USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
جاڭالىقتار

ءۇندىستاندا كوروناۆيرۋسقا قارسى ۆاكسينانىڭ 1 ميلليارد دوزاسى سالىندى

22 قازان 11:56
:ءبولىسۋ
ءۇندىستاندا كوروناۆيرۋسقا قارسى ۆاكسينانىڭ 1 ميلليارد دوزاسى سالىندى

الماتى. قازاقپارات - بۇگىنگى كۇنگە دەيىن ءۇندىستاندا COVID-19-عا قارسى ۆاكسينانىڭ 1 ميلليارد دوزاسى سالىندى.

ۆاكسينا الۋعا جارامدى حالىقتىڭ شامامەن %75 ى ءبىرىنشى كومپونەنتتى، ال %30 ى ەكى دوزاسىن دا سالدىرعان. بۇل تۋرالى قازاقستانداعى ءۇندىستان ەلشىلىگى مالىمدەدى.

1 ميللياردتىق كەزەڭگە 40 اپتادان از ۋاقىت ىشىندە قول جەتكىزىلدى، ۆاكسينانىڭ العاشقى دوزاسى بيىل 16-قاڭتاردا سالىندى. بۇگىندە ءۇندىستان كوپتەگەن پلاتفورمادا بىرنەشە ۆاكسينانى جاساعان جالعىز ەل بولدى (Bharat Biotech COVAXIN بەلسەندى ەمەس ۆيرۋستىق پلاتفورمانى قولدانادى، Zycov-D- بۇل د ن ق ۆاكسيناسى، Covishield ۆيرۋستىق ۆەكتورلىق ۆاكسينا، گەننوۆا ءۇندىستانداعى ءبىرىنشى م ر ن ق ۆاكسيناسى بولۋ اتاعىنا ۇمىتكەر). 1 ميلليارد دوزانىڭ بارلىعى دەرلىك ءۇندىستاندا جاسالدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

سونىمەن قاتار ۆاكسينا سالۋدىڭ %95 دان استامى ءۇندىستاننىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسى ارقىلى ىسكە اسىرىلعان. سوعان قاراماستان، جەكە مەديتسينالىق مەكەمەلەر ۆاكسيناتسيا باعدارلاماسىنا ەنگەن.

بۇل ءۇندىستان قىسقا مەرزىمدە جانە وسى قيىن ۋاقىتتا قول جەتكىزگەن ۇلكەن بەلەس. ءۇندىستاننىڭ وسىنداي ۇلكەن جەتىستىككە جەتۋى ەگجەي- تەگجەيلى جوسپارلاۋدىڭ، ورىنداۋدىڭ، ونىڭ زەرتتەلۋى مەن عىلىمي شەبەرلىگىنىڭ دالەلى. ۆاسۋدحايۆا كۋتۋمباكامنىڭ شىنايى رۋحىندا ءۇندىستان 150-دەن استام ەلمەن پاندەميامەن كۇرەسۋ ءۇشىن ءوزىنىڭ رەسۋرسى، ءبىلىمى، تاجىريبەسىمەن جانە ءدارى- دارمەكپەن ءبولىستى، - دەيدى ءۇندىستاننىڭ ەلشىسى شۋبدحارشيني تريپاتي حانىم.

ءۇندىستاندا 313000 كوۆيدكە قارسى ۆاكسيناتسيالاۋ ورتالىقتارى مەن 740000 ادامنان تۇراتىن ۆاكسينا سالۋ وتريادى قۇرىلعان. ونىڭ ىشىندە 264 مىڭنان استام ۆاكسينا ەگۋشى جاساقتالعان، مۇنىڭ بارلىعى ۆاكسيناتسيالاۋ قوزعالىسىنىڭ اۋقىمدى جۇرگەنىن كورسەتەدى.

جاقىندا ۆاكسينانى جەتكىزۋ ەلدىڭ سولتۇستىك- شىعىس ايماعىندا پيلوتتىق تۇردە درون ارقىلى جۇرگىزىلدى. جۇكتى جانە بالا ەمىزەتىن ايەلدەرگە، مۇگەدەك جاندارعا، قاڭعىباستار مەن باسقا دا وسال توپتارعا كومەك كورسەتۋگە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. سونىمەن قاتار باعدارلاما ەندى قولجەتىمدىلىكتى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن جۇمىس ورنىنداعى COVID ۆاكسيناتسيالاۋ ورتالىقتارىن، ۇيگە جاقىن ۆاكسيناتسيالاۋ جانە ءموبيلدى ۆاكسيناتسيا بولىمشەلەرىن قامتيدى. بالالارعا قاۋىپسىز ءبىلىم بەرۋدى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن مەكتەپ مۇعالىمدەرىنە باسىمدىقپەن ۆاكسيناتسيا جۇرگىزىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

BAQ. KZ


:ءبولىسۋ
پئكئر قالدئرؤ
+7
جئبةرؤ
سونداي-اق... وقىڭىز
ونلاين قىزمەتكەرلەر

مۇراعات