USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
جاڭالىقتار

اجىمدەر ءسىز تۋرالى نە ايتادى؟

28 اقپان 00:06
:ءبولىسۋ
اجىمدەر ءسىز تۋرالى نە ايتادى؟

استانا. قازاقپارات - بەتتەگى ءاجىم ارقىلى ادامنىڭ مىنەز-قۇلىق ەرەكشەلىكتەرىن بايقاۋعا، ايىرۋعا، تانۋعا بولاتىنىن عالىمدار دالەلدەگەن.

ءبىز سىزدەرگە سونىڭ كەيبىر قۇپيالارىن اشپاقپىز.

كوڭىلدىلىك - اۋىز بەن كوز شەتىندە ورنالاسقان ءاجىم سىزىقتارى كوڭىلدى ادامداردىڭ مىنەز- قۇلقىن كورسەتەدى.

قورقاقتىق - ەزۋدىڭ ەكى جاعىنا تارامدالعان اجىمدەر، ومىردە قورعان ىزدەيتىن قورقاق ادامدارعا ءتان.

قورشاعان ورتاعا ءمان بەرە قارايتىن ادامدار - ومىردە ۇساق-تۇيەككە كوپ ءمان بەرەتىن ادامداردىڭ كوزىنىڭ اينالاسىنا اجىمدەر ءۇيىر-اق. ونى نە بولماسا «قاز تابان» اجىمدەر دەپ تە اتايدى.

ادالدىق پەن شىنايىلىق - ەكى قاستىڭ ۇستىنە كولدەنەڭ تۇسەتىن اجىمدەر، مىنەزىندە ادالدىق پەن تۇراقتىلىعى باسىم ادامدارعا ءتان.

زيالىلىق - ەكى كوزدىڭ اراسىندا تەرەڭ ورنالاسقان اجىمدەر زيالى ادامدارعا ءتان.

الدى- ارتىن بايقاعىش جانە كەڭ پەيىلدىلىك - الدى-ارتىن بايىپتاعىش، مەيىرىمدى، كەڭ پەيىل ادامداردىڭ ماڭدايىنا ۇزىن- ۇزىن كولدەنەڭ ورنالاسقان اجىمدەر تولادى. ال الدىنا قويعان ماقساتىن تىندىرا المايتىن ادامداردىڭ ماڭدايىنداعى اجىمدەرى كولدەنەڭنەن تۇسكەن قىسقا جانە ۇساق بولادى.

ءتۇڭىلۋ - قاتتى كۇيزەلىستەن تۋاتىن اجىمدەر تەز جوعالىپ كەتۋى دە مۇمكىن، ءبىراق ۋاقىت وتكەن سايىن ايقىن كورىنەتىن بولادى. بۇل اجىمدەر مۇرىننىڭ تومەنگى جاعى مەن ەزۋدىڭ شەتىن جايلاپ جاتادى. ەگەر اجىمدەر اۋىزدان تومەن قاراي، ياعني يەكتە ورنالاسسا، ول- ادامنىڭ دەنساۋلىعىنىڭ بۇزىلعانىنىڭ بەلگىسى، يا بولماسا بۇل- ومىردەن تۇڭىلگەن ادامعا ءتان اجىمدەر.

الاڭداۋشىلىق - بۇكىل بەتكە جانە ەكى قاستىڭ ۇستىنە قيعاش ورنالاسقان اجىمدەر مازاسىز ادامدارعا ءتان.

اشۋلانشاقتىق - بەتىندە ءۇشبۇرىش كەيىپىندەگى اجىمدەر(اسىرەسە ەكى ءاجىمنىڭ قوسىلعان تۇسى ۇشكىر بولسا) نامىسشىل، اشۋلانشاق ادامدارعا ءتان.

كۇيگەلەكتىك - وزىمىزگە تانىس ماڭدايداعى ۇشكىر اجىمدەرمەن قاتار كوزدىڭ اينالاسىنداعى جانە ەكى ەزۋدەن تومەن قاراي باعىتتالعان اجىمدەر جۇيكەسى توزعان، ءجيى مازاسىزداناتىن ادامدارعا ءتان.

تاڭقالۋ - كوزدەرىنىڭ تومەنگى جاعىنا كولدەنەڭ ورنالاسقان ادامداردا كوبىنەسە اينالاسىنداعى ءومىر وقيعالارىنا تاڭ قالا قارايتىن جاندار بولىپ كەلەدى.

نەمقۇرايلىق - جۇزىندە ءاجىمى جوق، بەتىنىڭ ەتى بوس، ەكى ەزۋىنىڭ تۇسىندا قوس سىزىعى بار ادامدار ەرىنشەك، اينالاسىنا نەمقۇرايلى قارايتىن جاندار بولىپ كەلەدى.


:ءبولىسۋ

اأتور:

novasa

سونداي-اق... وقىڭىز
پئكئر قالدئرؤ
+7
جئبةرؤ
ونلاين قىزمەتكەرلەر

مۇراعات