+7 (701) 759 90 19
USD 426.14 EUR 497.05
RUB 6.02 CNY 66.69
جاڭالىقتار

ەلوردانىڭ جاسىل بەلدەۋى 30 مىڭ گەكتارعا دەيىن ۇلعايادى

8 تامىز 08:31
:ءبولىسۋ
ەلوردانىڭ جاسىل بەلدەۋى 30 مىڭ گەكتارعا دەيىن ۇلعايادى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - ەلوردانىڭ جاسىل بەلدەۋى 30 مىڭ گەكتارعا دەيىن ۇلعايادى. قازىرگى كورسەتكىش 15 مىڭ گەكتار شاماسىندا، دەپ حابارلايدى حابار 24kz.

باس قالانىڭ جاسىل جەلەگىن جايقالتۋ ءىسى 2021-جىلى جاڭاشا سەرپىن الماق. قازىر جوبالاۋ جۇمىستارى ءجۇرىپ جاتىر. بۇدان 20 جىل بۇرىن ەلوردانىڭ ىرگەسىنە ەگىلگەن تال-شىبىقتار قازىر ءزاۋلىم اعاشقا اينالدى. جالپى اۋماعى 15 مىڭ گەكتار جاسىل بەلدەۋ كەلەشەكتە ەكى ەسە ۇلعايۋى ءتيىس. قازىر ورمان اراسى جاس شىبىقتارمەن تولىعىپ جاتىر. بيىلدىڭ وزىندە 511 مىڭ ءتۇپ تال وتىرعىزىلدى. قايىڭ-قاراعايى جايقالىپ تۇرعان ورماندا شىرشا، ەمەن، ۇيەڭكى سىندى اعاشتاردىڭ 36 ءتۇرى وسەدى. اراسىندا قاراقات، شيە ءتارىزدى جەمىس- جيدەكتەر دە بار.

«شىلدە-ماۋسىم ايلارىندا ءبىز ورماندى زيانكەستەردەن قورعاساق، قازىر دالا ورتىنەن قورعاۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىرمىز. بىزدە نۇر-سۇلتان قالاسىنىڭ جاسىل بەلدەۋى بويىنشا 6 پوست ورنالاستىرىلعان. وندا 40 ادام جانە 6 سۋ تاسيتىن ماشينالار تاۋلىك بويى جۇمىس اتقارادى. ەندى عانا ەڭسە تىكتەپ كەلە جاتقان تال-تەرەكتەرگە ەرەكشە كۇتىم قاجەت. بيىل جاۋىن-شاشىن مولشەرى از بولعاندىقتان، جۇمىسشىلار تىنىمسىز تەر توگۋگە ءماجبۇر. ەسەسىنە بۇل باس قالاعا جاقىن اۋىل تۇرعىندارى ءۇشىن ەكى قولعا ءبىر كۇرەك. تاڭنىڭ اتىسى، كۇننىڭ باتىسى 900 دەي ەڭبەككەر اعاشتاردى سۋارىپ، ورمان القابىن كوركەيتۋگە ۇلەس قوسادى»، - دەيدى «استانا ورمانى» مەكەمەسىنىڭ باس اگرونومى ارداق حاسەنوۆ.

ال وسىنداعى جۇمىسشىلاردىڭ ءبىرى دامەتاي ءوزىنىڭ ورازاق اۋىلىنىڭ تۇرعىنى ەكەنىن ەلوردا ورمانىندا بىرنەشە جىلدان بەرى جۇمىس ىستەيتىنىن ايتادى.

«ۋاقىتىندا كەلىپ كەتەمىز. ايلىق جاقسى، اي سايىن بەرىپ تۇرادى. وسى تالداردى ەگىپ، شىرشا، كۇلان اعاشتارىن ەگىپ، جاقسى ءوسىپ تۇرسا، وتە قۋانامىز»، - دەيدى ول.

ەلورداداعى جاسىل بەلدەۋ اۋماعى 30 مىڭ گەكتارعا جەتسە، 1 ميلليوننان استام تۇرعىنى بار باس قالا ءۇشىن ەكولوگيالىق احۋال دا جاقسارادى.

سوندا عانا ءاربىر تۇرعىنعا 250 شارشى مەتر ورمان القابى تيەسىلى بولىپ، حالىقارالىق تالاپتارعا تولىق سايكەس كەلمەك. قازىردىڭ وزىندە، ارقانىڭ اڭىزعاعى ازايعانى انىق بايقالادى. بۇل وسى باعىتتاعى جۇمىستاردىڭ يگى ناتيجەسى.


:ءبولىسۋ

اأتور:

novasa

سونداي-اق... وقىڭىز
پئكئر قالدئرؤ
+7
جئبةرؤ
ونلاين قىزمەتكەرلەر
رەداكتور
كۇنسۇلتان وتارباي
كۇنسۇلتان وتارباي
954-049

مۇراعات