بيىل 46 مىڭ ادام 7-20-25 باعدارلاماسى ارقىلى باسپانالى بولدى
1 شىلدە 22:44

بيىل 46 مىڭ ادام 7-20-25 باعدارلاماسى ارقىلى باسپانالى بولدى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - «7-20-25» باعدارلاماسى اياسىندا 46867 قارىز بەرىلدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ۇلتتىق بانككە سىلتەمە جاساپ.

2022-جىلعى 30 - ماۋسىمداعى جاعداي بويىنشا، «7-20-25» باعدارلاماسىن ىسكە اسىرۋ اياسىندا 600,3 ميلليارد تەڭگەگە 46867 قارىز بەرىلدى.

سۋرەتتى ۇلكەيتۋ «7-20-25» باعدارلاماسى بويىنشا سۇراقتارىڭىز بولسا، «قازاقستاننىڭ ورنىقتىلىق قورى» ا ق 77272272025+ نومىرىنە حابارلاسۋعا بولادى.

سونىمەن قاتار يپوتەكالىق ۇيىمنىڭ رەسمي ينتەرنەت-رەسۋرسىندا قوسىمشا اقپاراتپەن تانىسا الاسىز.


جاڭالىقتار