USD 435.1 EUR 493.27
RUB 5.69 CNY 68.63
جاڭالىقتار

ەستەن تانۋدان قالاي ساقتانعان ءجون

4 قازان 20:55
:ءبولىسۋ
ەستەن تانۋدان قالاي ساقتانعان ءجون

استانا. قازاقپارات - سانانىڭ ۋاقىتشا جوعالۋىن «ەستەن تانۋ» نەمەسە «تالۋ» دەپ اتايدى.

تالۋ ميعا كەلەتىن وتتەگىنىڭ كۇرت ازايۋىنان.

وعان سەبەپتەر - وتىرعان نە تۇرعان جەردىڭ قاپىرىعى، ارتەريالىق قىسىمنىڭ تومەندەۋى ت. ب. دەنى ساۋ ادامداردا ۋايىمداۋ، تولقۋ، قورقۋ، باستارىن سوعىپ الۋ، جاراقاتتاپ الۋ، سونداي-اق مويىننىڭ قىسىلۋى سالدارىنان پايدا بولادى.

قىسقا مەرزىمدىك تالۋ جۇيكە جانە جۇرەك-قانتامىر اۋرۋلارىنا شالدىعۋدىڭ دا بەلگىلەرى بولۋى مۇمكىن. جاس ايەلدەردە قىسقا مەرزىمدىك ەستەن تانۋ كوبىنە ەتەككىر كەزىندە، باس ساقيناسى كەزىندە بايقالادى. ال ەگدە ادامداردا اياق استىنان بولاتىن ەستەن تانۋ مويىن وستەوحوندروزىنان بولاتىن اتەروسكلەروز كەزىندە ميدىڭ قانمەن جابدىقتالۋىنىڭ بۇزىلۋ بەلگىسى بولۋى مۇمكىن. كەيدە ول قويانشىق اۋرۋىنىڭ دا بەلگىسى دەپ ەسەپتەلەدى.

ادام ەسىنەن تانار الدىندا ونىڭ باسى اينالادى، قۇلاق ءىشى قاتتى شۋلايدى، بىردەن جالپى السىزدىك پايدا بولادى، كوز الدى بۇلدىرايدى، سۋىق تەر شىعادى، بوزارادى.

العاشقى جاردەم

ەگەر ەسىڭىزدەن تانا باستاساڭىز، تىزەڭىزدى بۇگىپ وتىرىڭىز دا، تىزەڭىزدى ىشىڭىزگە قاراي تارتىڭىز نەمەسە ەڭكەيىپ، باسىڭىزدى ەكى تىزەڭىزگە جەتكىزە سالبىراتىڭىز دا، تەرەڭ تىنىس الىڭىز. بۇل ناماز وقىعان كەزدەگى قيمىلعا ۇقساس. وسىلاي بىرنەشە مينۋتتاي وتىرىڭىز. سوندا ميعا قان كوبىرەك اعىپ كەلەدى.

ميدىڭ قانمەن جابدىقتالۋىن جاقسارتۋ ءۇشىن مۇرىننىڭ تۇبىنەن باستاپ ەرىنگە دەيىنگى ارالىقتىڭ ۇشتەن ءبىرىن تىرناعىڭىزبەن باسىڭىز. ءوز-وزىڭىزگە كەلگەن كەزدە قويۋ كوفە ءىشىپ، از عانا ۋاقىت جاتا تۇرىڭىز.

ەگەر قاسىڭىزدا بىرەۋ بولمەنىڭ قاپىرىعىنان قۇلاپ قالاتىنداي بولسا، دەرەۋ تەرەزەنىڭ جەلدەتكىشىن اشىڭىز، تۇيمەسىن اعىتىڭىز، بەلىندەگى بەلبەۋىن شەشىڭىز. باسىن بيىكتەۋ قىلىپ شالقاسىنان جاتقىزىڭىز، ءۇستىن قىمتاڭىز. بەتىنە سۋ شاشىڭىز، ءمۇساتىر ءسپيرتىن، سىركەسۋ نەمەسە ءيىسسۋ يىسكەتىڭىز. جوعارىدا ايتىلعان نۇكتەنى قىسىڭىز.

ەستەن تانۋ ادەتتە بىرنەشە مينۋتتان كەيىن كەتەدى. سوندا دا السىزدىك، باستىڭ اۋىرۋى شامالى ۋاقىت ساقتالادى. ەگەر ناۋقاس شۇعىل جاردەم بەرگەنمەن، ەسى ءالى دە شالا-پۇلا بولسا، تەزىرەك مەديتسينالىق جەدەل جاردەمدى شاقىرىڭىز. ول كەلگەن ناۋقاستى توسەككە جاتقىزىپ، جىلىتقىش باسىڭىز، ۆاليدول تۇيمەداعىن بەرىڭىز جانە سۋعا 20-40 تامشى كورۆالول نەمەسە ۆالوكوردين تامىزىپ، ىشكىزىڭىز. بۇل گيپوتونيكالىق كريز دە بولۋى مۇمكىن.

ج. يتەعۇلوۆ، دارىگەر


:ءبولىسۋ

اأتور:

novasa

سونداي-اق... وقىڭىز
پئكئر قالدئرؤ
+7
جئبةرؤ
ونلاين قىزمەتكەرلەر

مۇراعات