USD 425.02 EUR 450.1
RUB 7.17 CNY 63.75
جاڭالىقتار

مينيستر ورالماندارعا زەينەتاقىنىڭ قالاي تولەنەتىنىن ءتۇسىندىردى

11 جەلتوقسان 15:32
:ءبولىسۋ
مينيستر ورالماندارعا زەينەتاقىنىڭ قالاي تولەنەتىنىن ءتۇسىندىردى

استانا. قازاقپارات - ماجىلىستەگى كوممۋنيستەر فراكسياسىنىڭ دەپۋتاتتارى قازاقستان مەن موڭعوليا اراسىندا جاسالعان الەۋمەتتىك قامسىزداندىرۋ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىم كۇشىنىڭ جويىلۋى وسى ەلدەن قونىس اۋدارىپ جاتقان ورالماندار كوشىنىڭ توقتاۋىنا اكەپ سوعۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتىپ، ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى تامارا دۇيسەنوۆاعا دەپۋتاتتىق ساۋال جولداعان بولاتىن.

دەپۋتاتتاردىڭ ايتۋىنشا، 2014 -جىلى 8 - ساۋىردەن باستاپ قازاقستان مەن موڭعوليا اراسىندا جاسالعان الەۋمەتتىك قامسىزداندىرۋ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىمنىڭ كۇشىنىڭ جويىلۋىنا بايلانىستى موڭعوليادان ورالعان قازاقتاردىڭ زەينەتاقىسى كۇرت تومەندەپ كەتكەن. ويتكەنى ورالمانداردىڭ موڭعولياداعى ەڭبەك ءوتىلى ەسەپكە الىنباي وتىر، دەپ جازادى sputniknews.kz.

مىسالى، موڭعوليادا مەملەكەتتىك قىزمەتتە 46 جىل ەڭبەك ەتكەن ازامات قازىر قازاقستاندا 850 12 تەڭگە جاردەماقى الادى ەكەن. 11 مىڭ تەڭگەنى قاناعات تۇتۋعا ءماجبۇر بولىپ وتىرعان ادامدار از ەمەس.

«قازاقستان مەن مونعوليا اراسىنداعى الەۋمەتتىك قامسىزداندىرۋ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىمنىڭ كۇشى ۇزاق مەرزىمگە جاساسقان ەڭبەك شارتىمەن جۇمىس ىستەيتىن جانە ەكى مەملەكەتتىڭ اۋماعىندا تۇراقتى تۇراتىن ازاماتتارعا، ونىڭ ىشىندە اسكەري قىزمەتشىلەر مەن قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ قىزمەتكەرلەرىنە قاتىستى بولاتىن. قازاقستاننىڭ قولدانىستاعى زاڭنامالارىنا سايكەس ۇزاق مەرزىمگە جاساسقان ەڭبەك شارتى بويىنشا ەڭبەك قىزمەتى جۇزەگە اسىرىلمايدى. وسىعان بايلانىستى قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ باستاماسى بويىنشا قازاقستان ۇكىمەتىنىڭ 2014 -جىلعى 8 - ساۋىردەگى قاۋلىسىمەن اتالعان كەلىسىمنىڭ كۇشى جويىلدى»، - دەپ جازىلعان ءمينيستردىڭ دەپۋتاتتارعا بەرگەن جاۋابىندا.

بۇل رەتتە، دۇيسەنوۆا اتاپ وتكەندەي، كەلىسىم قولدانىستا بولعان كەزدە تاعايىندالعان زەينەتاقىنى تولەۋ قۇجات كۇشىن جويسا دا جالعاسادى.

قولدانىستاعى زاڭناماعا سايكەس موڭعوليادان قازاقستانعا تۇراقتى تۇرۋعا كەلگەن ادامدارعا ىنتىماقتى زەينەتاقى تاعايىنداۋ كەزىندە 1998 -جىلعى 1 - قاڭتارعا دەيىن موڭعوليادا جيناقتالعان ەڭبەك ءوتىلى ەسەپتەلمەيدى. قازاقستاندا ەڭبەك ءوتىلى بولماسا، زەينەتكەرلىك جاسقا جەتكەندە ولارعا مەملەكەتتىك بازالىق زەينەتاقى تولەنەدى. ەگەر ولار قازاقستاندا 1998 - جىلعى 1 - قاڭتاردان كەيىن جۇمىس ىستەپ، جارنا اۋدارىپ وتىرعان بولسا، جيناقتاۋشى زەينەتاقى جۇيەسىنەن تولەمدەرىن الۋعا قۇقىلى.

«سونىمەن قاتار، مەملەكەت باسشىسىنىڭ قاتىسۋىمەن 2017 - جىلعى 23 - ماۋسىمدا وتكەن V دۇنيەجۇزى قازاقتارىنىڭ قۇرىلتايى حاتتاماسىنىڭ 7- تارماعىن جانە پرەمەر- ءمينيستردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى اسقار ءماميننىڭ توراعالىعىمەن وتكەن كەڭەس حاتتاماسىن ىسكە اسىرۋ ماقساتىندا قازىرگى ۋاقىتتا مينيسترلىك مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن (س ءى م، قارجى مينيسترلىگى، ۇ ە م، ادىلەت مينيسترلىگى) بىرلەسىپ، موڭعوليامەن ەكى جاقتى نەگىزدە زەينەتاقىمەن قامسىزداندىرۋ سالاسىنداعى ءوزارا ءىس- قيمىلدى جانداندىرۋ مۇمكىندىگى تۋرالى ماسەلەنى پىسىقتاۋدا. وسىعان بايلانىستى جۇمىس توبى پروپورتسيونالدىق قاعيدات شارتتارى بويىنشا زەينەتاقىمەن قامسىزداندىرۋ ءۇشىن موڭعوليانىڭ نورماتيۆتىك قۇقىقتىق اكتىلەرىن، ەكى ەلدىڭ ميگراتسيالىق اعىندارىن زەردەلەۋدە»، - دەيدى دۇيسەنوۆا.

حالىقارالىق تاجىريبەگە سايكەس كەلەتىن پروپورتسيونالدىق قاعيدات بويىنشا قازاقستان ەلدە جيناقتالعان ەڭبەك ءوتىلى ءۇشىن عانا زەينەتاقى تولەيدى. بۇل رەتتە، 1998 - جىلعى 1 - قاڭتارعا دەيىنگى ەڭبەك ءوتىلى ءۇشىن زەينەتاقى تولەمى رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتەن، ال 1998 - جىلعى 1 - قاڭتاردان كەيىنگى ەڭبەك ءوتىلى ءۇشىن جيناقتاۋشى زەينەتاقى جۇيەسىنەن جۇزەگە اسىرىلادى.

بۇدان بولەك، موڭعوليا اۋماعىندا جيناقتالعان ەڭبەك ءوتىلى ءۇشىن زەينەتاقى موڭعوليا زاڭناماسىنا سايكەس تولەنەدى.

ياعني، ءاربىر مەملەكەت ءوز اۋماعىندا جيناقتالعان ەڭبەك ءوتىلى ءۇشىن زەينەتاقىنى ۇلتتىق زاڭنامادا كوزدەلگەن شارتتار مەن مولشەردە تولەيدى. دەمەك، ازامات ءوزىنىڭ ەڭبەگى ءۇشىن زەينەتاقىنى باسقا ەلدە تۇراقتى تۇرىپ جاتسا دا الۋى ءتيىس.


:ءبولىسۋ
سونداي-اق... وقىڭىز
پئكئر قالدئرؤ
+7
جئبةرؤ

مۇراعات