مۇراعات