USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
جاڭالىقتار

ءابدۋالى قايدار - بۇكىل تۇركى جۇرتىنا ورتاق عالىم

1 ناۋرىز 14:07
:ءبولىسۋ
ءابدۋالى قايدار - بۇكىل تۇركى جۇرتىنا ورتاق عالىم

الماتى. قازاقپارات - بۇگىن الماتى جۇرتشىلىعى عىلىم ورداسى عيماراتىندا بەلگىلى عالىم، تۇركولوگ، فيلولوگيا عىلىمدارىنىڭ دوكتورى، اكادەميك ءابدۋالى قايداردى اقتىق ساپارعا شىعارىپ سالدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

قارالى جيىنعا قاتىسقان ق ر ءبىلىم جانە عىلىم ۆيتسە- ءمينيسترى ەلميرا سۋبحانبەردينا مينيستر كۇلاش شامشيدينوۆانىڭ كوڭىل ايتۋ حاتىن وقىپ بەردى.

«ق ر ۇ ع ا اكادەميگى، كورنەكتى مامان، تۇركىتانۋشى، فيلولوگيا عىلىمدارىنىڭ دوكتورى ءابدۋالى قايداردىڭ قايتىس بولىنا بايلانىستى تۋعان- تۋىستارىنا، قازاق حالقىنا كوڭىل ايتامىن.

سوڭىنان وشپەس ءىز قالدىرعان ءابدۋالى اعامىز قازاق ءتىل ءبىلىمىن دامىتۋعا مول ۇلەسىن قوسقان ازامات ەدى. جارقىن بەينەسى جادىمىزدا ماڭگى ساقتالادى»، - دەدى ەلميرا سۋبحانبەردينا.

Алматыда Әбдуәли Қайдарды ақтық сапарÒ

ال الماتى اكىمىنىڭ ورىنباسارى سۇلتانبەك ماتىجانوۆ قالا اكىمى باۋىرجان بايبەكتىڭ كوڭىلحاتىن جەتكىزدى.

«بۇگىن اياۋلى اعامىز، اسا قۇرمەتتى عالىممەن قوشتاسىپ وتىرمىز. كۇللى تۇركى ەلىنىڭ ۇستازى ءادۋالى قايداردىڭ قازاسىنا ورتاقتاسىپ كوڭىل ايتامىز. عاسىرعا جۋىق عۇمىر كەشكەن اعامىز ءونىمدى ەڭبەگىمەن ەل- جۇرتىنىڭ قۇرمەتىنە بولەنگەن ەدى. ەل باسىنا كۇن تۋعاندا مايدانعا اتتانىپ، ۇلى وتان سوعىسىنان جەڭىسپەن ورالدى. ماعىنالى عۇمىرى احمەت بايتۇرسىنوۆ اتىنداعى ءتىل ءبىلىمى ينستيتۋتىندا ەڭبەك ەتۋمەن ءوتتى. 400-دەن استام عىلىمي ەڭبەك قالدىرىپ، قازاق ءتىلىنىڭ دامۋىنا ولشەۋسىز ەڭبەك ءسىڭىردى. «ادام رازى بولسا - اس بەرەدى، اللا رازى بولسا - جاس بەرەدى» دەيدى اتام قازاق. بۇل كىسىنىڭ 95 جاسقا دەيىن عۇمىر كەشىپ، حالقىنا پايداسىن سىڭىرگەنىنىڭ بەلگىسى وسى»، - دەدى سۇلتانبەك ماتىجانوۆ.

Алматыда Әбдуәли Қайдарды ақтық сапарÒ

بەلگىلى عالىم كەنجەعالي ساعادييەۆ ءابدۋالي قايداردى قازاق ءتىل ءبىلىمىنىڭ قارا نارى دەپ اتادى.

«قازاق ءتىل عىلىمىنىڭ قارا نارى - ابەكەڭ. ويتكەنى، قازاق ءتىلىنىڭ قولدانىستا بولۋى ءۇشىن كۇرەسىپ، ەڭبەگىن اياماعان ازامات. سوۆەت ۇكىمەتى تۇسىندا عىلىمي جاڭالىقتاردى اشتىق. الماتىدا قازاق تىلىندە ءبىر- اق مەكتەپ بولعان. كەڭەس ۇكىمەتىنىڭ وسىنداي قىسپاعى كەزىندە احمەت بايتۇرسىن ۇلى اتىنداعى ءتىل ءبىلىمى ينستيتۋتى اشىلدى. سول ينستيتۋتتىڭ ستراتەگياسىن جاساعان، كادرلارىن توپتاستىرعان، قازاق ءتىلى قوعامىن قۇرعان ادامداردىڭ قاتارىندا وسى ابەكەڭ بار. سونىڭ ارقاسىندا ءبىزدىڭ ءتىل ءبىلىمى عىلىمى قازىرگى دارەجەگە جەتىپ، دامىدى»، - دەدى كەنجەعالي ساعاديەۆ.

Алматыда Әбдуәли Қайдарды ақтық сапарÒ

«مەن ابەكەڭنەن 2 اق جاس كىشىمىن. ءبىر مايداندا قىزمەت ىستەگەنبىز. سىيلاس جاقىن ادامداردىڭ ءبىرى ەدىم. بۇرىنعى عالىمداردىڭ ەڭبەگىن ءبىزدىڭ زامانىمىزعا جەتكىزگەن، اعالارىنىڭ مۇرالارىن ارقالاپ شىققان ادام ابەكەڭ. جازعان ەڭبەكتەرىندە ەسەپ جوق. ماقالالارىنىڭ سانىن ەشكىم بىلمەيدى. ءارتۇرلى تاقىرىپتا جازدى. مەن ءوزى قۇلاعىم ەستىمەي، اياقتان قالىپ جاتىر ەدىم، كەۋدەمدە جۇرەك سوعىپ تۇرعاسىن كەلمەۋگە ەش قاقىم بولعان جوق»، - دەدى اكادەميك سەرىك قيرابايەۆ.

ەسكە سالا كەتەيىك، قازاقستان ۇلتتىق عىلىم اكادەمياسىنىڭ اكادەميگى، قازاق ءتىل ءبىلىمىنىڭ كورنەكتى مامانى، بەلگىلى تۇركىتانۋشى ءابدۋالى تۋعانباي ۇلى قايدار 27 - اقپان كۇنى 95 جاسقا قاراعان شاعىندا قايتىس بولعان ەدى.

اۆتور: گۇلميرا عوسمانالي


:ءبولىسۋ

اأتور:

novasa

سونداي-اق... وقىڭىز
پئكئر قالدئرؤ
+7
جئبةرؤ
ونلاين قىزمەتكەرلەر

مۇراعات