وزبەكستاندىق 21 مىڭ دوللاردى زاڭسىز الىپ وتپەك بولدى
24 مامىر 22:06

وزبەكستاندىق 21 مىڭ دوللاردى زاڭسىز الىپ وتپەك بولدى

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - شىمكەنت- ىستانبۇل باعىتىنداعى اۋە رەيسىنەن وزبەكستان ازاماتى ۇستالدى.

ول 21 مىڭ ا ق ش دوللارىن (شامامەن 9133680 تەڭگە) زاڭسىز الىپ وتپەك بولعان، دەپ حابارلايدى قازاقپارات مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنە سىلتەمە جاساپ.

«وزبەكستان رەسپۋبليكاسى ازاماتىنىڭ بۇل ارەكەتى ق ر ا ق ب ت ك- ءنىڭ 545-بابىندا كورسەتىلگەن اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق رەتىندە تانىلادى. وسى دەرەك بويىنشا، شىمكەنت قالاسىنىڭ مامانداندىرىلعان اكىمىشىلىك سوتىنا پروتسەسسۋالدىق شەشىم قابىلداۋ ءۇشىن ءىستىڭ ماتەريالدارى جولداندى»، - دەلىنگەن حابارلامادا.

جاڭالىقتار