USD 434.24 EUR 492.69
RUB 5.67 CNY 68.46
جاڭالىقتار

قازاقستاندا 4 اپتا قاتارىنان ازىق- تۇلىك باعاسىنىڭ نولدىك ءوسىمى تىركەلدى

27 قاراشا 14:06
:ءبولىسۋ
قازاقستاندا 4 اپتا قاتارىنان ازىق- تۇلىك باعاسىنىڭ نولدىك ءوسىمى تىركەلدى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات – ق ر پرەمەر-ءمينيسترى اسقار مامين ۇكىمەتتىڭ سيفرلىق كەڭسەسىندە ورتالىق مەملەكەتتىك ورگاندار باسشىلارىنىڭ جانە وڭىرلەر اكىمدەرىنىڭ قاتىسۋىمەن الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنىڭ (ءا م ا ت) باعاسىن رەتتەۋ ماسەلەسى جونىندە كەڭەس وتكىزدى. بۇل تۋرالى قازاقپارات primeminister.kz سايتىنا سىلتەمە جاساپ حابارلايدى.

قازىرگى جاعداي مەن اتقارىلىپ جاتقان جۇمىس تۋرالى ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ۆيتسە-ءمينيسترى ەرجان قالدىبايەۆ، اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى ەربول قاراشوكەيەۆ، باسەكەلەستىكتى قورعاۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى سەرىك جۇمانعارين، قىزىلوردا وبلىسىنىڭ اكىمى گۇلشارا ءابدىقالىقوۆا، نۇر-سۇلتان قالاسىنىڭ اكىمى التاي كولگىنوۆ جانە ت. ب. باياندادى.

وتكەن اپتادا قازاقستاندا الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق- تۇلىك تاۋارلارى باعاسىنىڭ جالپى ءوسۋ يندەكسى %0,0 قۇرادى. قابىلدانعان شارالار ەسەبىنەن ءتورتىنشى اپتا قاتارىنان پياز (%0,9-)، تۇز (%0,4-)، كۇرىش (%0,3-) باعاسىنىڭ تومەندەۋى بايقالادى. سونداي-اق سيىر ەتى، روجكي جانە ۇن باعاسىنىڭ تومەندەۋى (%0,1-) تىركەلەدى. قالعان ونىمدەر بويىنشا باعالار تۇراقتى.

«اينالىم سحەماسىن» قارجىلاندىرۋدىڭ نىسانالى دەڭگەيى ەل بويىنشا %97,7 عا قامتاماسىز ەتىلدى. «اينالىم سحەماسى» بويىنشا ءتيىمدى جۇمىس نۇر-سۇلتان، الماتى جانە شىمكەنت قالالارىندا، الماتى، شىعىس قازاقستان، باتىس قازاقستان، قوستاناي، سولتۇستىك قازاقستان جانە تۇركىستان وبلىستارىندا بايقالادى. قىزىلوردا جانە ماڭعىستاۋ وبلىستارىندا جۇرگىزىلىپ جاتقان جۇمىستاردىڭ دەڭگەيى تومەن بولىپ قالىپ وتىر.

وتكەن اپتادا باسەكەلەستىكتى قورعاۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى جامبىل، سولتۇستىك قازاقستان، قىزىلوردا جانە اقتوبە وبلىستارىنداعى قۇس ەتى مەن قانت نارىعى سۋبەكتىلەرىنىڭ اتىنا باعالىق ءسوز بايلاسۋ جانە ۇستەم جاعدايدى تەرىس پايدالانۋ بەلگىلەرىنىڭ بولۋى تۋرالى 10 حابارلاما جىبەردى. الماتى، اتىراۋ جانە شىعىس قازاقستان وبلىستارىنداعى وندىرۋشىلەرمەن، كوتەرمە جەتكىزۋشىلەرمەن جانە ساۋدا جەلىلەرىمەن مونوپولياعا قارسى كومپلاەنستىڭ 6 اكتىسى جاسالدى. جالپى، رەسپۋبليكا بويىنشا مونوپولياعا قارسى كومپلاەنستىڭ 160 اكتىسى جاسالدى.

پرەمەر- مينيستر ورتالىق مەملەكەتتىك جانە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارعا الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق- تۇلىك ونىمدەرىنىڭ باعاسىن تۇراقتاندىرۋ جانە تومەندەتۋ، سونداي- اق ينفلياتسيانىڭ جالپى دەڭگەيىن %8,5 شەگىندە ۇستاپ تۇرۋ بويىنشا جۇمىستى جالعاستىرۋدى تاپسىردى.

وڭىرلەردىڭ اكىمدىكتەرىنە بەس ايلىق ازىق- تۇلىك قورىن قامتاماسىز ەتۋ جانە باعانىڭ قىمباتتاۋىنا جول بەرمەۋ ءۇشىن ۋاقىتىلى ينتەرۆەنتسيا جۇرگىزۋ تاپسىرىلدى. ۇكىمەت باسشىسى باعا بەلگىلەۋدىڭ بارلىق تىزبەگى بويىنشا دەلدالدىق سحەمالاردى تەرگەۋ جونىندەگى وڭىرلىك كوميسسيالاردىڭ جۇمىسىن جانداندىرۋ قاجەتتىگىنە ەرەكشە نازار اۋداردى.


:ءبولىسۋ
پئكئر قالدئرؤ
+7
جئبةرؤ
سونداي-اق... وقىڭىز
ونلاين قىزمەتكەرلەر
رەداكتور
ريزابەك نۇسىپبەك
ريزابەك نۇسىپبەك
954-049

مۇراعات