+7 (701) 759 90 19
USD 425.95 EUR 495.12
RUB 6 CNY 66.6
جاڭالىقتار

24-قىركۇيەك ەل اۋماعىندا اۋا رايى قانداي بولادى

24 قىركۇيەك 09:04
:ءبولىسۋ
24-قىركۇيەك ەل اۋماعىندا اۋا رايى قانداي بولادى

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - سينوپتيكتەر 24-قىركۇيەككە ارنالعان اۋا رايى بولجامىن ۇسىندى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

قازاقستاننىڭ باتىسىندا، ورتالىعىندا جانە شىعىسىندا فرونتتاردىڭ ىقپالىمەن تۇراقسىز اۋا رايى ساقتالادى. وسىعان بايلانىستى جاڭبىر جاۋادى. ەلدىڭ ورتالىعىندا جانە شىعىسىندا ازداعان جاۋىن- شاشىن جاۋادى.

رەسپۋبليكانىڭ قالعان اۋماعىندا جاڭبىر جاۋمايدى، كۇن اشىق بولادى. ەلدىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە، وڭتۇستىك- باتىسىندا جانە شىعىسىندا جەل كۇشەيەدى. وڭتۇستىكتە جانە وڭتۇستىك- باتىستا شاڭدى داۋىل سوعادى. رەسپۋبليكانىڭ سولتۇستىگىندە جانە سولتۇستىك- باتىسىندا تۇمان تۇسەدى.

الماتى وبلىسىنىڭ جالاڭاشكول اۋدانىندا جەل ەكپىنى 18-23 م/س دەيىن كۇشەيەدى. تۇندە جامبىل وبلىسىنىڭ سولتۇستىك- شىعىسىندا جانە وڭتۇستىك- باتىسىندا، تۇركىستان وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا جانە باتىسىندا جەل قارقىنى 15-20 م/س جەتەدى.

قىزىلوردا وبلىسىنىڭ ورتالىعىندا جانە باتىسىندا، ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ ورتالىعىندا، سولتۇستىك- شىعىسىندا جەل مەن شاڭدى داۋىلدىڭ كۇشى 15-20 م/س شاماسىندا بولادى. تۇندە اتىراۋ وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا، كۇندىز باسىم بولىگىندە جەل ەكپىنى - 15-22 م/س.

باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ شىعىسىندا، كۇندىز وڭتۇستىك- باتىسىندا، اقتوبە وبلىسىنىڭ سولتۇستىك- باتىسىندا، شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە جەل جىلدامدىعى 15-20 م/س دەيىن كۇشەيەدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ قوستاناي وبلىسىنىڭ سولتۇستىك- شىعىسىندا، شىعىسىندا، سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىك- باتىسىندا، پاۆلودار وبلىسىندا تۇمان كۇتىلەدى.

قاراعاندى وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە جانە باتىسىندا جەل قارقىنى 15-20 م/س جەتەدى. تۇندە الماتى، جامبىل وبلىستارىنىڭ سولتۇستىگىندە، تاۋلى جانە تاۋ بوكتەرىندەگى اۋداندارىندا توپىراق بەتىندە 1-3 گرادۋس ۇسىك جۇرەدى. تۇركىستان، قىزىلوردا، الماتى وبلىستارىنىڭ باسىم بولىگىندە، اقتوبە، قاراعاندى، شىعىس قازاقستان وبلىستارىنىڭ وڭتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى:ءبولىسۋ
سونداي-اق... وقىڭىز
پئكئر قالدئرؤ
+7
جئبةرؤ
ونلاين قىزمەتكەرلەر
رەداكتور
كۇنسۇلتان وتارباي
كۇنسۇلتان وتارباي
954-049

مۇراعات